fbpx

Nomineret 2024

Tscherningshuset

Cirkulær transformation

Se mere

Tscherningshuset

Cirkulær transformation

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelsen nedenfor er projektets egen beskrivelse. Du kan desuden finde begrundelsen fra Nomineringsudvalget for Renoverprisen for at nominere projektet, en artikel om projektet og en film under “Nyheder” her.

Siden 2003 har Tschernings hovedsæde været beliggende i Hedehusene. Bygningen bestod af 673 kvadratmeter kontor, og en uopvarmet lagerhal på 442 kvadratmeter. I 2021 besluttede Søren Tscherning, ejeren af virksomheden, at transformere lagerhallen til kontorarbejdspladser, mødelokaler og kantineområde – samt at transformationen skulle ske med den størst mulige grad af genanvendte og genbrugte materialer.

Tscherning har siden virksomhedens begyndelse haft fokus på ad eksemplets vej, at understøtte bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen, samt på at skabe en arbejdsplads hvor mennesker trives og udvikler sig. Det var derfor også et krav til arkitekten bag indretningen, at transformationen og renoveringen skulle ske med respekt for disse helt grundlæggende værdier.

Blik for brugerne

My Lunsjö projektets arkitekt fra 3XN, siger om projektet: - Det har været et mål at pirre nysgerrigheden ved at tilbyde et anderledes hus, man kan gå på opdagelse i, med små ”overraskelser”, der venter rundt om hjørnet, for at stimulere vores hjerner og nysgerrighed positivt. - Brugerne bliver tilbudt flere valgmuligheder med områder af forskellig karakter, der kan understøtte både den introverte og ekstroverte personlighed, alt efter ens dagsform, humør og arbejdsopgave. - Der har været fokus på at skabe et meget personligt og varmt hus, der kommunikerer Tschernings identitet som et passioneret og engageret familiefirma, der går "et skridt ekstra", med hensyn til omtanke for både miljø og medarbejdere. - Ydermere har der været fokus på, at man skal føle sig hjemme i huset, uanset om man kommer direkte fra nedrivningspladsen i beskidte sko, eller er en kunde på besøg. Virksomheden favner bredt, hvorfor huset også gør. Huset skal kunne tåle at blive brugt, og de første ridser er allerede lavet, da der jo er anvendt genbrugsmaterialer, dog uden kompromittering af materialernes kvalitet. - Hele projektet er designet med sanserne for øje: taktile materialer og overflader, varme naturlige farver, god akustik, osv. med ønsket om at skabe et hyggeligt hus, hvor vores kroppe intuitivt føler sig hjemme. - Kontakten til naturen, både indenfor og udenfor, smelter sammen med store vinduespartier. Huset har masser af dagslys, indendørs planter, vandelementer, og brugen af typiske "udendørsmaterialer" indenfor som tagsten og mursten får en til at føle sig både ude og inde på samme tid – med det formål at understøtte det gode arbejdsmiljø og minimere kontortrætheden.

Inspirerende ressourcetiltag

Nedenfor er opført et udsnit af de genbrugte materialer: Udvalgte Huldæk - kommer fra nedrivningen af bygning på Yderlandsvej i København S. (det tidligere TV3 Masterchef-studie). Udstøbte Huldæk - der er placeret på højkant og brugt som bærende vægge, kommer fra nedrivningen af den gamle værdihåndteringscentral i Brøndby Kommune. Stålbjælker - der bærer indskudte dæk, kommer fra flere forskellige nedrivninger. Mursten i vægge - kommer fra nedrivningen af Gl. Gladsaxe Skole, hvor Tscherning stod for nedrivning og rensning af murstenene på stedet. En stor del af murstenene, som Gl. Gladsaxe Skole var opført af, er genbrug fra en tidligere bygning på matriklen. Det betyder, at det nu er tredje gang, murstenene bliver brugt. Egetræskoldser - brugt til gulve i mødelokalerne, stammer fra gulvet i et smedeværksted på BIOFOS Renseanlæg i Avedøre, som Tscherning fjernede i 2021. Vingetegl - brugt på mødelokalet ’Odin’ og på indvendige vægge, kommer fra renovering fra Ringergården ved Bispebjerg hospital. Mødelokalerne ’Odin’ og ’Thor’ på førstesalen, er lavet af genbrugstræ i samarbejde med virksomheden Næste, der specialiserer sig i skurkonstruktioner af genbrugstræ. Tømmeret til konstruktionen af mødelokalerne, stammer bl.a. fra nedrivningen af Osted skole og Gl. Gladsaxe Skole. Indvendige døre stammer fra en renovering af Nauticon-bygningen på Sluseholmen, hvor bygherren muliggjorde at materialer blev udtaget til direkte genbrug. Trappe og værn - kommer fra nedrivningen af Danhostel Vandrehjem på Amager Fælled, hvor der i stedet skulle etableres et nyt boligområde - Fælledby Inventar: - R.U.M stol fra a:gain, upcycling af ødelagte plastik fustager fra Carlsberg, samt genanvendt stål. - Skriveborde fra Råt&Godt, udskåret af gamle gymnastiksalsgulve. - Lamper leveret af Fischer Lighting, er alle genbrug - Regnvandsopsamling til vanding af plantevægge og fiskedam De mange genbrugs- og upcyklede materialer er nøje indtænkt af arkitekten, for at opnå Søren Tschernings ønske om at skabe et hus, der både understøtter trivsel og det udviklende arbejdsmiljø, samt tydeligt viser husets identitet som et ‘genbrugshus’.

Eksempelværdi

Tscherning har selv, fra egne nedrivningssager, leveret en lang række af genbrugsmaterialerne, herunder betonelementer til indskudte dæk og bærende vægge. Da fremstilling af nye beton(elementer) bidrager væsentligt til CO2-udledning, har genbrugen af betonelementerne også haft høj prioritet i valg af materialer. LCA-opgørelse I forbindelse med transformationen har SWECO udført en livscyklusanalyse (LCA) af byggeriet. Resultatet viser, at CO2-påvirkningen er 2,57 kg CO2e pr. kvadratmeter pr. år*. Denne relativt lave værdi er i høj grad opnået ved at renoverer en eksisterende bygning, samt gennem anvendelsen af genbrugte materialer. Havde man i stedet opført tilsvarende bygning med anvendelse af nye materialer, ville miljøpåvirkningen i stedet have været 6,11 kg CO2e pr. kvadratmeter pr. år*. Der er derfor opnået en besparelse på 58 pct., set over en betragtningsperiode på 50 år, når man sammenligner de to scenarier. Det svarer til en besparelse på 318,6 ton CO2e. *Værdierne er eksklusive drift. Eksisterende og genbrugte bygningsmaterialer er sat til 0 kg CO2e pr. kvadratmeter pr. år, jf. beregningsmetoden i BR18 (2024).

Solidt samarbejde

Et godt solidt samarbejde mellem alle projektets parter har præget processen med det fælles mål at genbruge flest mulige genbrugsmaterialer. Grundet de til stadigt logistiske udfordringer mellem mulige materialeleverancer, er udførelsen sket med en fleksibel tidsplan, samt et omstillingsparat projektteam hos både rådgivere samt entreprenører. Fleksibilitet har været en grundlæggende præmis i processen, og har medvirket til et succesfuldt projekt, der er er gennemført med respekt for den oprindelige vision.

Faglig kvalitet

Transformationen med det endelige og ganske omfattende genbrug af materialer, var ikke den letteste vej at gå, idet nuværende byggeregulativer og standarder ikke i udpræget grad understøtter genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Målet om størst mulig anvendelse af genbrugsmaterialer, ikke kun til aptering, men også til bærende konstruktioner, har derfor krævet et særligt tæt samarbejde mellem rådgivere, leverandører og bygherre. Så både myndighedsgodkendelser, kvalitet og vision kunne opfyldes tilfredsstillende

Levende bygningskultur

Tscherninghuset skal i fremtiden bruges som inspirationskatalog for markedsinteressenter, med månedlige rundvisninger, samt danne ramme for erfaringsmøder med tematikker, der taler ind i den grønne omstilling. Tscherning ønsker med dette projekt at sætte fokus på den grønne dagsorden, og dele de erfaringer, der er høstet under udførelsen af transformationen. Som supplement til den nu transformerede bygning, vil det omkringliggende landskab blive beplantet med enggræsser, vilde blomster og en æblelund. Afskærmningen mellem parkeringspladser og opholdsarealer bliver opført som insekthoteller, der skal være med til at understøtte biodiversiteten på de omkringliggende arealer.

Parter bag projektet

Bygherre: Søren Tscherning, G. Tscherning A/S ​
Arkitekt: 3XN GXN
Konstruktionsingeniør: Arne Kiilerich, AKI Rådgivning​

Sted

Guldalderen 32
2640 Hedehusene

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2