Betty Nansens Allé (Betty 1)

Gennemgribende tranformation giver ny identitet til Betty 1

Se mere

Betty Nansens Allé (Betty 1)

Gennemgribende tranformation giver ny identitet til Betty 1

Realiseret

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Beskrivelse

Bebyggelsen er beliggende på Frederiksberg ved Domus Vista og Nordens Plads. Frederiksberg Forenede Boligselskabers bygning på Betty Nansens Alle nr. 57-61 – kaldet Betty 1 – er opført i 1970 og var i meget nedslidt og dårlig stand. Bygningen var i ringe forfatning, forurenet med PCB og tungmetaller og havde nedslidte facader og installationer. Bygningen er oprindelig opført af Vanføreforeningen med boliger til handicappede. Betty Nansens Allé nr. 57-61, er én blok.

I dag har bygningen på Betty Nansens Allé gennemgået en total og markant renovering og transformation. Bygningen er strippet ind til råhuset og de bærende konstruktioner, og de oprindelige 63 boliger er ombygget til 75 boliger, fordelt på 46 tilgængeligheds-boliger til handicappede og 29 ungdomsboliger til unge studerende. Bebyggelsen er på 8 etager med ejendomskontor, en gæstebolig, tagterrasse samt stueetage. Der er 3 opgange med tilgængelige elevator i hver. Nogle af boligerne har franske altaner, mens andre har almindelig altan. De fleste af boligernes facader vender mod øst og vest.

Stuetagen og noget af 1. salen er inddraget til, at socioøkonomiske virksomheder kan være i stuetagen, og der er udadvendte aktiviteter i hele bygningens underetage. Dermed er der skabt et samlingsrum, hvor det levende bymiljø bringes ind i huset, og beboere, naboer og området mødes og generelt kan få glæde af stueetagen. På vest facaden er der åbent mod forpladsen, så ude og inde flyder sammen.

Betty 2 (Betty Nansens Allé nr. 51-53) vil i de kommende år også blive renoveret, og hele området vil undergå en markant forvandling.

Eksempelværdi

Med renoveringen af Betty 1, er der dels skabt moderne og tidssvarende boliger til beboere med særlige tilgængelighedsbehov og dels skabt boliger til unge studerende. Den blandende beboersammensætning giver glæde i dagligdagen. Der er endvidere tænkt på, at bygningen giver noget til sine omgivelser, idet den øverste tagterrasse giver luft og udsyn til beboerne og den nederste etage med sin åbne og offentlige adgang giver noget til lokalområdet. Der er tænkt på at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til boligudbud, til materialer og til lokalområdet.

Samarbejde

Projektet med renoveringen af Betty 1 er udviklet i tæt samarbejde med et særligt nedsat byggeudvalg, bestående af repræsentanter af beboere med særlige tilgængelighedsbehov (der var ikke ungdomsboliger inden renoveringen). Der er blevet afholdt studietur med fokus på handicapvenlighed, samt en lang række af byggeudvalgsmøder, hvor beboerrepræsentanterne har givet grundig viden og indsigt i forhold omkring tilgængelighed.

Brugskvalitet

Betty 1 er et helt nyt sted! De nyrenoverede tilgængeligheds-boliger til handicappede, samt ungdomsboligerne skaber et fint samspil mellem forskellige beboertyper, der kan have glæde og gavn af at bo dør om dør. Den fælles tagterrasse bidrager til at understøtte fællesskabet beboerne imellem. Tilgængeligheden i bebyggelsen er blevet voldsomt forbedret i forhold til tidligere, således, at de fyiske rammer understøtter beboere med særlige krav. Altanerne, de franske altaner og ikke mindst tagterrassen giver alle beboere mulighed for at kunne få luft og lys.

Bidrag til omgivelser

Betty 1 ligger som sidste bebyggelse på Betty Nansens Allé og ender blindt, hvilket afskærmer for unødig trafik. Renoveringen af den nye facade og den nye åbne stueetage bidrager til det øvrige område til glæde for naboer og beboere. Dette er i forlængelse af den omfattende byudvikling, der sker i området i forbindelse med udvikling af byrum og aktiviteter ved Norden Plads, der skal forbinde området sammen med den øvrige by. Betty Nansens Allé giver noget til byen med sin åbne og velkomne stueetage.

Økonomi og værdiforøgelse

Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB har fået en meget fin bygning, der dels kan tilbyde variererede boligtyper til forskellige behov; ungdomsboliger og tilgængeligheds-boliger til handicappede. Derudover har området omkring Nordens Plads fået en bygning, der spiller med i den øvrige udvikling af området og er medvirkende til at bringe liv, aktivitet og fornyelse til området.

Sted

Betty Nansens Alle nr. 57-61
2000 Fredriksberg