fbpx

Vennemindehaven

Læs projektets egen beskrivelse

Ejendommen Vennemindehaven har i forbindelse med byfornyelsen fået etableret nyt tag og solceller, herudover er der etableret tagterrasser og foretaget renovering af facader sideløbende med Område- og Byfornyelse, Byens Fysik.

Vennemindehaven er et enestående eksempel på, hvordan man kan bringe en kombination af bæredygtighed, grønne områder samt frirum og fællesskab ind i de gamle københavnske ejendomme.

Med en placering op til en af Københavns meget belastede trafikårer, ligger ejendommen særligt udsat for støj mv. De nye tagterrasser formår imidlertid her at give beboerne et frirum over byens stress og jag, hvor udsigten over de øvrige hustage giver en oplevelse af plads og luft, som ikke findes i gadeniveau. Med de nye grønne tage og den milde vind langt over byens tætte gader finder ejendommens beboere en særlig og tiltrængt lysning i den urbane jungle. Rum indrettet med køkkenvask og bordplads i forbindelse med tagterrasserne giver desuden ejendommens beboere god mulighed for forberedelse af mad til hyggelige grillaftener på de fælles tagterrasser.

Projektet viser også, hvordan en tagudskiftning kan være med til at bidrage positivt til CO²‐regnskabet, idet der ved udskiftningen er opsat et større solcelleanlæg på tagfladen mod gården.

Solcellerne bidrager med strøm fra vedvarende energi til ejendommens fællesinstallationer. Solcellerne er monteret i tagfladen mod gården, for ikke at ændre bygningens udseende mod vejen, og er blevet nedfældet som en integreret del af tagbeklædningen, og falder således harmonisk sammen med den øvrige tagbeklædning.

De grønne tage, som er udført med en speciel sedumbelægning, er ydermere med til at forsinke regnvandsafledningen og herved mindske presset på de offentlige kloakker, ligesom belægningens plantevækst er med til at absorbere CO².

Parter bag projektet

Bygherre:
AB Vennemindehaven
Arkitekt
Peter Jahn og Partnere
Projektet udført med støtte fra Område- og Byfornyelse. Center for Nye Anlægs Projekter, Byens Fysik, Københavns Kommen
Vest Administrationen
Hovedstatens Bygningsentreprise A/S

Sted

Vennemindevej 1-13 / Vejrøgade 1 / Langøgade 2 -14 / Jagtvej 193 - 195
2100 København Ø

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2