fbpx

Tønder Rådhus

Læs projektets egen beskrivelse

MELLEM MARSK OG BY
Projektet er en renovering og udvidelse af Tønder Rådhus, oprindeligt tegnet af Halldor Gunnløgsson.
Den nye bygning er placeret i overgangen mellem byens huse og marskens landskab. Dette kommer til udtryk i projektets teglstensbelagte gårdhave og stueetage og markeres i bygningens form, dannet af landskabet og åens kurver. Det nye transparente hus er et demokratisk og åbent hus, der indrammes af facadernes søjlemotiver og præcise detaljer. Den bymæssige og landskabelige kontekst er indarbejdet i byggeriet ved at arbejde med genkendelige elementer af bløde og belagte overflader omkring bygningen, mod marsken og Vidåen, og inde i gårdhaven. Teglen danner rammen i gårdhaven og brydes landskabeligt med grønne elementer.

DET TRANSPARENTE HUS
Bygningens markante buede facader er det arkitektoniske udtryk udadtil. Facaderne fremstår som lyse, repeterede ramme profiler der både udspringer af de nedarvede detaljer fra det eksisterende byggeris vinduesrammer, og samtidig danner en kontrast til det oprindelige rådhus. Facadepartiernes udtryk danner herved rammen for byggeriets åbne indre rumligheder.

Blik for brugerne

Lavenergiklasse 2015.

Brugskvalitet

Projektet afspejler en nytænkning af rådhuset som offentlig bygning og arbejdsplads. Samtidig kommer den tætte dialog mellem nyt og gammelt til udtryk i en respekt for materialer og detaljer i Gunnløgssons arkitektur.

Bidrag til omgivelser

Det nye rådhus indskriver sig i den kulturhistoriske kontekst med marsken, Tønderhus, vandtårnet og Vidåen. Det transparente og lyse hus er på én gang en tilpasning og en videreudvikling af området særlige identitet, i overgangen mellem by og marsk.

Eksempelværdi

Rådhusudvidelsen er tænkt ud fra ideen om sammenhæng og overgang mellem eksisterende og nyt, som gradvise overgange mellem ude og inde. Det gennemgående teglmateriale videreføres fra det eksisterende byggeri og bliver til gårdhave og vandrehallens gulve.

Solidt samarbejde

I de indledende fase har brugergrupper, byrådet og rådgiverteamet samarbejdet om indretningen af fleksible, åbne arbejdsmiljøer med fokus på arbejdsmiljø, uformelle mødesteder og nye måde at arbejde på.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er grundlagt i en sammenlægning af forskellige dele af Tønder Kommune, der med udvidelse har fået skabt mulighed for øget synergi mellem medarbejderne og bedre service for borgerne.

Udførelseskvalitet

Projektet afspejler tre tilgange til renovering. I det eksisterende genskabes det oprindelige. Nybygningen er udført i lette og moderne materialer, som en kontrast til det eksisterende. Teglen skaber sammenhæng og overgang mellem nyt og gammelt.

Parter bag projektet

Bygherre og slutbruger: Tønder Kommune
Arkitekt, totalrådgiver: SLETH
Landskab: SLETH
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Konsulent, kontorindretning: Signal Arkitekter
Konsulent, akustik: Riis Akustik
Entreprenør: TD Møller (Råhusentreprisen)
Einar Christiansen Sølsted (Facadeentreprisen)
Phønix Tag
Bo Michelsen (Murerentreprisen)
Muffbyg (Tømrer –og snedkerentreprisen)
DWA Blik og VVS
Airteam (Ventilationsentreprisen)
Modus Control (CTS-entreprisen)
Lindpro (El-entreprisen)
Matthiesen – Dit Sønderjyske malerfirma
Kjellkvist (Landskabs – og belægningsentreprisen)

Yderligere information om projektet

http://www.sleth.dk

Sted

Kongevej 57
6270 Tønder

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2