fbpx

Re-use_Nyt liv til parcelhuset

Bæredygtig renovering med eksempelværdi

Se mere

Re-use_Nyt liv til parcelhuset

Bæredygtig renovering med eksempelværdi

Læs projektets egen beskrivelse

Vi bliver nødt til at skifte fokus. Istedet for at falde i svime over nye huse bygget på jomfruelig jord eller opført efter nedrivning bliver vi nødt til igen at finde skønheden i at omformulere det bestående, se det smukke i komplekst og livgivende at føje nye lag til fortællingen om vores huse og byer og om vores samfund ved at renovere og bygge om. Det er her den fremtidige arkitektur findes. Lad det nye befrugte det eksisterende, lad os gå følsomt til værks og kæmpe for en ny kompleksitet i vores bygningskultur.

Blik for brugerne

Nye familierelationer og nedslidte bygningsdele krævede i den konkrete bygherresituation at gå grundigt til værks. Nedrivning/nybygning, flytning (=nedrivning/nybygning) og kreativ nytænkning i en omhyggelig ombygning blev overvejet. Processen førte til at samtænke bygherrens krav til en radikal opgradering med tanken om bæredygtig handling. Nødvendigheden af total fornyelse blev forenet med ønsket om total respekt for stedets ånd. Parcelhusets robuste bygningsramme gjorde det muligt at indfri begge ønsker. Kvaliteten ved den åbne japansk inspirerede forbindelse mellem boligrum og flere patioagtige uderum er styrket for at optimere forholdet mellem inde og ude på den smalle skrånende grund.

Inspirerende ressourcetiltag

Bevaring er det stærkeste resourcetiltag. Ved første blik fremstår bygningen uændret. De betydningsbærende elementer og detaljer er bevaret. Mursten er renset og genanvendt. Den langsgående rem med fransk lås er genanvendt. Små interventioner lægger derimod nye lag til det arkitektoniske udtryk. Murene er omfuget. Stødfugerne ligger nu fremme og understreger i kombination med de tilbageliggende længdefuger murværkets vandrette præg. Særlige steder er der indført mønstermurværk. Energirenoveringen til nutidig standard er udført med bæredygtig træfiberisolering. Vægge og placering af køkken og bad er bevaret. Både vægge og lofter er overalt pudset udelukkende med lerpuds som giver en behagelig silkeblød overflade og sikrer en optimal fugtbalance i rummene.

Eksempelværdi

En ny tilgang til parcelhuset er en samfundsopgave – alene med blik på antallet og bygningernes alder. Vi bliver nødt til at undgå nedrivning med et omfattende recourcespild til følge og må bidrage til at skabe et nutidigt levende arkitektonisk udtryk ved at føje nye lag til den kulturelle fortælling. Projektet vil bevise at det er forkert at rive ned og bygge nyt når parcelhuset skifter ejer eller skal fornyes. Byggeriet er et bygget eksperiment: hvor langt kan man gå og stadig være tæt på det eksisterende? Hvordan kan man radikalt ændre og om-tænke og samtidig vise maksimal respekt for sjælen i det bestående? Projektet vil inspirere til at gå følsomt og fordomsfrit til værks når der skal renoveres. I et område hvor parcelhusene ved salg nærmest per automatik nedrives og erstattes af nybyggeri viser projektet at den eksisterende bygningsmasse kan genanvendes samtidig med at der med bæredygtige tiltag skabes store brugsmæssige kvaliteter, en tiltrængt energioptimering og rum og bygningsdele af høj arkitektonisk værdi.

Solidt samarbejde

Re_use projektet er projekteret og justeret løbende on-site i byggeprocessen. På grund af de helt særlige omstændigheder i det bestående byggeris forhistorie blev projektet udviklet i en usædvanlig tæt kommunikation med bygningsarkæologiske undersøgelser og i en grundig og bevidst langsommelig dialog med byggeriet parter. Det ideelle og det mulige blev kontinuerligt afvejet og finpudset og mulighederne blev løbende udviklet og justeret i tæt samarbejde mellem bruger, arkitekt og udførende håndværkere.

Faglig kvalitet

De fagligt krævende arkitektoniske interventioner føjer nye lag til den bygningsmæssige og kulturelle fortælling. Boligrummet går nu til kip og tagfladerne er opdelt i flere rumlige afsnit. Det dynamiske rumforløb understreges yderligere af den centrale placering af den halvåbne brændeovn som i sin rumlige funktion er støttet af lerpudsens markante farvesætning. Havestuen fremstår som ”hus i hus” og er åbnet maksimalt mod terrasse og have ved et skydeparti med et åbent hjørne. Alt er udført i stor håndværksmæssig kvalitet med høj materialekvalitet og de delvis dristige løsninger er bygget med stor håndværksmæssig kunnen.

Levende bygningskultur

Parcelhuset er dansk identitet. Berømte arkitekter har fortolket den japansk inspirerede byggestil i deres egne boliger og Real Dania ser det som sin opgave at bevare netop disse huse. De utallige uprætentiøse parcelhuse fra denne tid har store boligkvaliteter men nyder ikke samme respekt. Projektet viser konkret, at parcelhuset kan bevares, renoveres og tilpasses til nye behov. Den respektfulde transformation fortolker nutiden og vil blot være et stadie i en vedvarende proces af kulturel forandring og bygningsmæssig tilpasning. Det giver håb for parcelhuset som levende bygningskultur.

Parter bag projektet

Bygherre: Lorenzen/Chambliss
Arkitekt: Prof. Carsten Lorenzen ApS
Ingeniør: EKJ Ingeniører
Entreprenør: CC Byg

Sted

Poppel Alle 92
3500 Værløse

Fotos: Fotograf: Till Schuster

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2