fbpx

Storms Pakhus

Fra tom lagerhal til livligt madmekka i Odense

Se mere

Storms Pakhus

Fra tom lagerhal til livligt madmekka i Odense

Læs projektets egen beskrivelse

Storms Pakhus var en gammel, rå og forladt lagerhal, som i dag er et livligt madmekka i Odense – i form af byens første street food-marked. I bygningen i dag er der mulighed for op til 1200 samtidige gæster, der er en del af et fællesskab, hvor nærvær, gastronomi, iværksætteri, håndværk og kultur går op i en højere enhed. Potentialet i den smukke bygning med den karakteristiske og bevaringsværdige trækonstruktion af tagspær og bjælker var til at se, men krævede i renoveringsarbejdet en hårfin balancegang mellem at forny og bevare. Bygningen, der oprindeligt var indrettet til at opbevare trælast og holde forbipasserende ude, har gennemgået en transformation, så den i dag er åben og inviterer indenfor. Renoveringen er udført med rå og industrielle materialer – med respekt for bygningen. Det har resulteret i, at Storms Pakhus i dag fungerer som et forsamlingshus med over 250.000 besøgende og over 500 events om året.

Som del af en byfornyelse og genetablering af Nørrebro-kvarteret mellem Odense Banegård og Odense Havn bidrager Storms Pakhus positivt til nabolaget og gør en større del af Odense til et attraktivt sted at bo og opholde sig – i et kvarter, hvor gaderne ellers lå øde hen efter kontortid. I dag er der livligt i området rundt om Pakhuset, og det skyldes dels, at bygningen er renoveret med respekt for dens oprindelige funktion og identitet, dels at bygningens volumen efter renoveringen kan udnyttes som et åndehul i Odense for tusindvis af både lokale og udenlandske gæster – og ikke mindst at lokale med iværksætterdrømme nu har fået mulighed for at prøve dem af i praksis. At bygningens potentiale er forløst, kommer derfor hele Odense til gavn, både når det kommer til iværksætteri inden for gastronomi og håndværk, fællesskabet mellem borgere samt generel byudvikling, og den er et eksempel på, at en glemt og efterladt bygning kan blive til et betydningsfuldt og værdifuldt vartegn, der skaber stolthed hos borgerne i Danmarks tredjestørste by.

Blik for brugerne

Inden Storms Pakhus blev forvandlet til et livligt madmekka i Odense, var bygningen rå og tom og blev efter opførelsen i 1944 brugt til opbevaring af trælast. I dag er bygningen gjort anvendelig til at huse gæster fra nær og fjern – og udførelsen i at gøre bygningen brugbar har kontinuerligt haft fokus på at være skånsom over for miljø og klima, hvilket går hånd i hånd med at respektere bygningens oprindelige konstruktion. Pakhusets originale konstruktion er bevaret på facaden og i den indvendige arkitektur, og interiøret består af genbrugsmaterialer, bl.a. er madboder og værksteder placeret i genbrugte skibscontainere. Det installerede ventilationsanlæg er en millioninvestering, der har gjort indeklimaet i bygningen markant bedre, så det er muligt at bruge huset året rundt, også i de kolde vintermåneder, og trækgener er elimineret. Anlægget er samtidig baseret på varmegenvinding, så det CO2-aftryk, som brugen af huset foranlediger, holdes nede: Op til 70 procent af den energi, der afledes i street food-køkkenerne, bliver brugt til at varme ny luft op, som derpå ledes tilbage og brugt til opvarmning af huset. Og der er netop blevet opført en 70 meter lang muslingevæg på den ene udendørs langside af huset: Udover at isolere bygningen på bæredygtig vis, er væggen også første skridt i udviklingen af et grønt område, hvor gæsterne fra foråret kan nyde planter og blomster – og selv få jord under neglene og engagere sig i at udvikle området.

Brugskvalitet

Selvom Storms Pakhus langt hen ad vejen er bevaret i dets oprindelige form, er bygningen i dag blevet renoveret, så den ikke længere dur til kun opbevaring, men er et indbydende sted at opholde sig. Et ventilationsanlæg har gjort indeklimaet behageligt på trods af, at huset ikke er isoleret. Nye døre og store vindues- og indgangspartier langs facaden har givet gode lysforhold, samtidig med at udendørs- og indendørsarealerne integrereres med hinanden. Gæsternes feedback viser, at Pakhuset i dag er et lokalt tilholdssted, hvor de kan slappe af, få fælles oplevelser, blive underholdt, og hvor den gode stemning hersker. Og et tilholdssted, hvor turister kan opleve den lokale kultur og møde lokale ildsjæle, og dermed bidrager Pakhuset til udviklingen af Odense som turistby. Installering af kloak og vand har, udover muligheden for toiletforhold, også betydet, at lokale har fået mulighed for at kaste sig ud i at være iværksættere fordelt på 16 forskellige madboder – og som ikke mindst er med til at udvikle madscenen på Fyn. Derudover har lokale kreative ildsjæle skabt værksteder og kan fremvise og sælge deres produkter til gæsterne. Centralt for Pakhusets virke er at give muligheder til de lokale helte og hjælpe dem på vej med en god idé, uden at de behøver at have særligt mange penge på lommen – og dermed støtte op om det lokale erhvervs- og kulturliv.

Bidrag til omgivelser

Inden Odense fik sit første street food-marked var kvarteret mellem Odense Banegård og Odense Havn et område, der lå øde hen, når det arbejdende folk var taget hjem fra kontorerne, og de hundredevis af studerende havde fået fri fra de store uddannelsesinstitutioner. I dag efter en renovering, der muliggør brug af huset til andet end opbevaring, fungerer Storms Pakhus som et moderne forsamlingshus, der skaber liv i lokalområdet: Et forsamlingshus, der tiltrækker gæster fra nær og fjern, og som er tilgængeligt for høj som lav. Som populært mødested med over 500 events og over 250.000 besøgende om året er Pakhuset med til at bidrage positivt til nabolaget og gøre en større del af Odense til et attraktivt sted at bo og opholde sig. Odense Havn og den gamle Nørrebro-bydel, hvor Pakhuset ligger, er i sin spæde begyndelse til at blive transformeret til livligt og originalt havnemiljø og bykvarter. Det gamle Nørrebro-kvarter er et af Odense Kommunes fokusområder inden for udvikling af byen: Den søges at blive genetableret som dynamisk bydel, der forbinder havnen med byen. I den udvikling har det renoverede Storms Pakhus været frontløber og har som street food-marked i høj grad sat en moderne, hyggelig og pulserende stemning i området – et område der i dag i folkemunde bliver kaldt ”ved Storms Pakhus”. Pakhuset er renoveret med respekt for bygningens identitet og positivt med brugerne af huset: Ikke blot har gæster mulighed for at indgå i et lokalt fællesskab, være kreative i værkstederne, udvide deres viden om mad på kokkeskoler – både enkeltpersoner, foreningslivet og mindre erhvervsdrivende har selv mulighed for at forme huset i form af arrangementer om alt fra talks om cykling til salsaundervisning: Der er noget for enhver smag og præference – og alle er velkomne til at tage initiativ til at udnytte de mange kvadratmeter.

Eksempelværdi

Inden Storms Pakhus blev til street food-marked, stod den 3000 kvadratmeter store bygning tom og forladt – med et (bogstavelig talt) stort potentiale for at udvide Odense og forbinde centrum og havn. I et område, hvor der ellers er bygget mange store, nye bygninger (og med flere på vej), har renoveringen af Storms Pakhus vist, at man frem for at bygge nyt kan renovere en ældre bygning og transformere den til et lokalt vartegn, der faciliterer et respektfuldt fællesskab og møde mellem fynboer, turister, lokale iværksættere og bygningens sjæl. Renoveringen af Storms Pakhus er derfor et eksempel på, at det er muligt at renovere et bygningsværk af ældre dato med respekt for dens historie, identitet og oprindelige funktion. Et eksempel på, at man kan tage et tomt og forladt rum uden at ændre på selve konstruktionen for at gøre den anvendelig. Og med succes og lokal opbakning skabe et åndehul i byen, hvor fællesskab, nærvær, gastronomi og kultur går op i en højere enhed. Alt sammen noget, der bidrager til lokalområdet, til Odense som attraktiv turistdestination og til det lokale erhvervsliv.

Solidt samarbejde

I dag har Storms Pakhus en stor betydning for lokalområdet, hvilket ikke mindst skyldes Storms Pakhus’ ekstraordinære samarbejde med de lokale helte. Alle samarbejdspartnere er lokale: De 16 madboder, de 10 små kreative, bryggeriet Albani og de fynske mikrobryggerier, der leverer til Pakhusets 6 barer, og de omkring 170 ansatte (under cirka 20 CVR-numre), samt fynske råvareleverandører og -producenter (for så vidt muligt). Visionen bag Storms Pakhus har altid været for Fyn og af Fyn: Det er lokale førstegangsiværksættere, der er blevet tilbudt et sted at være selvstændige. Og mindst lige så vigtigt og i forlængelse heraf har der fra den spæde start været et fantastisk og frugtbart samarbejde med Odense Kommune med opbakning fra både politikere, administration og de forskellige relevante myndigheder. Kommunen har været en medspiller i udviklingen af Storms Pakhus og støttet op om at få et street food-marked til byen som et fælles projekt. Repræsentanterne fra kommunen har været positivt stemt, løbende engageret sig, deltaget i møder og været imødekommende i deres sagsbehandling. Kommunen har haft som vision at bringe Odense ind i en ny periode, at udvikle Odense fra at være en storby til at have en identitet som en storby. Og det krævede et street food-marked, hvor byens madscene kunne udvikle sig, lokalt håndværk og initiativer kunne spire, og et fysisk rum der faciliterede og viste, hvad Odense har at byde på inden for erhverv, forenings- og kulturlivet. Det ses i høj grad i dag i Storms Pakhus, hvor over 500 events bliver afholdt årligt. Et par ud af de hundrede eksempler på succesfulde begivenheder er, at en lokal skole hvert år går luciaoptog ned gennem hallen, en lokal cykelforening er blevet dannet, hvor alle er velkomne til at cykle med og dyrke den fælles interesse, og en sammenslutning af musik-entusiaster har skabt et ugentligt arrangement specifikt til at opfordre nye talenter til at videreudvikle deres musikalitet på scenen. Storms Pakhus byder alle lokale med en god idé velkommen, og fynboerne har taget huset til sig med stor positivitet og initiativrigdom. Storms Pakhus sætter en ramme til rådighed, som udlånes til fynboerne. Og det gode samarbejde går igen i samarbejdet med den lokale erhvervs- og turismeorganisation Udvikling Fyn og Food Fyn, der fra starten kunne se potentialet i Storms Pakhus som en turismemagnet og et gastronomisk epicenter – i et område, der ellers ikke var et trækplaster i forvejen. Helt konkret har de bl.a. hjulpet til ved at oplyse om de mange gode, fynske råvarer, der i dag bruges i Pakhusets små køkkener. Dette gode samarbejde i Storms Pakhus blandt fynboer over en bred kam betyder ikke blot, at Storms Pakhus i dag summer af liv, men summer af det gode fynske liv!

Økonomi og værdiforøgelse

De tidligere ejere af Storms Pakhus havde brugt bygningen som et uopvarmet lagerlokale til opbevaring af plastfolie. De valgte i 00’erne at opføre et helt nyt lager andetsteds, og bygningen stod derefter til salg i otte år. I årenes løb bød mange forskellige parter ind med mulige projekter, der kunne forvandle den tomme lagerhal til et lokalt tilhørssted med liv og leben. Men da trækonstruktionen i pakhuset er bevaringsværdig (jf. Odense Kommunes lokalplan), kunne de interesserede købere ikke gøre brug af bygningen og fuldføre projekterne, uden at den nødvendige renovering ville skæmme trækonstruktionen. Men det er i dag lykkedes for Street food-virksomheden Storms Pakhus at bruge bygningen uden at gå på kompromis med dens konstruktion. Det var de færreste, der før var klar over, at der inden i bygningen var en skjult arkitektonisk skat i form af en karakteristisk trækonstruktion af spær og bjælker: En særpræget konstruktion, der før var forbeholdt de færreste, men som i dag er til gavn for alle. Transformationen af Storms Pakhus og den nuværende brug har ændret væsentligt ved lokalområdet, der i dag er i en rivende udvikling, og hvor Storms Pakhus fungerer som et pejlemærke: Det er attraktivt at bo i kvarteret, campus-området har vokset sig stort og ungdomsboliger og kollegier skal snart opføres. Når de nye købere er på udkig efter grunde i området, bemærker de det positive fællesskab blandt borgere, forenings-, erhvervs- og kulturlivet i Storms Pakhus. Det betyder naturligvis en værdiforøgelse af området mellem Odense Banegård og Odense Havn, men derfor også at selve ejendommens værdi er steget betydeligt. Brugen af ejendommen – at stadeholderne betaler en procentdel af deres omsætning i husleje – gør også, at det er en fornuftig forretning for både stadeholdere og Storms Pakhus.

Udførelseskvalitet

Udfordringen i renoveringen af Storms Pakhus var at gøre bygningen anvendelig som opholdssted, men på en sådan måde at det ikke skæmmede bygningen arkitektonisk. Derfor er alle nye overflader malet i de oprindelige farver, nye kabler og rør holdt skjult så vidt muligt, og alt er holdt i samme stil som den karakteristiske trækonstruktion med tagspær og bjælker. Hvor Pakhuset før var en lukket bygning konstrueret til opbevaring, er der nu store vinduer, døre og indgangspartier, som alt sammen er lavet af rå og industrielle materialer med respekt for bygningens karakter. Madboder og kreative værksteder er placeret i gamle skibscontainere, så gæsterne kan gå på eventyr i stræder og smøger, en sanserig oplevelse, som at gå på eventyr på et mellemøstligt madmarked. Placeringen af containerne var et vanskeligt puslespil, hvor nogle af de oprindelige træbjælker måtte fjernes, men i mindst omfang som overhovedet muligt.

Parter bag projektet

Bygherre: Jesper Julian Møller
Rådgivende ingeniører: Norconsult
Udførende: Håndværkere ansat under bygherre/ved Storms Pakhus

Yderligere information om projektet

www.stormspakhus.dk

Sted

Seebladsgade 21
5000 Odense C

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2