fbpx

Betty 1

Almene boliger på Frederiksberg

Se mere

Betty 1

Almene boliger på Frederiksberg

Læs projektets egen beskrivelse

Betty 1 ligger på Frederiksberg ved Domus Vista og Nordens Plads. Frederiksberg Forenede Boligselskabers bygning på Betty Nansens Alle nr. 57-61 – kaldes Betty 1 – er opført i 1970 af Vanføreforeningen med boliger til handicappede. Grundet nedslidthed og dårlig stand var bygningen i ringe forfatning, forurenet med PCB og tungmetaller, med nedslidte facader og installationer og utidssvarende boliger, der ikke levede op til de særlige behov beboerne havde.

I dag har bygningen på Betty Nansens Allé gennemgået en total og markant renovering og transformation. Bygningen er strippet ind til råhuset og de bærende konstruktioner, og de oprindelige 63 boliger er ombygget til 75 boliger, fordelt på 46 tilgængeligheds-boliger til handicappede og 29 ungdomsboliger til unge studerende. Bebyggelsen er på otte etager med ejendomskontor, en gæstebolig, tagterrasse samt stueetage. Der er tre opgange med tilgængelige elevator i hver. Nogle af boligerne har franske altaner, mens andre har almindelig altan. De fleste af boligernes facader vender mod øst og vest.

Stuetagen og noget af 1. salen er inddraget til, at socioøkonomiske virksomheder kan være i stuetagen, og der er udadvendte aktiviteter i hele bygningens underetage. Dermed er der skabt et samlingsrum, hvor det levende bymiljø bringes ind i huset, og beboere, naboer og området mødes og generelt kan få glæde af stueetagen. På vest facaden er der åbent mod forpladsen, så ude og inde flyder sammen.

Betty 2 (Betty Nansens Allé nr. 51-53) vil i de kommende år også blive renoveret, og hele området vil undergå en markant forvandling.

Brugskvalitet

Betty 1 er et helt nyt sted! De beboere med særlige behov, der har boet i Betty 1 inden renoveringen, bor ganske enkelt som var det helt nye boliger. I udformningen har der været fokus på specifikke behov hos de enkelte beboere, og samtidig har det være meget vigtigt i materialevalget at understøtte nærvær og hjemlighed. De nyrenoverede tilgængeligheds-boliger til handicappede, samt ungdomsboligerne skaber et fint samspil mellem forskellige beboertyper, der kan have glæde og gavn af at bo dør om dør. Den fælles tagterrasse bidrager til at understøtte socialt samvær og fællesskab beboerne imellem. Tilgængeligheden i bebyggelsen er blevet voldsomt forbedret i forhold til tidligere, således, at de fysiske rammer i dag understøtter beboere med særlige krav og behov. Altanerne, de franske altaner og ikke mindst tagterrassen giver alle beboere mulighed for at kunne få luft og lys.

Bidrag til omgivelser

Betty 1 ligger som sidste bebyggelse på Betty Nansens Allé og ender blindt, hvilket afskærmer for unødig trafik. Renoveringen af den nye facade og den nye åbne stueetage bidrager til det øvrige område til glæde for naboer og beboere. Dette er i forlængelse af den omfattende byudvikling, der sker i området i forbindelse med udvikling af byrum og aktiviteter ved Norden Plads, der skal forbinde området sammen med den øvrige by. Betty Nansens Allé giver noget til byen og området og byder velkommen med sin åbne og velkomne stueetage.

Eksempelværdi

Med renoveringen af Betty 1, er der dels skabt moderne og tidssvarende boliger til beboere med særlige tilgængelighedsbehov og dels skabt boliger til unge studerende. De blandede boligtyper, den store tagterrasse og de imødekommende faciliteter i stuetagen skaber sociale mødesteder og understøtter fællesskabet. Betty 1 viser at den blandet beboersammensætning giver glæde i dagligdagen, og er et rigtig godt eksempel på, hvordan en bygning kan ’ give noget’ til sine omgivelser ved at skabe fællesskab, idet den øverste tagterrasse giver luft og udsyn til beboerne og den nederste etage med sin åbne og offentlige adgang fletter sammen med lokalområdet. Der er også tænkt på at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til boligudbud, til materialer og til lokalområdet.

Solidt samarbejde

Projektet med renoveringen af Betty 1 er udviklet i tæt samarbejde med et særligt nedsat byggeudvalg, bestående af repræsentanter af beboere med særlige tilgængelighedsbehov (der var ikke ungdomsboliger inden renoveringen), hvor der er blevet arbejdet med temaer som nærvær, fleksibilitet og hjemlighed. Der er blevet afholdt studietur med fokus på handicapvenlighed, samt en lang række af byggeudvalgsmøder, hvor beboerrepræsentanterne har givet grundig viden og indsigt i forhold omkring tilgængelighed.

Økonomi og værdiforøgelse

Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB har fået en meget fin bygning, der dels kan tilbyde variererede boligtyper til forskellige behov; ungdomsboliger og tilgængeligheds-boliger til handicappede. Derudover har området omkring Nordens Plads fået en bygning, der spiller med i den øvrige udvikling af området og er medvirkende til at bringe liv, aktivitet og fornyelse til området.

Parter bag projektet

Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB
Totalrådgiver: Rambøll Arkitektur & Integreret design, Underrådgiver: ONV Arkitekter

Yderligere information om projektet

https://www.youtube.com/watch?v=Pbdq6KO8UyY

Sted

Betty Nansens Alle nr. 57-61
2000 Fredriksberg

Fotos: Rambøll Arkitektur og Integreret design

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2