fbpx

Kongegården AAB Silkeborg

Fra fabriksbygning til dynamisk og detaljeret boligbebyggelse med mangfoldig beboersammensætning

Se mere

Kongegården AAB Silkeborg

Fra fabriksbygning til dynamisk og detaljeret boligbebyggelse med mangfoldig beboersammensætning

Læs projektets egen beskrivelse

Det antages, at ca. 1 million danskere bor i almene boliger og det betyder at næsten hver sjette dansker bor og lever i denne boligform, hvorfor det også er en boligform, der rummer en bred beboreskare og her spiller mangfoldighed og fællesskab ofte mere end i de private boliger.
Tæt på midtbyen i Silkeborg på en ca. 18.000 m2 stor grund, som oprindelig rummede Silkeborgs ældste virksomhed, Silkeborg Maskinfabrik, ligger Kongegården; et tæt og varieret boligområde med blandede ejerformer og boligtyper, og som er opført med historisk afsæt i grundens tidligere bygninger og samtidig bevare områdets forstadens og villakvarterets nære kvaliteter.

Eksempelværdi

Her er den karakteristiske industribygning fra 1950’erne bevaret og transformeret til en dagligvarebutik med almene boliger i to etager på toppen. Med omdannelsen af grundens eksisterende fabriksbygning, forskellige boligtyper, etablering af fælles uderum og murværk med en høj detaljeringsgrad, står Kongegården i Silkeborg som et smukt, varieret og trygt boligområde, der bygger videre på stedets historie og den omkringliggende by. Her er de røde toner fra facaden trukket med inden for og her er skabt et fællesrum i form af et overdækket atrium, for beboere. Det overdækket gårdrum med private nicher betyder, at man som beboer i Kongegården ser og møder hinanden naboer imellem, for i Kongegården er nabofællesskabet et vigtigt parameter. De 16 almene boliger og dagligvarebutikken er flot integreret i områdets tidligere fabriksbygning, som fremstår som en form for pejlemærke i hele bebyggelsen, og det samlede boligområde fremstår, gennem materialitet og farvesætning, som en helhed. Udover renoveringen af den eksisterende boligmasse består Kongegården også af 56 private nyopførte boliger samt en P-kælder. Det samlede projekt er opført med indbyggede forskydninger både i planen og snittet, som på den måde er med til at skabe en levende og varieret bygningskrop. Bygningerne er opført i teglsten i forskellige nuancer og med relief i murværket samt altaner og balkoner, som skaber diversitet og en fin detaljering i teglstensbebyggelsen. Udearealerne mellem bygningerne er som udgangspunkt forbeholdt gående og cyklende, og på den måde skabes trygge udearealer, som opfordrer til ophold og leg for store og små. Projektet har tidligere vundet kommunale arkitekturpriser for dets evne til at få skabt et tæt, moderne og venligt byområde til gavn for beboere og hele Silkeborg.

Solidt samarbejde

Kongegården er et projekt, hvor arkitekter, ingeniører, bygherre og øvrige samarbejdspartnere har gjort meget for at skabe en smuk og velfungerende ramme omkring beboernes liv og et godt udgangspunkt for møder og fællesskab på tværs af området. Eksempelvis i de beskyttede uderum mellem bygningerne, som er indrettet udelukkende til fodgængere og cyklister. ”Kongegården er et projekt hvor de visioner, drømme og idéer vi havde med udviklere og arkitekter er blevet realiseret. Det kunne også mærkes i den enorme interesse der var for boligerne, flere måneder før vi var i hus. Beboere har virkelig taget fællesskabet og områdets potentialer til sig”, Flemming Jensen, AAB Silkeborg

Parter bag projektet

Lokation: Silkeborg
Bygherre: AAB Silkeborg
Areal: 16 almene boliger inkl. Rema 1000 i stueplan
Ydelser: Arkitektrådgivning
Samarbejdspartnere: Søren Jensen A/S, Terra Nova Landskabsarkitekter og Kuben Management

Yderligere information om projektet

https://youtu.be/UbkIYleHlEY?si=PD5fpFB4aoD9C_YC

Sted

Lyngbygade 54, Svendsgade 3-9
8600 Silkeborg

Fotos: Sweco Danmark

Realiseret

2019

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000 m²