fbpx

Trige Parkvej – fra ghetto til grøn

Arkitektonisk og energimæssig forvandling af 80’er bebyggelse

Se mere

Trige Parkvej – fra ghetto til grøn

Arkitektonisk og energimæssig forvandling af 80’er bebyggelse

Læs projektets egen beskrivelse

Det overordnede sigte med renoveringen var at give Trigeparken, der tidligere har været på regeringens ghettoliste, et kvalitetsmæssigt løft, så bebyggelsen appellerer til et bredere publikum end tidligere – blandt andet ved en mere varieret sammensætning af boligstørrelser og -typer.

Boligafdelingen, der er fra 1980-1981, er opført efter Sydjyllandsplanen, et standardiseret elementbyggeri som blev udviklet af Boligministeriet i 1960’erne med det formål at skaffe gode lejligheder til billige penge.

Før renoveringen bestod bebyggelsen af seks boligblokke – opdelt i tre mod øst og tre mod vest. Bebyggelsen var så nedslidt på alle dimensioner, at Ringgården ikke ønskede en mindre opdatering, men tværtimod et helt nyt udtryk med fokus på både arkitektur og bæredygtighed.

I forbindelse med renoveringen er der tyndet ud i blokkene mod øst, som herefter har fået karakter af mindre punkthuse. Efter renoveringen er der 153 boliger mod 190 boliger før. Alle blokke er strippet, energirenoveret og transformeret til nye boligtyper og har fået et helt nyt arkitektonisk udtryk.

Pt. arbejdes der mellem husene med et miljøforbedringsprojekt, som skal sikre et bedre samspil med landsbyen Trige, tryghed og fællesskab i bebyggelsen udearealer.

Film om READY projektet, produceret af AffaldVarme:

Blik for brugerne

Der har været et meget stort fokus på energi, genbrug og bæredygtighed i hele projektets levetid, både i design og udførelse. Bygningerne er opført i beton og stål og de miljømæssige fordele ved at genbruge denne konstruktion frem for at rive ned og bygge nyt er ikke uvæsentlige. Under den omfattende renovering har bygningerne fået et helt nyt udseende, idet de gamle betonfacadeelementer er blevet erstattet af nye rumstore træelementer beklædt med facadeplader, hvilket giver en stor frihed med hensyn til disponering af vinduer. Bygningerne har udover en energieffektiv klimaskærm fået et helt nyt energiforsyningssystem med en ny type solenergianlæg, der kombinerer solceller og solfangere (PVT) med et areal på 720 m². Beboerne er dermed blevet prosumers, der både producerer el og varme til eget forbrug samt leverer overskuds-el tilbage til nettet. Hermed er afdelingen med til at skabe fleksibilitet i det samlede energisystem. Varmepumper koblet til PVT-anlægget udnytter solvarmen til at producere supplerende varme, mens de kører på egenproduceret elektricitet. På varmesiden kan der således produceres supplerende varme til ca. 5 øre pr kWh. Varmpumperne vil kunne dække ca. 20% af varmebehovet i de blokke, hvor de er installerede. Den overskydende el produceret om dagen lagres til om aftenen i et stort nyudviklet 120 kWh batterianlæg bestående af både nye og genbrugte batterier fra elbilindustrien og skaber dermed øget fleksibilitet i elforbruget til glæde for både beboere og elnet. En intelligent styring af batteriet sørger for, at afdelingens elforbrug og elproduktion er optimeret i forhold til elmarkedet og elnettet med en cloud baseret Smart Building Energy Hub styring. En hidtil uudnyttet kilde til energibesparelser er genvinding af varme fra spildevand, som udgør en relativ større andel af boligers energiforbrug i takt med, at rumvarmeforbruget reduceres. I afdelingen afprøves en ny vekslerbrønd, der sammen med en varmepumpe skal supplere opvarmningen i et lavtemperatur system. Bebyggelsens samlede energiforbrug er reduceret med over 70%, og det reducerede energiforbrug opfylder BK2020 samt EU-kraverne i forhold til BEST. Anlægget er designet, så 100% af den producerede strøm kan anvendes i afdelingen – enten i fællesfaciliteter eller i de private boliger. Solcelleanlægget er dimensioneret, så det kan dække ca. 1/3 af det samlede strømforbrug i afdelingen. Det samlede strømforbrug er både fælles og privat. Beboerne indgår i et energifælleskab, hvor beboerne deler den økonomiske fordel ved selv at producere vedvarende energi.

Inspirerende ressourcetiltag

Opgange midt i tre blokke er nedrevet, så der er skabt seks punkthuse – et greb, der skaber en markant anderledes rumlighed i bebyggelsen. De nye indgangspartier med elevatorer fremhæves med lodrette vinduespartier, der spænder gennem bygningens tre etager. Et nyt glasvindfang er bygget udenpå blokkene og skaber en ny rytme i gadeplan. De enkelte opgange er malet i markante farver, som ses gennem de store vinduespartier, som, udover langt mere dagslys, skaber genkendelighed og variation. I punkthusene er der indrettet 63 familieboliger, alle tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. Lejlighedernes planløsning er blevet gentænkt. Hvor lejlighederne før bestod af flere mørke rum, er der nu en åben planløsning med store vinduespartier fra gulv til loft, der sikrer beboerne bedre adgang til dagslys i gennemlyste boliger. Decentral ventilation med højeffektiv varmegenvinding i alle boligerne sørger for god luftkvalitet, samtidig med at fugtighed og temperaturer i lejlighederne monitoreres. I alle primære opholdsrum er der integrerede og overdækkede altaner/eller franske altaner, som skaber en god kontakt mellem boliger og omgivelser. På altanerne er der plads til både ophold og tøjtørring. Det er ambitionen, at indeklimaet herved naturligt forbedres, og beboerne herved i højere grad motiveres til at lufte naturligt ud i sommermånederne. Landskabet mellem husene er bearbejdet, så der skabes en grøn buffer mellem altanerne og de nye store vinduespartier og de stier, man færdes på langs bygningerne. Teamet er ”Vildt med vilje”. I arealerne mellem husene giver store flader adskilt af stier plads til vild natur, hvor sommerfugle, bier og andre insekter får optimale levevilkår.

Eksempelværdi

Bebyggelsen er et mønstereksempel på en samlende transformation fra potentiel ghetto til attraktivt boligområde med grønne friarealer og en meget grøn profil på alle områder. Bebyggelsen demonstrerer en række installationsløsninger, der introducerer aktiv energirenovering: - Nye glas og ramme løse PVT-E solpaneler på 6 m² per panel. - Varmepumper, der benyttes PVT solpaneler som energioptager. - Genbrug af elbilsbatterier (2nd Life batterier) til stationære formål. - Smart Building Energy Hub som cloudbaseret løsning på abonnements vilkår. - Micro-grid med distribution af solcelle strøm mellem bygninger. - Ny udviklet spildvandsbrønd med varmegenvinding koblet til varmepumpe. - Omfattende måleprogram. - VE energifælleskab i praksis. Det er første gang, at alle disse løsninger er demonstreret på en og samme bebyggelse. Løsningerne er generelt anvendelige ved renovering af boligblokke og viser vejen til at nå det sidste skridt fra klimaskærms renovering til aktiv renovering med næste nulenergi forbrug (nZEB byggeri), som er vejen frem for fremtidens renovering.

Solidt samarbejde

Der har gennem processen været en tæt dialog mellem bygherre, rådgivere og beboerrepræsentanter – og fælles mål for bæredygtighed, arkitektoniske værdier og boligkvalitet. Parterne bag er Boligforeningen Ringgården (bygherre), NCC (totalentreprenør), Rubow (arkitekt), KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S (ingeniør) og DAI (bygherrerådgiver). Herudover har der gennem hele forløbet været et samarbejde med EU Smart City READY-projektets mange parter med COWI som koordinator.

Levende bygningskultur

I den omfattende renovering har der været et meget stort fokus på energi, genbrug og bæredygtighed i hele projektets levetid, både i design og udførelse. Ved at fjerne de eksisterende facadeelementer i beton og erstatte dem med rumstore træelementer er der skabt et helt nyt og sammenhængende bygningsudtryk med en nutidig æstetik samt optimal varmeisolans og tæthed. Renoveringen i sig selv betyder, at udgifterne til energi bliver markant lavere end tidligere. Hertil kommer READY-projektet som en ekstra gevinst, der vil bidrage med strøm til de enkelte boliger, og til fællesarealer og vaskerier. Hvor beboerne tidligere følte, at ghettostemplet var svært at slippe af med, oplever de nu en stolthed over at bo i en attraktiv og grøn bebyggelse. Den historie bliver inden længe fortalt udadtil, når en gavl ved ankomsten til bebyggelsen bliver udstyret med solceller.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen Ringgården
NCC, Rubow Arkitekter A/S, KAAI - Kærsgaard & Andersen Ingeniører A/S
DAI: Bygherrerådgiver
COWI: Udvikling af nye energi løsninger og koordinering af EU- projektet READY

Sted

Trige Parkvej 1-39
8380 Trige

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2