fbpx

Vesterlandet

Transformation af forladt diskotek og bodega.

Se mere

Vesterlandet

Transformation af forladt diskotek og bodega.

Læs projektets egen beskrivelse

Vesterlandet er en transformation af det forlængst lukkede etablissement: Strandgården. En ejendom der på starttidspunktet for projektet havde været forladt igennem 9 år, og som af de lokale Agger-boere med tiden har fået en syndebuk-lignende rolle. Strandgården har fået “skyld” for meget, og er bl.a. omtalt som en “ruin” og en “skamplet” for byen, og er blevet tildelt en del af ansvaret for at gæster i byen (Tourister) har fravalgt at besøge Agger.

Vesterlandet er først og fremmest tænkt som en arkitektonisk helhedsoplevelse, hvor udgangspunktet har været at genanvende så meget af den eksisterende bygningsmasse som overhovedet muligt, således er de gamle bygningsvolumener bevaret, for derved at fastholde det stedsbundne og forankrede udtryk i bybilledet, dette på trods af at det på mange måder ville være lettere at rive den gamle bygning ned.

Strandgården er med transformationen blevet omdannet til “Vesterlandet” og indeholder i dag Michelin restauranten: Restaurant TRI, Agger iscafe, Hotellejligheder Vesterlandet og kontorfællesskabet: Coworking Vesterlandet.

Transformationen har medført at de tidligere forfaldne og nedrivningsklare bygninger, nu fremstår som en spydspids for områdets tourisme erhverv, hvor særligt Restaurant TRI har fået den lille by på verdenskortet.

Blik for brugerne

I Agger er der ikke set en lignende transformation, som den strandgården har gennemgået i sin forvandling til Vesterlandet. I Agger er det således unikt, at en så forfalden og langt fra tidssvarende ejendom transformeres til en ejendom, karaktiseret ved nutidighed, dynamiske anvendelsesmuligheder, genanvendelse af byggematerialer, langvarig holdbarhed, samt høj grad af æstetik. Bygningsværket skaber stolthed i lokalbefolkningen, og inviterer rejselystne gæster til Agger. Bygningsværket har i den grad givet holdningsændringer fra det negative, til det meget positive i blandt lokalbefolkningen, men også i hele Thisted Kommune.

Inspirerende ressourcetiltag

Hele projektet er startet op med udgangspunkt i at alt hvad der overhovedet kunne genanvendes af gamle konstruktioner og materialer i det gamle Strandgården, skulle bestå i det nye Vesterlandet. Dette har betydet at de gamle ydervægge består, at der er bygget videre på de eksisterende terrændæk, som ligger under de nye isolerede gulvkonstruktioner, således at der ikke er blevet udledt unødvendig CO2 til atmosfæren i forbindelse med transport under bortkørsel af byggeaffald, at intakte tage er genanvendt, at skifferpladen i de gamle poolborde er blevet genanvendt til topplader på skorstenene m.m. Dogmet har været at se det smukke og potentialet i enhver sammenhæng.

Eksempelværdi

Bygningsværket ligger i en lille vestkystby med ca. 400 fastboer, hvor mange forsøg er blevet gjort i forhold til at få byen til at blomstre, dog uden held, da forsøgene har været halvhjertet. Byen er kendetegnet ved at være bygget op omkring det forhåndværende, og har igennem tiderne været hårdt presset af havet. Holdningen har i gennem mange år været, at hvis nogen kom med en god ide, så kunne det ikke få succes i det lille kystsamfund. Transformationen af Strandgården til Vesterlandet, har i den grad inspireret andre i samfundet til at gennemføre tiltag i den ene eller anden udgave. Når en Arkitekt renoverer en faldefærdig bygning, hvorefter en Michelin restaurant flytter ind, for samtidig at kunne fungere økonomisk i byen, så kan der også etableres et spillested med danske topnavne, der kan etableres et microbageri, en biograf, og iscafe. Der opstår synergi og tro på egne evner i blandt befolkningen, og stedet blomstre for de lokale, og for turisterne.

Solidt samarbejde

Projektet har været særdeles frugtbart i den forstand at rådgiver har haft hænderne inde i den praktiske del af opgaven, og at håndværkerne har haft daglig omgang med rådgiverne. Dette har givet en stor tværfaglig forståelse for hinandens roller i projektforløbet. Den korte vej fra håndværksmæssige spørgsmål, til afklaring hos rådgiver, til udførelse har sikret en konstruktiv process, hvor alle er blevet klogere.

Faglig kvalitet

Det at kunne se potentialet i så gamle, ubetydelige og faldefærdige bygninger som det tidligere strandgården bestod af, har været den største bedrift, sammen med det at tro på at det vil blive en succes. Det har krævet en stor portion tålmodighed, nysgerrighed og integritet at finde Vesterlandet i det gamle Strandgården. Dette har desuden kun været muligt pga. de faglige konstallationer, og det at Bygherren, Arkitekten og Projekt og byggelederen er en og samme person i den sidste ende, som ligeledes selv har finanseret projektet. Et enormt stykke arbejde er præsteret. Den vigtigst læring er at den rette vision, tilsat den rette mængde arbejdesindsats, vedholdenhed, faglighed på alle fronter, samt lidt held, kan skabe en stor positiv forandring for et lokalområde.

Levende bygningskultur

Projektet har skabt rammer af så høj en kvalitet at bygningen i dag giver rum til Michelin restauranten Restaurant TRI, som tiltrækker gæster fra hele verden til den lille by, som ligger så langt væk fra København som man kan komme i Danmark. Bygningen giver rum til Agger Iscafe, som sælger 100% plantebaseret is, noget som tænkes gangbart i en storby, og ikke en lille fiskerby. Bygningen giver rum til to helt unikke hotellejligheder, som tiltrækker gæster så langt væk fra som Schweiz. Bygningen giver rum til kontorpladser, til brug for nye iværksættere og beboere i den lille kystby. Renoveringen har skabt stolthed iblandt lokalbefolkningen, og generelt inspireret til at der renoveres og vedligeholdes bygninger i hele byen. Bygningen er desuden blevet en attraktion blandt lokale og tourister, samt en inspirationskilde til øvrige udviklingsprojekter op langs kysten, til de øvrige kystbyer.

Parter bag projektet

Bygherre: Vesterhavsvej 5 ApS, ved Arkitekt Søren Sarup.
Arkitekt: PURAS ApS, ved Arkitekt Søren Sarup
Ingeniør konstruktion: Caspersen - Rådgivende ingeniørfirma ApS
Ingeniør installationer: LNI Rådgivende ingeniørfirma ApS
Udførende: PURAS ApS, ved Arkitekt Søren Sarup. Byggeriet er opført i fagentrepriser, og ledet af Søren Sarup.

Yderligere information om projektet

www.vesterlandet.com

Sted

Vesterhavsvej 5
7770 Vestervig

Fotos: Tina Stephansen Studio55

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2