fbpx

RY TORVEHAL

Opgradering og udvidelse af den første Torvehal samt renovering af tilstødende gl. DSB toiletbygning

Se mere

RY TORVEHAL

Opgradering og udvidelse af den første Torvehal samt renovering af tilstødende gl. DSB toiletbygning

Læs projektets egen beskrivelse

På det centrale Stationstorv i Ry hvor der tidligere var posthus, blev der i 0’erne først opstillet en træ pavillon som fælleshus. Senere i 2016 blev stationspladsen renoveret og Torvehallen opført på samme sted, som helt åben tagoverdække – som markedsplads og aktivitetsplads for byens borgere.
Der var ingen facader og fri adgang for alle tænkelige aktiviteter.

I 2021 blev der på initiativ af kommune, Cityforening og borgergrupper igangsat en udvidelse af Torvehals bygningen, nu med lukket cafe og butik, samt delvis lukning af øvrige facader.
DSB’s gamle toiletbygning i tilknytning til Torvehallen og den fredede Station, blev renoveret og udvidet med overdækning, og betjener nu hele bytorvet.
Projektet blev støttet af RealDania

Blik for brugerne

Udvidelsen med cafe og butik samt lukning af gavlfacader i Torvehallen betød et markant skift i Torvehallens og stationstorvets anvendelse. Fra at være et tomt og vindblæst sted er Torvehal og Stationstorv nu meget ofte fyldt med summende liv. Hele året -men især på solrige dage strømmer folk til Torvehallens mobile boder med økologiske brødudsalg, kød, grønsager, kunsthåndværk mm, ligesom der arrangeres koncerter, børneaktiviteter osv. Cafe og butik sælger tøj og brugskunst. På de mere stille tidspunkter fungerer Torvehallen som læsted for små grupper af børn, unge og voksne, i de små siddenicher i Torvehallens indvendige ryg - og det bliver udnyttet på stort alle tider af døgnet. Om eftermiddagen - også om vinteren - sidder her ofte små grupper af skolebørn i varierende alder - og det er måske det vigtigste udtryk for Torvehallens kvalitet. Torvehallen har bidraget til at den tiltagende butiksdød er bremset op i Ry, og bycentrum er ofte præget af vitalitet og liv De meget udslidte og gamle DSB toiletter mellem Stationen og Torvehallen er renoveret i høj kvalitet, bla. med olieret Douglas træribber indvendigt og godt lys, ud fra princippet at det smukke tiltaler alle, og det derfor i mindre grad bliver vandaliseret - indtil videre har det virket godt.

Inspirerende ressourcetiltag

Torvehallen er i høj grad udført som bæredygtig konstruktion. Douglas tømmer, trævinduer træribber, ovenlysvinduer. Bygningen har synlige samleprincipper og vil let kunne demonteres og sættes op andetsteds eller genbruges på anden vis. Cafe-butik har naturlig ventilation og taget er effektivt isoleret med papir og PUR. Hele Torvehallen har solafskærmning i vandrette træribber. Alle materialer og udtryk har et slægtskab med den total fredede gamle Stationsbygning.

Eksempelværdi

Den udvidede torvehal med toiletter har i den grad medført til vitalisering af Ry centrale bycentrum, på baggrund af initiativ fra byens borgere. Det kan inspirere andre mindre byer til lignende investering med både økonomi og indsats.

Solidt samarbejde

Torvehallen er båret frem i et tæt samarbejde mellem af initiativrige borgere, Cityforening, Skanderborg Kommune - samt Kvickly Fonden og RealDania, der har støttet projektet.

Faglig kvalitet

Torvehallen tilpasser sig byens skala og har et roligt traditionelt ydre med saddeltag med tagpap med ovenlysvinduer. Den har i bygningskrop og opdeling mange fælles principper med den fredede Stationsbygning, men også Ry Højskole henne af gaden. Torvehallen er designet med et simpelt modulprincip, der ved første øjekast dog virker komplekst. Tværgående diagonal-opbyggede og tværafstivende bygningsrammer er hurtigt rejst og tre langsgående gitterdrager danner de langsgående afstivninger. Afstivning i bygningen ligger således fortrinsvis oppe i den øvre konstruktion - med et minimum af skråstolper, der er ført til terræn - for at holde bygningen så åben som mulig. Hele bygningens tektonik og konstruktive princip er synligt og let aflæseligt - intet er skjult i vægge eller tag. De nye gavle i glas har store åbninger - mod vest som pinoldøre, så hele facaden kan være åben eller lukket for vestenvind. Konstruktion er udført i Douglas gran, som er perfekt her, da det holder sig lige og kan skaffes lokalt i lange længder, og tillige har en vis selvimprægnerende egenskab. Stort set alle samlinger er lavet med synlige boltesamlinger, hvor tømmeret krydser hinanden - hvilket minimeret tilpasningsarbejde. De langsgående gitterdrager er dog lavet med skrå bladsamlinger. Glasfacader og solskyggende træribbeelementer i 1 meter moduler er monteret udenpå konstruktionen. Inddækninger, tagrender og nedløb i zink. Det har været vigtigt at Torvehallen arkitektonisk bidrager til byen når den også er tom - da det er et vilkår i en så lille by. Hallen er derfor designet så den udtryksfulde tømmerkonstruktion belyses svagt om aften og opleves som en samlende og varmt glødende lanterne i hele det centrale byrum i Ry.

Parter bag projektet

Bygherre: Skanderborg Kommune.
Danø Arkitektur Aps, totalrådgiver
Ingeniør Georg Rosenilde, WH-PlanAction.
Tømrer Ejner Olesen a/s, Hovedentreprenør
Yderligere information om projektet

danoarkitektur.dk

Sted

Klostervej 1
8680 Ry

Fotos: Thomas Mølvig, Jesper Danø

Realiseret

2021

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500 m²