fbpx

Skovbærparken – fra “bygningskolos” til bydelssamlingssted.

Transformering og genstart af boligområde.

Se mere

Skovbærparken – fra “bygningskolos” til bydelssamlingssted.

Transformering og genstart af boligområde.

Læs projektets egen beskrivelse

Uddrag fra en af projektets workshops – “Vi vil have vores boligområde integreret i bydelen – Det skal være slut med at lukke sig ude” og “Vi vil have et boligområde, som inviterer ind og tilbyder beboerne i området et større socialt nærvær”.
Det var blot nogle af de kommentarer, som meget konstruktivt kom frem, da beboerne i Skovbærparken havde en af flere spændende workshops, forud for transformeringen af det daværende 342 boliger store boligområde i Sydbyen i Haderslev.

Bygningerne i Skovbærparken havde i mange år tjent beboerne vel, men de senere år havde flere negative faktorer medført mere end 70 tomme boliger i bebyggelsen.
En udvikling som hverken beboerne eller boligselskabet kunne lade stå til.
Derfor tog de arbejdstøjet på og i god dialog med Haderslev Kommune og Landsbyggefonden, udviklede beboere, boligselskab samt rådgivere et spændende transformationsprojekt for Skovbærparken.

Blik for brugerne

Fra projektets tidlige start, har det været brugerne/beboerne, som formede projektet og gav Haderslev Boligselskab samt samarbejdspartnere en række spændende opgaver at gå efter - man ville simpelthen havde vendt udviklingen i området. De primære input til en transformation og genskabelse af et attraktivt boligområde, kan beskrives med følgende overskrifter: 1: Der skulle udarbejdes en plan for, hvordan området igen blev attraktivt at flytte til og ikke mindst at blive boende i - Det skulle sikres med et stort udvalg af boliger samt med opdaterede kvaliteter for – udearealer, tilgængelighed, tidssvarende boliger, lysindfald og altaner. 2: Der skulle bygges mod ensomhed – Boligerne skulle fx. have udepåliggende altaner, hvor beboerne kommer ud og kan følge med i dagens gang, samt ikke mindst udearealer og fælleslokaler, der inviterer til at mødes - hygge, det korte møde og at man lige får hilst på. 3: Skovbærparken var lidt omkranset af sig selv og inviterede ikke de omkringliggende naboer ind. Det var et erklæret mål at åbne op og i langt større omfang invitere besøgende og naboer ind, via inspirerende stiforbindelser og spændende udearealer. 4: Der var og er en stor stolthed af boligområdet Skovbærparken - Så en transformation skulle ske med respekt for dette. 5: Essensen i at lykkes med et boligområde er blandt andet arealerne for fællesskaber, samvær, ophold og motion. Her har en forbedring af fælleshus, etablering af billardlokale i kælder, boldbane, krolfbane, legepladser, grillpladser, træningsområde og padelbane, ligeledes været succesgivende til det sociale liv i Skovbærparken.

Inspirerende ressourcetiltag

Det var et tidligt mål, at Skovbærparken skulle transformeres med den største respekt for de oprindelige bygninger, i skandinavisk funktionsbyggeri arkitektur fra 1970erne, samt endvidere tage hensyn til ekst. materialer og fremtidigt energiforbrug. Det er lykkedes at genbruge mest muligt af de eksisterende bebyggelsesplaner, samtidig med at der respektfuldt er tilført nye elementer, såsom udepåliggende altaner - i stedet for de tidligere noget tilknappede indbyggede altaner. Selvom der er genbrugt meget fra de eksisterende bygninger og konstruktioner, er det lykkedes at flytte bygningerne fra energimærke E/D til B. Desuden blev principper for et dynamisk varmeregnskab testet i udførelsesperioden. Et spændende element, hvor man kigger på ideel inde temperatur, CO2 og luftfugtighed i boligen.

Eksempelværdi

I renonveringsprojekter er der fra start altid de allerbedste intentioner, som hen ad vejen kan blive udfordret af mange forskellige ting såsom uforudsete forhold, tid og økonomi. Der er ligeledes rigtig mange forskellige aktører med ind over, så mange interesser og opgaver skal koordineres. I dette projekt har der allerede fra start været en særlig gejst og til trods for, at holdet hen ad vejen er blevet større og suppleret, er det lykkedes at holde den særlige holdgejst vedlige. Derved har man formået at opnå et projekt, hvor ønsker, kvalitet, tid samt økonomi har indfriet de stillede forventninger, i en tid med pandemi, leveranceudfordringer og stigende priser.

Solidt samarbejde

Projektet har haft gavn af en stor tværfaglighed og holdgejst, som det er lykkedes med at forene i et stærkt projekt. Ja, der er indgået kompromiser, men i det store hele er projektet lykkes med, at få de fleste ønsker realiseret til et transformeret Skovbærparken - Med en stor beboerdiversitet og ingen tomme boliger længere - i en landsdel hvor demografi ellers kan være et udfordrende begreb.

Faglig kvalitet

Projektets særlige holdgejst, har ligeledes medvirket til en høj faglig kvalitet i projektet. Startende med projektets rådgivere som var lyttende og fik beboernes ønsker omsat til streg, tekst og tegning. Projektet er efterfølgende gennemgået eksternt, og projektets entreprenør har herefter haft det bedst tænkelige materiale at udføre projektet efter.

Levende bygningskultur

Tidligere lå Skovbærparken som en kolos i et område med skole, foreningsliv, andre boligformer, erhverv samt en civilforsvarskaserne. Skovbærparkens facader rejste sig som en mur og lukkede sig derfor lidt inde overfor sine omgivelser. Et middelmådigt stisystem og nedslidte samt sparsomme udearealer gjorde det bestemt ikke bedre. Ved at foretage en delnedrenovering, tilføre åbne stiforbindelser og ikke mindst skabe attraktive udearealer er den omkringliggende bydel blevet inviteret ind og er ikke længere lukket ude. Tiltag umiddelbart tæt på boligerne såsom egne haver i stueetagen og udepåliggende altaner på de øvrige etager har ligeledes tilført noget i forhold til det sociale nærvær.

Parter bag projektet

Beboerne i Skovbærparken
Haderslev Boligselskab samt Domea.dk
Rambøll - Totalrådgiver, med A78 - Arkitekt.
Landsbyggefonden.
Haderslev Kommune.
Jorton - Hovedentreprenør.
Pluskontoret - Kommunikation.
Kuben - Genhusning.
Realkredit Danmark - Finansiering.

Yderligere information om projektet

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7105138628435038208/

Sted

Skovvænget og Brombærvej
6100 Haderslev

Fotos: Marie Bach Grønbæk - Rambøll.

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2