fbpx

Tranekollegiet

Fra hærværksramt erhvervsbyggeri til unikke kollegieboliger

Se mere

Tranekollegiet

Fra hærværksramt erhvervsbyggeri til unikke kollegieboliger

Læs projektets egen beskrivelse

10 minutter på cykel fra Aarhus Universitet ligger Tranekollegiet – 312 kollegieboliger i Vejlby-Risskov.

Kollegieboligerne er etableret delvist i det tidligere IBM-kompleks fra 1960’erne, som efter mange års manglende vedligehold og hærværk stod forfaldent og forladt.

Nærværende projekt omfatter kollegieboliger med tilhørende fælleshus, forsamlingslokale med køkken og bar, fitnessrum og fællesvaskeri. Mellem bygningerne er der udformet private haver, grønne haverum, fælles opholdsområder og regnvandsbede.

Graffiti, glasskår, nedfaldne lofter, træstumper og brandskader. Det tidligere IBM-kompleks husede i sine velmagtsdage 1600 arbejdspladser, men efter at virksomheden forlod stedet i 2014, ødelagde massivt hærværk og tidens tand bygningerne. I flere år stod bebyggelsen som et spøgelseshus i Vejlby-Risskov mellem kulturhistorisk væsentlige bygninger som Risskov Gymnasium og Vejlby Kirke og skabte utryghed hos områdets beboere.

Bygningerne blev opkøbt af Kollegiekontoret, som så potentialet i dem; deres historie og fordelagtige placering tæt på Aarhus Universitet og midtbyen. De eksisterende bygninger blev ryddet og miljøsaneret, hvorefter råhuset blev genanvendt til den ene del af Tranekollegiet.

Bygningerne er blevet beklædt med sorte stålplader med stående false og sinuspladepartier. Ved at pakke de eksisterende råhuse ind i ny beklædning er det blevet muligt at transformere bygningernes arkitektoniske udtryk.

Den arkitektoniske idé er at understrege bygningernes karakteristiske, buede former og fremhæve de horisontale linjer med en markant indramning og udkragning i bygningernes fulde længde. Dette skaber oplevelsen af, at bygningerne er i bevægelse. Som kontrast til de lange, vandrette linjer er der lavet lodrette partier med bølgede sinusstålplader, som spænder over begge etager. Disse partier skjuler de eksisterende udvendige betonsøjler, som udgjorde en stor kuldebro.

Der er arbejdet med dynamiske lag i facaderne. Vinduerne er trukket tilbage, og de diskrete, åbne værn understreger både de lodrette og vandrette linjer i facaden. Vinduer, døre og værn er sorte som facadebeklædningen, hvilket giver bygningerne et homogent og strømlinet udtryk.

Indvendigt er der spor af bygningernes historie – det rå betonloft og den ekstra loftshøjde er bibeholdt, hvilket skaber et urbant og rustikt udtryk i både lejligheder og fællesarealer. I kældrene er den rå byggeskik synlig og samtidig funktionel til cykelparkering og pulterrum.

Transformationen har altså bevaret bygningernes unikke karakteristika, mens deres funktionalitet og samlede udtryk er forandret markant – fra hærværksramt erhvervsbyggeri til unikke kollegieboliger.

Renoveringen af det eksisterende er suppleret med nybyg, der med facader i rødbrune tegl, sorte, asymmetriske ståltage og store vinduesåbninger taler dynamisk sammen med formsproget i det tidligere erhvervsdomicil. Den homogene farveholdning i transformationen giver bygningerne et roligt og moderne udtryk, som komplementerer nybygningernes farveholdning.

Blik for brugerne

Bæredygtighed er gennemgående for transformationen af IBM-komplekset til kollegieboliger – både ift. livscyklus på materialer, klimaaftryk, social bæredygtighed og økonomi.

Nærværende projekt er et godt eksempel på, hvordan den samlede miljøpåvirkning kan minimeres, når samtlige bærende konstruktioner genanvendes. Ved at genanvende hovedkonstruktionen, som er bestående af ellers miljøpåvirkningsmæssigt tunge materialer - beton og stål, reduceres byggeriets samlede klimabelastning, samtidig med at behovet for nye materialer reduceres. Beregninger har vist, at der i arbejdet med Tranekollegiet er sparet ca. 600 tons CO2 alene ved genanvendelse af hovedkonstruktionen.

Bygningerne er blevet renoveret til nutidens standarder og krav, hvad angår energi og livscyklus. Derudover er de anvendte materialer slidstærke med lang levetid og et minimum af vedligehold. Byggeriet er projekteret med henblik på at udnytte de eksisterende, fysiske og robuste rammer, mens samtlige installationer, facader, vinduer mm. er udskiftet for at optimere driftsøkonomien og energieffektiviteten.

Projektet rummer også en høj grad af social bæredygtighed, da transformationen af bygningerne har skabt fornyet liv i dette område af Vejlby-Risskov og øget indbyggernes trivsel.

Ønsket om at bevare bygningsstrukturen, anvende langtidsholdbare materialer og derudover genskabe et helt område rummer dermed en lang række elementer af bæredygtighed.

Inspirerende ressourcetiltag

Tranekollegiets beboere flyttede ind i juli 2022, og tilbagemeldingerne på deres oplevelse af at bo i både område og boliger har været ovenud positive. Udover gode lejligheder er der i byggeriet lagt stor vægt på fællesarealer til gavn for beboerne; det gælder alt fra uderum til forsamlingslokaler. Hertil kan det tilføjes, at kollegiet aldrig ville være blevet bygget i netop denne form og udseende, hvis der var tale om nybyg, bl.a. pga. økonomi. Dermed har genanvendelsen af det eksisterende skabt et attraktivt og fuldstændig unikt kollegiemiljø for de mere end 300 beboere.

Renoveringen af det forladte IBM-kompleks har først og fremmest tilført stedet og dets omgivelser stor visuel værdi – en værdi som opleves både af beboere og forbipasserende. Det faldefærdige og hærværksramte erhvervsbyggeri ødelagde områdets herlighedsværdi, og det medfølgende hærværk, herunder brandspåsættelser i bygningerne, skabte utryghed hos naboerne. Transformationen har dermed udover at skabe æstetisk værdi også løftet livskvaliteten for indbyggere i området helt generelt.

Tranekollegiet har med sine mange unge beboere tilført liv, dynamik og vitalitet i en bydel ikke langt fra Aarhus Centrum.

Eksempelværdi

Dette projekt kan tjene som eksempel på en meget kompleks renovering og transformation af eksisterende byggeri.

Derudover er projektet et eksempel på, at selv faldefærdigt og hærget byggeri kan genskabes til noget værdifuldt – i dette tilfælde attraktive ungdomsboliger, og at det betaler sig – både ift. bæredygtighed, økonomi og kvalitet.

Da der efter rydning og sanering ikke stod meget mere end et betonskelet tilbage fra IBM’s storhedstid, kunne bygningernes identitet nemt være forsvundet i transformationen. I stedet valgte vi at fremhæve det eksisterende som et greb gennem eksponerede, rå lofter, urban stemning og understregning af bygningernes formsprog – det, håber vi, kan tjene som inspiration for andre.

Solidt samarbejde

Kollegiekontoret er bygherre på projektet. Opgaven er udført med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S som totalrådgiver, P+P arkitekter som arkitektrådgiver og byMUNCH by- og landskabsdesign som landskabsarkitekt. Nordstern har udført opgaven i hovedentreprise. Det fælles mål i teamet har været at skabe nyt liv i de forladte erhvervsbygninger gennem bæredygtig transformation, som bevarer bygningernes ånd.

Der har under projekteringen været stor fokus på at få kendskab til og viden om det eksisterende byggeri, herunder forsyninger, statisk virkemåde, miljøpåvirkning, samlinger og sammenbygning. Dette gjorde vi for at skabe en indretning, som tager højde for modulerne i de eksisterende bygninger og for at genbruge mest mulig af bygningerne uden at skulle bruge omfattende ressourcer på at afstive og stabilisere dem. Resultatet er blevet større kollegieværelser til rammebeløbet.

Levende bygningskultur

Der er en gennemgående værdiforøgelse i dette projekt – både iht. bygningerne, som ellers måske var blevet væltet eller var forfaldet yderligere, men også for området, som nu kan glæde sig over det levende miljø, som Tranekollegiet har skabt.

De anvendte løsninger og materialer på projektet – lige fra beton til stålplader, er alle af høj kvalitet, har høj levetid og kræver et minimum af vedligehold. Det gør, at Tranekollegiet vil fremstå attraktivt mange år frem.

Tranekollegiet er skabt ud fra et princip om holdbar, robust og ærlig arkitektur, hvilket både kommer til udtryk i den arkitektoniske idé og det udførte projekt.

Parter bag projektet

Bygherre: Kollegiekontoret
Totalrådgiver: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Arkitekt: P+P arkitekter A/S
Landskabsarkitekt: byMUNCH by- og landskabsdesign ApS

Yderligere information om projektet

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/fra-storhed-til-forfald-til-312-spritnye-lejemaal

Sted

Tranekærvej
8240 Risskov, Aarhus

Fotos: Foto "8 "+ "3", Kollegiekontoret / Resterende fotos: P+P arkitekter

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2