fbpx

Budolfi Plads

Omdannelse af et af Aalborgs mest centrale byområder

Se mere

Budolfi Plads

Omdannelse af et af Aalborgs mest centrale byområder

Læs projektets egen beskrivelse

Budolfi Plads er Aalborgs nye, grønne, centrale område – et attraktivt, ophøjet byrum på toppen af byens mest centrale parkeringshus ved Budolfi kirke, hvor der er skabt den helt rette sammenblanding af bolig, erhverv og uderum, for at de optimale vilkår for en levende og aktiv bydel skal opstå.

En stor del af området bliver en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Området er en omdannelse fra et gråt og kedeligt parkeringsareal til en plads, der er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder. I kanten af pladsen etableres der butikker, caféer og boliger, som skal være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv

Brugskvalitet

Ved at bygge videre på byen og lokalområdets eksisterende værdier skabes en nyt attraktiv bydel med frodig beplantning, store træer og fyldige plantebede. Pladsen vil blive et attraktivt omdrejningspunkt for nye erhvervsfunktioner og boliger, der vil skyde op omkring pladsen, og sørge for, at Budolfi Plads og de omkringliggende områder altid vil summe af liv.

Bidrag til omgivelser

Ved omdannelsen af Budolfi Plads som et centralt område i bykernen har der været fokus på at give en særlig variation af funktioner i byggeriet sammen med et fokus på bygningernes udtryk og skala, der skal gøre stedet til et rart og indbydende område.

Eksempelværdi

Der er behov for at vores byer bliver tættere og tættere bebygget, og der er behov for mere erhverv, uderum, parkering og beboelse i tæt relation til hinanden. Projektet er et eksempel på, hvordan en renovering af en parkeringskælder og dens tag kan transformere et ”hul” i byen til at være et positivt aktiv for hele Aalborg by.

Solidt samarbejde

Opførelsen af Budolfi plads er realiseret igennem et tæt samarbejde med mange forskellige investorer, totalentreprenør og Aalborg Kommune, der samlet set har været med til at give Budolfi Plads sin mangesidet brug. Netop dette samarbejde med både investorer og kommune, som flere bygherrer, med mange forskellige ønsker og behov til områdets kunnen, har givet omdannelsen en mangfoldighed og er et bevis på, at mange brugere kan forenes i et samlet projekt.

Parter bag projektet

Bygherre: Aalborg Kommune, Investergruppe
Rådgiver: byMUNCH, by- og landskabsdesign, Baslev rådgivende ingeniører A/S, Kjær & Richter,
Udførende: NCC

Yderligere information om projektet

https://bymunch.dk/projects/budolfi-plads/

Sted

Budolfi Pl. 1
9000 Aalborg

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2