fbpx

Volden 18-20, Latinerkvarteret

Transformation af historisk ejendom

Se mere

Volden 18-20, Latinerkvarteret

Transformation af historisk ejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet i Volden 18-20 udgør en del af en samlet restaureringsstrategi for de historiske huse i Volden – et af de ældste gadeforløb i Aarhus.

Gaden menes at have sin oprindelse i den befæstede middelalderby og er anlagt langs indersiden af den tidligere bosættelsesvold fra Vikingetiden. Projektet i Volden 18-20 har dermed fra dag ét haft arkæologernes bevågenhed og som udgravningerne på matriklen skred frem, kunne man tilskrive ny viden til historiebøgerne bl.a. omkring vikingevoldens forløb.

Der er således gjort mange forberedende tiltag for at kunne realisere drømmen om en ny og større restaurant til Mefisto i Volden 18-20. Fra 2021 til 2023 har ejendommens nedre etager samt baggård undergået en omfattende transformation fra butik, beboeropbevaring og misholdt baghave til fuldt udrustet restaurant med køkken og personalefaciliteter i kælder, gæsteområde og bar i forhusets stueplan samt selskabslokale i nyt baghus og nyindrettet gårdhave med udeservering. Mange funktionskrav med tilhørende teknik er omhyggeligt løst på meget få kvadratmeter.

Eksempelværdi

Projektet i Volden er et eksempel på hvorledes man, ved at forstå og favne det historiske særpræg, kan løfte en bygning, et gadeforløb og et helt baggårdsrum med præcise og særligt udvalgte virkemidler.

Solidt samarbejde

Projektet er et bud på hvorledes en omhyggeligt tilpasset transformation og restaurering af høj kompleksitet kan realiseres gennem stor velvilje fra bygherre, rådgivere og lejer der med stor indlevelse sikrer netop den karakter og atmosfære som tilføjer værdi til omgivelserne.

Faglig kvalitet

Historisk inspireret tilbygning Som supplement til gæsteområdet i forhuset er der udført en ny tilbygning mod baggården som rummer selskabslokale. Karakteren af tilbygningen tager afsæt i den simple skurbebyggelse som hører sig til et historisk baggårdsmiljø som dette. Tilbygningen er opført med ensidig taghældning til mindst mulig gene for nabo-haven. Facaden mod gårdhaven består udelukkende af træ og glas og har et let og åbent udtryk. Lamel-skodder på facaden gør det muligt at lukke selskabslokalet af ved private arrangementer. Gavl og bagmur er udført i murværk, som er pudset og kalket med jernvitriol som den øvrige bagfacade mens alle trædele har den gennemgående mørkegrønne farve. Hele gårdhaven er belagt med brosten, som givet et sammenhængende og autentisk uderum. Håndværket i centrum Generelt for hele interiøret er der arbejdet med gennemgående træværksdetaljer i fyldningsdøre, profilerede gerigter, indfatninger, væg-paneler og liste-lofter. Den varme lysegrå farve på træværket binder restaurantens forskellige rumligheder sammen. Særlig udtalt bliver træ-interiøret i selskabslokalet, som med udkig til den grønne gårdhave og Domkirken i baggrunden giver restauranten sit særpræg. Der er med restaurantens særlig udvalgte møblering og dekoration skabt en helt særlig atmosfære, som både farver husets stilperiode og restaurantens kærlighed for franske.

Levende bygningskultur

Bidraget til omgivelserne Udover at skabe den nødvendige plads til indretning af restaurant, har projektet haft til hensigt at forstærke den historiske autenticitet i området. Dette være sig både i gadeforløbet mod Volden samt på bagsiden mod baggården. Forhuset mod Volden er bearbejdet med øje for det historiske særpræg. Facaden mod gaden har fået et løft med nye snedkerlavede trævinduer, som sammen med facadens eksisterende vinduer er malet mørkegrønne som kontrast til bl.a. facadens røde murværk og de sandstenslignende indfatninger og gesimser. En nytolkning af de oprindelige kældervinduer er genetableret, så der skabes dagslys til arbejdsrummene i den dybe kælder. Facadedørene er istandsat og ligeledes malet mørkegrønne for en harmonisk helhed. Istandsættelsen har givet den historicistiske facade sin pondus tilbage og bidrager til et generelt arkitektonisk løft af hele gadeforløbet. Ligeledes har transformationen af husets bagside givet fornyet energi til hele baggårdsmiljøet i karrébebyggelsen. Her lyser den nye jernvitriol-kalkede bagfacade hele baggårdsarealet. Lyset reflekteres i de kalkede flader og sender en helt unik og varm stemning ud i omgivelserne. Den stærke orange kontrasteres af de mørkegrønne vinduer og døre som gentages fra gadefacaden. En ny muret ”ventilations-skorsten” i gavlen giver et nyt lag til bagfacadens historie.

Parter bag projektet

Bygherre: Byliv Aps
Arkitekt: E+N Arkitektur
Ingeniør: Henry Berthelsen
Lejer: Mefisto

Yderligere information om projektet

https://eplusn.dk/projekt/volden-18-20/

Sted

Volden 18-20
8000 Aarhus C

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2