fbpx

Televænget

At høre til

Se mere

Televænget

At høre til

Læs projektets egen beskrivelse

Totalrenovering, som skaber nytænkende rammer for sindslidende, hvor den faglige tilgang vægter inddragelse i hverdagen og samfundslivet.

Leder Televænget, Christina Dilling Munk: ‘Med indvielsen af Televænget har vi fået et byggeri, der er både fremsynet og kompromisløst til borgere med psykiske sårbarheder. Televænget er en gave til Tårnby, da det vækker vores interesse for det, der er anderledes tænkende, kreativt og dermed giver os nuancer på hverdagens hvide og sorte mainstream tilgang’.

Bebyggelsen er ramme for sanseintegration, medicinpædagogik, sundhed, bo træning, dialektisk adfærdsterapi og ikke mindst fordybelse, fællesskab og livskvalitet – et konkret eksempel på helende arkitektur, som gør en forskel.

Bevægelse, frihed og individualitet er dermed udgangspunktet for et botilbud placeret som del af bebyggelse med børneinstitution, beboelsesblokke og butikscenter. Menneskelig kontakt og meningsfulde hverdage har alle behov for.

Projektet rummer en komplet ombygning af denne ene blok i afdelingen på Televænget, Kastrup. Udover denne blok består bebyggelsen af en børneinstitution og 4 beboelsesblokke samt et butikscenter. Ombygningen omfatter en renovering, hvor alle etager ombygges til handicapegnede plejeboliger.

Ejendommen er ombygget således, at der etableres 29 fremtidssikrede plejeboliger for sindslidende med tilhørende fælles- og opholdsarealer. Dette indbefatter en omfattende ombygning med det formål at:

> Skabe mere brugsareal ved at reducere egentlige gange og gangarealer
> Skabe mere rummelige og tidssvarende handicapbadeværelser
> Opfylde krav til afstandsforhold i en moderne plejebolig, så krav til indretningen for såvel handicappede som personale opfyldes
> Skabe mere tidssvarende køkkener
> Alle boliger, servicearealer og fælles arealer opnår niveaufri adgang, så tilgængelighed sikres
> Skabe et sundere og behageligere indeklima med et nyt ventilationssystem og forøget isolering

Der er udført en komplet energiforbedring af blokken, så den fremstår som en energioptimeret bygning med nye installationer og ny klimaskærm, som opfylder det gældende bygningsreglement. Renoveringen af blokken er en foreløbig plan, der er udarbejdet i tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og boligorganisationen.

Blik for brugerne

Televænget er udført med en gennembearbejdet energioptimering af det eksisterende, herunder nyt ventilationsanlæg, som forbedrer indeklima markant.

Brugskvalitet

Televænget betragtes af ledelse og brugere som et pilotprojekt i forhold til plejefilosofi med den fysiske transformation som ramme for det social-psykiatriske arbejde. Selve boligkvaliteten er løftet fra små nedslidte rum til moderne, lyse og trygge bomiljøer.

Bidrag til omgivelser

Transformationen af Televænget har givet et løft til det omkringliggende område og har dermed opgraderet hele stedet. Beboere fra øvrige bebyggelser har overfor Boligselskabet ytret ønske om tilsvarende renovering.

Eksempelværdi

Televænget sætter scenen for en ny måde at tænke bolig for sindslidende på. Denne tilgang er lykkes indenfor et allerede eksisterende og nedslidt byggeri.

Solidt samarbejde

Projektet er udført i tæt samarbejde med Tårnby Kommune, bygherre, beboere samt ledelse og brugere af institutionen og har været præget af en stærk vilje til opnå et resultat, som flytter både bygningens arkitektur såvel som beboernes livskvalitet.

Økonomi og værdiforøgelse

Transformationen har løftet merværdien af den pågældende afdeling, både i forhold til energibesparelser og i forhold til de plejemæssige resultater, som huset opnår med en helende arkitektur som ramme.

Udførelseskvalitet

Televænget er udført med udpræget håndværksmæssige færdigheder, særligt i forhold til træfacade.

Parter bag projektet

Bygherre
Administrations og forretningsførelse: Fællesadministrationen af 2009 (FA09)

Ingeniør
Holmgaard a/s Rådgivende Ingeniører

Arkitekt
ZESO Architects

Landinspektør
LIFA A/S Landinspektører

Brandrådgiver
Brandplan.dk

Entreprenør
SB Entreprise

Yderligere information om projektet

http://zeso.dk/projekter/televaenget-plejeboliger/

Sted

Televænget 32-36
2770 Kastrup

Fotos: Foto credit Televænget nu: Dot Severine Nielsen

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2