fbpx

Porten til Valby

Reetablering af tårne og omfattende istandsættelse af to markant beliggende hjørneejendomme

Se mere

Porten til Valby

Reetablering af tårne og omfattende istandsættelse af to markant beliggende hjørneejendomme

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet ”Porten til Valby” er et renoveringsprojekt gennemført med støtte fra Københavns Kommunes byfornyelse. Projektet er en del af den helhedsorienterede indsats der er gennemført i Gammel Valby ”Områdefornyelsen Gammel Valby”. De to ejendomme er udlejningsejendomme med samme ejer og der har gennem hele forløbet været en tæt dialog mellem ejer, den tekniske rådgiver og kommunen.

Ud over reetablering af de to tårne , har der været en gennemgribende istandsættelse af facader og tag, udskiftning af vinduer til nye energirigtige og støjdæmpende vinduer, ejendommene er blevet fugtsikret og der er etableret wc/baderum i de boliger der ikke havde det i forvejen. Generelt er restaureringen udført med materialer og farver som oprindeligt og de mange butikkers skiltning er udført traditionelt, malet på facaden men med respekt for de krav som tidens erhvervsliv kræver med logoer og størrelser (eksempelvis intersport). Ejendommen Toftegårds Allé 24-28 / Rughavevej 2-4 er desuden blevet en del af et nyetableret fælles gårdanlæg etableret af København Grønne Gårdhaver.

sbs rådgivning har været ingeniører og arkitekter på projektet.

Blik for brugerne

Projektet viser hvordan ældre etageejendomme kan energioptimeres uden det går ud over den arkitektoniske kvalitet. Tag og gavle er isoleret, der er udskiftet til energirigtige og støjdæmpende étglas træ vinduer med koblet ramme og ejendommenes varmeanlæg er blevet optimerede.

Brugskvalitet

Beboerne har fået forbedret deres bo- og livskvalitet ved etablering af wc/baderum i de boliger der ikke havde sådanne og udskiftning af vinduer til støjreducerende vinduer.

Bidrag til omgivelser

Reetableringen af de to tårne der brændte engang i 40’erne har genskabt en port mange ikke vidste havde eksisteret og givet identitet og karakter til et stærkt trafikeret område.

Eksempelværdi

Ejendommene er et eksempel på hvordan byrummets kvaliteter forbedres når klimaskærmen istandsættes en ny tilpasset skiltning etableres og ikke mindst at hjørnetårne reetableres. Konkret er både tårnenes opbygning, skifer og zinkindækningerne og skiltningen et eksempel på udnyttelse af gamle håndværk. Tårne er en stor og vigtig del af den københavnske egenart, ofte nedlægges tårn og spir på beboelsesejendomme rundt om i byen for at spare på vedligehold her er tårnene reetableret og viser at tårne giver karakter og identitet til både bygning og byrum også når det gælder mere anonyme bygninger og steder.

Udførelseskvalitet

Generelt er restaureringen udført med materialer og farver som oprindeligt og de mange butikkers skiltning er udført traditionelt, malet på facaden. Der var ikke tegninger på tårnene så rådgiver har på baggrund af ældre fotos genskabt tårnene og skifterbelægning og zinkinddækninger er udført traditionelt.

Parter bag projektet

Bygherre: Niels Madsen Østerbye

Teknisk rådgiver: sbs rådgivning

Støtte fra Område- og Byfornyelsen i Københavns Kommune

Sted

Toftegårds Allé 24-28 / Rughavevej 2-4 og Toftegårds Allé 23-27 / Gammel Jernbanevej 46-48
2500 Valby

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2