fbpx

Sankt Peders Stræde 19

Transformation fra kontorer til lejligheder

Se mere

Sankt Peders Stræde 19

Transformation fra kontorer til lejligheder

Læs projektets egen beskrivelse

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men Ejendommen Sankt Peders Stræde 19 har gennemgået sin – for nu – sidste store forvandling. Oprindeligt opført i 1884 som; Sankt Peders Gæstehjem for, at “yde fattige, men ordentlige Rejsende fra By og Land, især Arbejdere og Haandværkere, Ophold og Kost mod billigt Vederlag“. Er ejendommen nu, efter også at have været både trykkeri, forlag og kontorer, ombygget til boliger.
Tre forhold har været bærende for renovering og ombygningen af ejendommen.
– Forbedre de trange og små udenomsarealer. Grundens areal er 551 m2 og det bebyggede areal er 404 m2, hvilket kun efterlader knap 150 m2 gård, fordelt på ca. 60 m2 som del af en åben fællesgård og ca. 90 klemt inde mellem middelalderbyens side- og baghuse. I den større, men mørke baggård, er der opført grønne plateauer, der ikke kun bringer lys og luft til Sankt Pedes Stræde 19, men også til de andre beboere omkring gården. Samtidigt er gården delvist hævet, hvilket har givet mulighed for en ekstra etage under selve gården til cykelparkering, så de ikke optager plads i de sparsomme udearealer.
– For at udnytte de relativt store etagearealer, er husets hovedtrappe flyttet ind midt I huset. Udover at niveauforskellen mellem for og sidehus her kan optages i trappen, tillader den ny placering, at der kan udlægges tre lejligheder på hver etage, der alle er gennemlyste med altan mod gården.
– At gennemfører renoveringen så nænsomt at huset udefra, i det store hele fremstår som da det blev opført i 1884.

Blik for brugerne

Transformation af en ejendom fra kontor til udlejningslejligheder har ingen brugere, og dermed alle brugere. Det betyder dog langt fra at de kommende beboere ikke er tænkt med i projektet. Der er gjort meget for at skabe gode lejligheder i balance med husets ånd og oprindelige kvaliteter. Og så er der konkret gjort meget for stedets anonyme naboerne. Ikke kun ved forskønnelse og åbning af baggårdene, men også ved bevidst at sikre muligheden for udlejning af billige butikker i kælderen. En strategi om at et levendemiljø også har værdi.

Eksempelværdi

Renoveringen af Sankt Peders Stræde 19, er et godt eksempel på hvordan at med respekt for det eksisterende kan foretage en gennemgribende ombygning af en ejendom på en måde så man faktisk ikke kan se det. Projektet viser hvordan man, i en meget tæt eksisterende og bevaringsværdig bysammenhæng, markant kan forbedre meget begrænsede fælles udearealer. Ved at indføre ekstra “gård-etager” og dermed øge gårdarealerne, og ved at etablere nye forbindelser mellem baggårdene for at øge anvendeligheden og oplevelsen af udearealernes størrelse. Mest af alt er det dog et eksempel på hvordan at det er muligt at gennemføre en radikal ombygning af en bevaringsværdig bygning på meget lidt plads, i en tætbebygget bykerne.

Solidt samarbejde

En omhyggelig analyse af ejendommen, stedets karrakter, og en god dialog med Københavns Kommune, har været afgørende for, hvor meget det har været muligt at ændre, for at nå til det endelige resultat. 11 gode lejligheder i forskellige størrelser med hver deres kvalitet, to regulære butikslejemål I kælderen og nye åbne baggårde. Transformationen af Sankt Peders Stræde 19 viser hvor langt man kan komme med en ambitiøs bygherre sammen med en byggesagsbehandling der ser bevarelsen gennem forandring. Og hvor alle parter forstår og imødekommer til tider modstridende ønsker, så bygningskultur, bevaring, moderne behov og økonomi alligevel går op i en samlet helhed.

Faglig kvalitet

Der har gennem hele byggeprocessen været et forbiledlit samarbejde mellem bygherrerådgiver og de udførende. I en renovering og ombygning som Sankt Peders Stræde 19, har det særligt været afgørende med en rigtig god og resultatorienteret dialog under udførelsen. Der har været en stor forståelse for projektets intentioner og de faktiske forhold, således at der er fundet løsninger der sikre kvalitet og respekt for bygningen indenfor det mulige.

Levende bygningskultur

Som så mange andre bygninger i København K, stod Sankt Peders Stræde 19 også tom og mørk hen efter fyraften og i weekenderne. Det er ændret nu, efter den igen e blevet et hjem, ikke for tilrejsende håndværkere, men nye familier I byen. Og det er måske er det største bidrag til bygningskulturen netop her. At der er folk som bor bag facaden og der igen er liv I vinduerne efter 17. Renoveringen af huset og facaden er ikke kun gjort med respekt for historien, så den nu er pæn – Hele huset har faktisk fået et rigtigt liv, der bidrager til bygningskulturen og det omkringliggende miljø.

Parter bag projektet

Bygherre: Taino Ventures Aps
Arkitekt: Arkitektfællesskabet ApS
Ingeniør, hovedprojekt og udbud: Bang & Beenfeldt A/S
Byggestyring: CMV ApS
Entreprenør: Casadana A/S

Sted

Sankt Peders Stræde 19
1453 København K

Fotos: Arkitektfællesskabet / Halfdan Wegge / Jesper Willumsen

Realiseret

2021

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2