fbpx

Ry Højskole

Renovering af en husrække og ny infill bygning

Se mere

Ry Højskole

Renovering af en husrække og ny infill bygning

Læs projektets egen beskrivelse

Total renovering og omorganisering af bygninger mod Klostervej samt ny infill bygning.
Undervisnings- og opholdsrum, musikrum, værksteder, kontorer og lærerfaciliteter samt elevværelser
Bygninger langs gade er nu bundet sammen i både funktionel adgang mellem bygninger, rumlighed og udtryk i tag og facader

Blik for brugerne

Renovering er udviklet for at skabe et godt miljø med respekt for højskolens 100årige historie. Der har været stor fokus på arkitektonisk rumlig kvalitet, hvor funktion og rumforløb, men ikke mindst stemning og intimitet for både undervisning og sociale aktiviteter og ophold skulle videreføres i en nutidig og moderne form - respons fra lærere og elever (både nye og gamle) - men også byens borgere - har været meget positive. Infill bygning og materialer er i høj grad inspireret af både gamle højskolebygninger men også fredet Stationsbygning lige overfor, og itager bla afsæt i stationens princip med etageopbygning med lagdeling.

Inspirerende ressourcetiltag

Byggematerialerne er naturlige, sunde og traditionelle, og allerede tilstede på Højskole og fredet Stationsbygning: Tegl, Egetræ, Naturskifer, Stål, Zink - udført med moderne tilsnit - indarbejdet i de gamle metoder. Murværk er muret med ældre type kalkpuds - dvs det kan bla repareres og tegl genbruges. Tømmersamlinger er synlige og kan i princippet skilles ad. Byggeriet er udført efter BR10, overalt med effektiv naturlig ventilation (skorstenseffekt) - dog undtaget musikrum pga lyd

Eksempelværdi

Renovering kan ved at indarbejde moderne løsninger og arkitektur opnå bygningsarkitektur som ikke er mulig i ny byggeri - og derfor binder fortid og nutid sammen i en særlig kvalitet, udtryk, æstetik og stemning. Det kræver dog en indsats - økonomisk, fagligt og visonært. Renoveringsprojekter har således potentialer som er særligt værdifulde, men som også kan forsvinde

Solidt samarbejde

Projektet har været enestående - ligefra AP Møllers positive støtte og indspark - bygherres visioner og samarbejde med rådgivere, samt til utallige møder og respektfuld inddragelse af alle byggeriets parter, der har bidraget med både begejstring og ihærdig faglig viden og dygtighed. Utallige møder på stilladser med blyantskitser og afklaringer på pladsen. Og endelig udmøntet i byggeri hvor håndværkere har været både udfordrede, glade og stolte

Faglig kvalitet

Arkitektonisk og konstruktionsmæssig ambitiøse løsninger - og i høj grad med aflæselig tektonisk opbygning. Bygninger flugter ikke langs gade, og har forskellige taghældninger og højder i både tag og etager. For at binde det sammen rumligt og funktionelt er taget ført igennem alle bygninger og optager de mange geometriske koblinger. For at opnå store og optimerede tagrum er spærkonstruktioner lavet med hovedspær i stålrammer og traditionel åse-opbygning. Projektet er udført med meget høj håndværksmæssig kvalitet og stolthed blandt håndværkere.

Levende bygningskultur

Højskolen har fået ansigt mod byen - med tydelig ag velkommende adgang og udtryk. Bygningernes funktion og rumligheder er optimerede til skolens flow og funktion, men også vellykket ift. atmosfære, intimitet og rumlig kvalitet der ligger i forlængelse af det oprindelige miljø, men samtidig tilfører nye forbedrede moderne faciliteter. Højskolens facader og liv er nu tilstede i byen, og slægtskabet med både station men også Ry Torvehal skaber en tiltrængt sammenhæng i hele Ry bymidte

Parter bag projektet

Bygherre: Ry Højskole (Forstander Ole Toftdahl-fratrådt)_AP Møller Fonden_
Danø Arkitektur aps_Søren Jensen Ingeniører a/s_Hovedentreprenør JPL Byg

Yderligere information om projektet

danoarkitektur.dk

Sted

Klostervej 36
8680 Ry

Fotos: Thomas Mølvig, Jesper Danø

Realiseret

2019

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2