fbpx

Stellings Hus 1. sal

Ordentlig renovering af forretningslokale

Se mere

Stellings Hus 1. sal

Ordentlig renovering af forretningslokale

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet vedrører omdannelse og restaurering af 1. sal i den fredede ejendom Hjørnehuset på Gammel Torv i København.

Hjørnehuset er tegnet af Arne Jacobsen i 1937 og fredet i 1991.

Lokalerne har været brugt til kontorer i en periode, men restaureringen har bragt ejendommens 1. sal tilbage til det oprindelige udgangspunkt og skabt et præsentabelt og karakterfuldt showroom med godt naturligt lys, god luft, akustik og materialer, der understreger kvalitet.

Konkret er nyere glasvægge, nedsænkede lofter, vægge og gulvoverflader blevet fjernet. Nyere dørhuller er opmuret og dørhuller fra den oprindelige plan er blevet reetableret. Oprindeligt pudset loft på rørvæv og brædder samt pudsede vægge er reetableret, der er foretaget partiel udskiftning og reparation af egetræsparketgulvene, og vinduesplader er blevet afrenset så Cuba-mahogni er blevet fritlagt.

Indledningsvist er der foretaget analyse og værdisætning som grundlag for overvejelser og ønsker til istandsættelsen. Forberedelserne og bygningsplanerne er udarbejdet efter en analyse af bygningen på baggrund af en gennemgang af Arne Jakobsens originale tegninger på Kunstakademiets Tegningsarkiv, og ved studier af bøger og tidsskrifter, som omtaler bygningen.

Desuden er der foretaget en bygningsgennemgang med undersøgelser af alle bygningsdele som gulv, vægge, lofter, døre, lamper samt fast inventar, el-anlæg og ventilation.

På baggrund af analyser, bygningsgennemgang og ønsker til den fremtidig funktion, som showroom og forretning, er restaureringen udført med udgangspunkt i de oprindelige bygningstanker og materialer i videst muligt omfang.

Historie
Arkitekt: Arne Jacobsen. Første skitser af bygning 1934, bygget i 1937-38. Indflyttet juni 1938.
Bygherre: Farvehandler Olaf Stelling, barnebarn af Anton Stelling; stifter af farvehandlen. Bygningen blev i 1970 solgt til højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen, som i 1984 solgte den til sin søn, den nuværende ejer, advokat lic.jur. Niels Gangsted-Rasmussen.

Nuværende lejer af 1. sal, og lejer af 2. og 5. sal: Andersen-Andersen strik, ved adm. dir. Cathrine Lundgren-Andersen. Rådgiver: JJW Arkitekter ved David Ploug, maa.

Oprindeligt var kælder, stueetage og 1. sal del af samme butik, farvehandler Stelling. Der var intern forbindelse via elevator mellem de tre etager. 1. salen blev brugt til kunstnervarer; her kom prominente malere som fx Vilhelm Lundstrøm.

Blik for brugerne

Fokus har været på bygningen og lejemålets oprindelige kvalitet og funktion som forretning, med en udadvendt funktion. Forretningen skal kunne tåle dagligt slid og drift. Udfordringen har været at søge løsninger, der som nævnt som respekterer den oprindelige udførelse og det oprindelige kvalitetsniveau. Løsningen er blevet et stærkt og ordentligt projekt hvor genbrugte materialer og respekt for det oprindelige er tydeligt i sammenhæng med forståelse for brugeradfærd hos bygherre, der også har været en vigtig faktor for beslutningsgrundlaget.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen er eksemplarisk ved at der er søgt bevaret og reetableret med et så lille CO2 aftryk som muligt. Så få nye materialer som muligt og kun når der ikke kunne bruges genbrugsmaterialer.

Eksempelværdi

Restaureringen er udført med fokus på oprindelighed og originalitet. På baggrund af grundige analyser, bygningsgennemgang og ønsker til fremtidig funktion er ejendommens 1. sal blevet bragt tilbage til det oprindelige udgangspunkt og har skabt et præsentabelt og karakterfuldt showroom med godt naturligt lys, god luft, akustik og materialer, der understreger kvalitet. Projektet bidrager til nærmiljøet ved at være udført i høj faglig kvalitet og med et æstetisk sigte. Der åbnes igen op for publikum ved at det er en forretning. Således kan de arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter deles.

Solidt samarbejde

Samarbejdet imellem bygherre, rådgiver og håndværkere har været eksemplarisk særligt på grund af bygherres store arrangement og interesse i æstetik, autenticitet og oprindelighed. Processen har været en iterativ proces. Undersøgelser og materialer har skubbet til beslutninger. Der har været et stort samarbejde imellem bygherre og arkitekt og imellem bygherre og håndværkere.

Faglig kvalitet

Et væsentligt fokus i restaureringen og fornyelsen af 1. etagen i Stellings Hus har været, i videst mulige omfang, at tilbageføre lofter, gulve og dørhuller til den oprindelige udformning, og samtidig fastholde materialernes udstråling og taktilitet. Andersen-Andersen har ønsket at beholde og reparere de oprindelige materialer, hvor det har været muligt, netop fordi aura og autenticitet også er vigtige parametre i strikfirmaets identitet og ideologi. Intentionen har været at restaurere og rekonstruere, og dermed reetablere 1. sals etagen. Hånd i hånd med fredningen af kulturarven Stellings Hus har A-A ønsket at bidrage til at bevare bygningens særlige atmosfære, og prioritere materiel tydelighed. Projektet var at renovere lejemålets mange års slitage og ødelæggende ændringer. Ting er lagt i lag og den lange slitage har belastet rum og materialer. Ved renoveringen er de oprindelige materialer og indretning undersøgt i arkiver og bøger. Bygherre har dertil fået udarbejdet en bygningshistorisk undersøgelse og registrering af 1. salen i Stellings Hus. Denne viden har været anvendt i de mange valg til støtte for husets kerneværdier. De mange års lag er skrællet af ned til kernen, til det oprindelige. Det af det oprindelige loft som stadig var tilbage, er brugt som niveau for renovering. Ligeledes med det oprindelige egeparketgulv som er bevaret og suppleret med indkøbt brugt egeparket. Ca 80% af det oprindelige gulv er bevaret og 16-20 store udsparinger er udført. Således er renoveringen så vidt muligt foretaget ved at bevare og supplere med relevante og tidspræcise genbrugsmaterialer- og teknikker. Det har været vigtigt for at understøtte husets autenticitet. Huller og ødelæggelser er udbedret som indflettede udbedringer. Projektet er udført i udsøgt kvalitet med meget stor brug af håndarbejde af hensyn til gennemførelsen af de mange tilpasninger. For at det har kunne udføres, har det været nødvendigt at opsøge kvalificerede håndværkere.

Levende bygningskultur

Projektet er udført med det sigte at alt oprindeligt skal bevares. Hvor der er udført reparationer er det så vidt muligt sket ved at bruge genbrugsmaterialer. Det har kostet en del ekstra håndværkertimer men er endt med at blive en sport og en æressag. Genbrug og bevarelse er tilvalgt ud fra en ide om ordentlighed. Man kasserer ikke materialer som er velfungerende. Mekanisk ventilationsanlæg er fjernet og herefter skal lejemålet igen fungerer ved naturlig ventilation uden energitab. Med restaureringen er bygningens 1. sal blevet bragt tilbage til sin oprindelige funktion - ca. 85 år efter at Stellings Hus stod færdig i 1937.

Parter bag projektet

Det er lejemålets lejer Andersen-Andersen som har udviklet projektet.

Bygningsejer udlejer: Rasmus GR ApS v/ Henriette Juel Bruhn c/o Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

Bygherre lejer: Andersen-Andersen v/ Cathrine Lundgren-Andersen

Slots- og kultursstyrelsen v/Liv Knøchel Jeppesen LKJ/SLKS

Arkitekt JJW Arkitekter v/ David Ploug og Pernille Ploug ark. maa, BA hist. KU

Ingeniør: Lindholm v/ Stig Lindholm

Ventilation: Logic Air

Snedker: M. Z. Jensens Møbelrestaurering v/ Morten Z. Jensen

Gulvbehandling: Svendsens gulvservice

Murer: Einar Kornerup A/S v Mikkel Bondo Anderson

Maler: Malerfirmaet Bent Barsdal A/S v/Finn Barsdal

Elevator: Brøndum Elevator v/Lars Bechsgaard

Sted

Stellings Hus, Gammeltorv 6, 1. sal
1457 København K

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2