fbpx

Valby Friplejehjem

Fra bevaringsværdig fabriksbygning til 48 plejeboliger

Se mere

Valby Friplejehjem

Fra bevaringsværdig fabriksbygning til 48 plejeboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Valbys gamle industrikvarter, et af de ældst bevarede industrianlæg i København, er gennem en årrække transformeret til et moderne, levende bymiljø med boliger, institutioner, erhverv og grønne rekreative arealer. Heriblandt ligger Valby Friplejehjem, der har til huse i et af kvarterets tidligere industri- og produktionsbygninger. Anlægget bestående af to karakteristiske og eksisterende industri- og produktionsbygninger, rummer i dag 48 plejeboliger og dertilhørende fælles- og servicefaciliteter.

Anlægget består af henholdsvis en shedtagshal, opført i 1949, samt en rustik karréformet toetagers murstensbygning i røde tegl, opført i 1938. Begge bygninger er bevaringsværdige ud fra en kulturhistorisk betragtning. Ønsket var at bevare så meget af bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk som muligt, samtidig med at den eksisterende bygningsmasse skulle rumme de moderne krav og gode rammer for friplejehjemmet.

Strukturerne fra shedtagshallen, den tidligere fabrikshal, er komplet bevaret, og rummer i dag hovedankomsten og den store fællessal. I den store og lyse fabrikshal udnyttes den eksisterende loftshøjde og lys til at skabe et stort og åbent aktivitets- og loungeområde samt storkøkken. Her mærker man tydeligt stemningen af bygningens tidligere funktion som fabrikshal.

Den rustikke murstensbygnings eksisterende store, åbne rum gjorde det muligt at transformere den til 48 plejeboliger fordelt på de to etager og personalefaciliteter. I bygningens midte er der etableret et grønt gårdrum, der kan tilgås fra indvendige opholds- og fælleszoner. De småsprossede vinduer giver oplevelsen af bygningens industrielle historie inde fra plejeboligen. Begge bygninger er således bearbejdet med respekt for bygningernes historie og disses industrielle karakter.

Blik for brugerne

o I arbejdet med Valby Friplejehjem, er der hele vejen igennem arbejdet ud fra Danske Diakonhjems værdigrundlag. Nøglen er mødet med beboeren og ønsket om at skabe et hjem, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt - også for beboere, der ikke længere kan så meget selv. Det er et værdisæt, der har været gennemgående i hele projektet, og har været medvirkende til at Valby Friplejehjem, i dag danner hjemlige rammer for flere ældre. For at sikre, at Valby Friplejehjem er en god arbejdsplads, er der afholdt workshop med en erfaringsgruppe, der bidrage til at skabe en kobling mellem den gode bolig og arbejdsplads.

Inspirerende ressourcetiltag

De eksisterende bygningers bare og åbne planer gjorde det muligt at transformere uden store ressourcespild. De solide eksisterende materialer i form af jernbetonkonstruktioner, ydermure, tagkonstruktioner og tagbelægning betød, at ressourceforbruget var formindsket.

Eksempelværdi

o Rundt omkring i landet ligger mange smukke bygninger med uudnyttede kvadratmeter, og som ikke længere skal udfylde den samme funktion og opfylde de samme behov, som da de blev bygget. Bygningerne er med til at fortælle en historie om en tid, et sted og et erhverv. På samme tid opstår der nye behov i samfundet. Valby Friplejehjem er et eksempel på, hvordan vi kan udnytte den eksisterende bygningsmaske til at opfylde en ny efterspørgsel, mens vi samtidig bevarer bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk. At de tidligere fabriksbygninger i Valbys villakvarter blev gennemrenoveret til 48 plejeboliger, service og fællesfaciliteter, er et flot eksempel på netop det.

Solidt samarbejde

Gennem løbende møder i både design- og planlægningsfasen samt i udførslen, har det været muligt for alle parter i projektet at give inputs og sparre med hinanden. Forskellige løsningsforslag er løbende blevet drøftet. Kvaliteten af transformationen blev styrket af, at enkelte nøglebrugere af huset blev ansat i sidste fase af udførslen, og dermed kunne være med til at præge hjemmet, og de beslutninger, der blev truffet.

Faglig kvalitet

Der har været en høj faglig tilgang og respekt for de eksisterende rammer samt valg af materialer der komplimenterer og understøtter den oprindelige arkitektur.

Levende bygningskultur

Den tidligere fabriksbygning emmer nu af liv og glade dage, hvor folk fra nærområdet deltager i diverse aktiviteter i den åbne fællessal. Der er ikke bygget til, hvilket bibeholder det oprindelige arkitektoniske udtryk og fortæller en historie om områdets historie, og de fabrikker, der var engang.

Parter bag projektet

Bygherre: Danske Diakonhjem
Bygherrerådgivning: ERIK arkitekter A/S (Arkitektur og Landskab) og COWI A/S
Entreprenør: STB BYG A/S
Projekterende arkitekt: gpp arkitekter a/s
Ingeniør: Tyréns A/S

Sted

Trekronergade 88-94
2500 Valby

Fotos: ERIK arkitekter & gpp arkitekter

Realiseret

2019

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2