fbpx

Kontroltårnet på Flyvestation Værløse – Bofællesskabet Mageløse

Omdannelse af militært kontroltårn til en lokal attraktion og samlingspunkt for både besøgende og Mageløses beboere

Se mere

Kontroltårnet på Flyvestation Værløse – Bofællesskabet Mageløse

Omdannelse af militært kontroltårn til en lokal attraktion og samlingspunkt for både besøgende og Mageløses beboere

Læs projektets egen beskrivelse

Kontroltårnet på den gamle Flyvestation Værløse blev indviet i 1979 og har som sådan ikke nogen lang historie, men alligevel står for mange som billedet på Flyvestationen. På den måde er Tårnet et unikt vartegn for Flyvestationen og derfor har et vigtigt fokus i renoveringen været skabe sikre adgangsforhold og åbne tårnet for lokale og besøgende i området og for arrangementer.
Tårnet danner i dag centrum for bebyggelsen i bofællesskabet Mageløse, hvor det ligger centralt placeret mellem bofællesskabets huse og fælleshuset, der er udformet og bygget, så det krummer sig smukt omkring Tårnet. Hele bebyggelsen er tegnet af Henning Larsen Arkitekter og modtog i 2022 Furesø By og Lands pris for God Byggeskik og Bygningskultur
Renoveringen af Tårnet har taget udgangspunkt i at bevare bygningens markante kendetegn og har samtidig åbnet mulighed for mange nye funktioner i de gamle rum. Ideerne til indretningen og den fremtidige brug af Tårnet er bl.a. udviklet på baggrund af dialog med Mogens Houman, der er tidligere flyveleder, og som ud over at have sin daglige gang i Tårnet også var med til at designe og indrette tårnet. Mogens er desuden fast gæst ved åbent-husarrangementer i Tårnet, hvor han diverterer med historier fra de gamle dage i Tårnet og på Flyvestationen.
Forud for renoveringen af Tårnet bekostede Mageløse nedrivningen af den gamle meteorologibygning, der var bygget sammen med Tårnet men ikke stod til at redde. Kommunen, der er myndighed på bevaringsværdige bygninger, gav tilladelse til nedrivningen og har desuden været meget aktiv i diskussionen af, hvordan renoveringen af Tårnet skulle gennemføres.
Renoveringen er gennemført på baggrund af kvalificeret rådgivning og af professionelle håndværkere, men arbejdet havde ikke været muligt uden et stort engagement fra beboerne, der har bidraget med både knofedt og relevante ekspertiser inden for bl.a. statik, myndighedsforhold, el, kloak og indretning. Projektet er muliggjort med støtte fra Realdanias pulje Underværker, der har dækket en del af omkostningerne i forbindelse med den omfattende renovering.
• Alle installationer inden for tele, el, vand og varme er skiftet, så Tårnet i dag f.eks. er ventileret og opvarmet med klimamærket varmepumpe.
• De oprindelige kontorer i Tårnets nordside har finansieret af Realdania fået indsat nye vinduer og er siden gennemrenoverede af bofællesskabets beboere og indrettet med genbrugsmøbler. Lokalerne kan nu bruges som mødelokaler, hjemmearbejdsværelser eller gæsteværelser.
• På mellemetagen under tårnkabinen er etableret et anretterkøkken, der bruges i forbindelse med arrangementer i Tårnet.
• Hele Tårnet er dækket med en gode wi-fi-forbindelse, der blandt andet kommer i brug, når Tårnet hvert år for en weekend igen fungerer som kontroltårn i forbindelse med arrangementet Store Flyvedag på Flyvestationen.
• Endelig har et konstruktivt samarbejde med byggemyndighed og en certificeret brandrådgiver gjort det muligt at renovere en ældre militærbygning, så der i dag er både gode og sikre rammer for en ny anvendelse af Tårnet.
Selve tårnkabinen er særlig på grund af muligheden for 360 graders udsigt, og hvis man vil opleve højden, giver svalegangen efter renoveringen sikker adgang til dette for både store og små.
Tårnkabinen er renoveret med respekt for den oprindelige indretning med genbrug af de oprindelige lamper og af det møbel, der udgør opgangen til kabinen. Ved at hæve gulvet er der både skabt mulighed for at kigge ud, når man sidder ned og for at pakke stole og borde af vejen under gulvet. Det betyder, at tårnkabinen uden besvær den ene dag kan bruges til cafearrangementer og den næste dag til mere uformelle stående sammenkomster for op til 30 mennesker. Rammerne bliver til fulde udnyttet ved åbent-husarrangementer, der afholdes fast hver måned, ved offentlige arrangementer på Flyvestationen og i forbindelse med besøg fra foreninger, virksomheder, skoler og institutioner. Endelig har Mageløses egne beboere stor glæde af Tårnet som mødested og som et fælles projekt, vi er glade for og stolte af, og som vi har brugt flittigt siden indvielsen i 2022.

Blik for brugerne

Ved renoveringen er der skabt mulighed for at bofællesskabets beboere og eksterne besøgende kan bruge både værelser og tårnkabinen for til sammenkomster, møder og andre arrangementer. Den gennemførte sikring af brand- og adgangsforhold har sammen med renovering af vinduer, el og varmeforsyning været en forudsætning for dette.

Solidt samarbejde

Renovering af et bevaringsværdigt militært kontroltårn har været en omfattende samarbejdsøvelse. Bofællesskabet Mageløse har selv varetaget koordinering af myndighedsarbejdet og dialog med myndighed og rådgivere. Mogens Houman, der som tidligere flyveleder var med til at designe det oprindelige tårn har indgået med inspiration og viden om Tårnet for at sikre, at renoveringen skete i ”Tårnets Ånd”. Renoveringen er gennemført af professionelle, men for at skabe ejerskab til projektet har Mageløses beboere valgt selv at stå for mange opgaver i forbindelse med rydning før renovering og arbejder med opbygning og indretning af Tårnets rum efter renoveringen.

Levende bygningskultur

Projektet har åbnet det gamle kontroltårn som et vartegn for Flyvestationen og det nye byområde, der er skabt ved udvikling af Sydlejren. Tårnet har samtidig med sin placering udgjort et vigtigt udgangspunkt for udviklingen af planløsningen for Bofællesskabet Mageløse. Renoveringen er gennemført, så Tårnet stadig fremstår som et militært kontroltårn med antenner, udvendige redningsstiger og ventilationsåbninger. Nedrivningen af en tidligere bygning gør, at Tårnet står tydeligere frem med sin placering i områdets højeste punkt.

Parter bag projektet

Tårnet er ejet af Bofællesskabet Mageløse, og Realdania har medfinansieret renoveringen via Underværker
Furesø Kommune har indgået som myndighed og i konstruktiv dialog
I plan- og myndighedsarbejde er varetaget af WSP og Nordiq Group sammen med Brandplan dk. Byggestyring er varetaget af Arkill, og projektet er udført af CK House Aps i samarbejde med 55 begejstrede beboere.

Sted

Tårnet 1
3500 Værløse

Fotos: Claus Davidsen, Bofællesskabet Mageløse

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500m2