fbpx

Sankt Ansgars Skole

Nye faglokaler under taget

Se mere

Sankt Ansgars Skole

Nye faglokaler under taget

Læs projektets egen beskrivelse

Grundideen for renoveringen af Sankt Ansgars Skole i hjertet af Nørrebro var at løfte nye og tidssvarende funktioner ind i den tætte by med respekt for det eksisterende formsprog. Ved at inddrage hele tagetagen fra skolens for- og baghus og dermed skabe et vandret vækstlag med moderne lærings- og samlingsmiljøer, lykkedes det at skabe moderne og fleksible rammer for skolens ca. 400 elever og dens personale. Desuden blev der etableret en ny adgangsforbindelse i form af trappetårn og elevator fra skolegård i terræn til de nye faglokaler på toppen, hvor der er også blev etableret nye tagterrasser til både leg og læring. Hele renoveringen er udført på et trafikalt knudepunkt på Nørrebro, mens skolen var i fuld drift.

Blik for brugerne

Hele initiativet handler om at aktualisere den eksisterende skole, så det oprindelige kan forædles til at indfri de krav og ønsker, man har i dag. Derfor er forbedringerne skabt i bæredygtig forlængelse af den oprindelige hovedkonstruktion. De bærende konstruktioner er bevaret, men styrket, hvor det var nødvendigt, i stedet for at rive det eksisterende ned og opføre nyt. Ved at påstøbe beton til de eksisterende bærende tværskillerum i trappekernen, ved at forstærke for- og bagmurens rem og ved at anvende eksisterende facadevægge mod naboer, der desuden er energioptimeret som en del af renoveringen, har man kunnet opkvalificere fortidens bygningsmaterialer, så de opfylder nutidens krav, behov og ønsker. Man har re-aktualiseret forældede materialer og konstruktioner og samtidig begrænset brugen af nye ressourcer og på den måde forlænget ejendommens levetid. Skolen er renoveret bæredygtigt i mere end én forstand. Udover selve byggeriet er der også taget særlige hensyn for at reducere skolens energiforbrug ved at forny alle installationer. Derfor er der installeret energibesparende LED-belysningsanlæg, styring af el, ventilation og ny varmeinstallation på hele skolen samt isolering af alle nye konstruktioner i henhold til gældende BR-krav. Desuden er skolen brandsikret i forhold til de nyeste krav fra kommune og brandrådgiver ved opdatering af skolens brandvarsling og redningsstrategi.

Inspirerende ressourcetiltag

Skolen har facade mod Nørrebrogade og Fælledvej, hvorfor man i form og materialevalg bevarede det oprindelige udtryk for at tale i forlængelse af bydelens øvrige arkitektur. Taget er beklædt med naturskifer, ligesom den store atelierkvist er beklædt med kobber i samspil med tårnene på Sakramentskirken, der støder op til skolen. Under det nye tag ser intet dog ud som oprindeligt. Her er der etableret moderne faglokaler med forsøgsborde til undervisning, samlinger, udstillinger etc. I kvisten findes desuden et stort, fleksibelt multirum med mulighed for opsætning af elevarbejdspladser. De nye faglokaler er etableret som moderne arbejdsrum iht. gældende pædagogiske standarder og ønsker, der er afdækket i samarbejde med skolens lærere. Den åbne planløsning med gennemgangsrum er gjort mere alsidig ved brug af adskillende gardiner, der optimerer de pædagogiske betingelser ved at begrænse eventuelle audiovisuelle forstyrrelser. Alle lokaler er etableret iht. gældende regler ift. akustik, lys, ventilation og varme. Hvor forhusets facade skulle tilpasses et eksisterende udtryk, var baghuset ikke underlagt definerede linjer. De videre rammer levnede derfor plads til, at der kunne indsættes en ny stålkonstruktion med rejste glas- og alufacader fra gulv til loft mod skolegården. Dette princip er ført igennem på hele bag- og forhusets facade mod gården og binder på den måde det hele sammen i et ensartet facadegreb, ligesom det optimerer betingelserne for lysindfald samt ind- og udblik. Som en del af dette udtryk er det nye trappehus udført i samme materiale og formsprog, hvormed der skabes sammenhæng mellem de lodrette og de vandrette linjer i bygværket. Trappetårnet inddeler tagetagen i to fagområder – et på hver side – og binder samtidig forhuset sammen med baghuset. De nye faglokaler er rumligt opdelt af bastante rumdelere i filttekstil, der tilfører en ekstrem grad af fleksibilitet. Byskolen har længe savnet sådanne muligheder til brug for samlinger, udstillinger etc., ligesom de har savnet udeophold, da skolens placering begrænser skolegårdens størrelse. Sidstnævnte blev imødekommet af de nye tagterrasser.

Eksempelværdi

Etableringen af den nye tagetage og hovedtrappen udgør første og mest omfattende etape af en helhedsplan, der er udviklet for skolen. Ny hovedtrappe mellem for- og baghus forbinder husene og samler hele skolen Ved grundig planlægning og minutiøs koordinering har renoveringen kunnet gennemføres uden behov for fordyrende genhusning. Det skaber ro i forhold til de videre etaper af skolens opdatering, der kan opdeles i mindre faser og mindre indgribende rytme. Dermed er ombygningen et eksempel på, hvordan nye funktioner af høj arkitektonisk kvalitet kan løftes ind i ellers låste rammer uden at sætte den daglige drift ud af spil – og sikrer samtidig fleksibilitet for fremtidig brug og bygning.

Solidt samarbejde

Hele processen har været udfordret af flere forhold. Fx findes der kun én adgang til skolen via en smal port, der fører direkte ud til den stærkt trafikerede og pulserende Nørrebrogade. Alle materialer, der er anvendt eller fjernet fra matriklen, har skullet gennem samme port. Det gælder de flere hundrede tons affald, der skulle køres bort fra byggepladsen, samt de ligeså mange tons, der skulle køres dertil – undertiden som særtransporter. Skolen har været i drift under hele processen med ca. 250 skolebørn, der skulle afleveres foran skolen. Herfra fik de adgang til skolen via kirken og videre gennem byggepladsen via overdækket elevtunnel til baghuset. Det er ekstraordinære forhold, der har skærpet kravene til sikkerheden og samarbejde mellem skolens lærere, ledelse og alle byggepladsens aktører. Det er lykkedes til en sådan grad, at der ikke har været én episode med børn på byggepladsen. Den lille skolegård har ligeledes været i drift under byggesagen og har dagligt skulle koordineres for adgang, materialer, kraning m.v. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi elever, lærere og alle byggeriets aktører har udvist enorm fleksibilitet og forståelse.

Levende bygningskultur

Det har overalt været ambitionen, at tagetagen og de nye faglokaler skulle udføres med transparens i et konstruktivt system, hvor ærlige materialer understøtter lokalernes naturfaglige og kunstneriske funktion. Derfor er hovedkonstruktionen synlig i undervisningslokalerne med sine rødmalede stålrammer. Samme røde farve går igen på ståltrappe, skabe, mv. Modulerne brydes af lydflåder, og alle installationer er synlige. Det er alle greb, der er med til at øge den funktionelle værdi, mens andre løsninger primært er iværksat for at begrænse vedligeholdelsesudgifterne. Fx er vægfladerne pudsede og ikke malede, gulve fremstår i stavparket, belægningen på ståltrappen er faldunderlag ligesom på tagterrasserne. Det hele underbygger ambitionen om at etablere en forståelig arkitektur med få kendte materialer og ingen – eller kun minimale – vedligeholdelsesbehov.

Parter bag projektet

Totalrådgiver: Hoff & Sørensen Arkitekter
Underrådgivere: Anders Christensen Rådgivende ingeniører og JL Rådgivende ingeniører, DBI
Hovedentreprenør: Hansen & Andersen A/S
Bygherre: Ejendomsfonden Nørrebrogade 27, 2200 København N, bestyrelsesformand Tove Skrumsager Frederiksen
Byggeherrerådgiver: H+ A/S

Yderligere information om projektet

https://hsarkitekter.dk/projekt/sankt-ansgars-skole/

Sted

Nørrebrogade 27
2200 København N

Fotos: Niels Melvang (8_Z9B0999)

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2