fbpx

Nyt liv i de gamle dampmøller på Odense Havn

Transformation med fokus på lys, funktionalitet og genbrug af materialer.

Se mere

Nyt liv i de gamle dampmøller på Odense Havn

Transformation med fokus på lys, funktionalitet og genbrug af materialer.

Læs projektets egen beskrivelse

På Havnegade 32-34 i Odense ligger et stykke danmarkshistorie. Det er Munke Mølles gamle kornlager og melfabrik. Da Munke Mølle voksede til industriel størrelse, flyttede den i sin tid ind på Havnegade.

Gennem en omfattende fireårig renovering og transformation fra industri til erhvervslejemål er ejendomskomplekset genopstået som enestående domicil for fremtidens virksomheder.

Ejendommen, der er beliggende lige ved kajkanten på Odense Havn, er en flot og unik gammel industriejendom med en helt særlig historie, som det har været Ejendomsselskabet Olav de Lindes vision at bevare i videst mulige omfang.

Ejendommen har siden 1904 huset Munke Mølle samt naboen Victoria Dampmølle, der var konkurrent til Munke Mølle. Ejendomsselskabet har bevaret en meget stor del af kulturarven og ejendommens historie samtidig med, at ejendommen i dag er transformeret til unikke kontorlejemål med alle moderne faciliteter til kræsne såvel som internationale lejere.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har et halvt århundredes erfaring med transformation af den eksisterende, særligt industrielle, bygningsmasse og en klar holdning til, at det gælder om at bevare og genbruge mest muligt. Renoveringsprojektet på Havnegade 32-34 er netop et eksempel på dette. Størstedelen af det eksisterende kompleks har fået levetiden forlænget gennem transformationen, og samtidig bidrager ejendommen til at skabe et varieret miljø i Odense med vigtig bevaring af ejendommens og Odense Havns historie.

Ejendomsselskabet Olav de Linde købte det over 12.000 m² store bygningskompleks i 2018, og renoveringen har stået på indtil 2022.

Anerkendelse af transformationen:
Transformationen af Havnegade 32-34 har i 2023 modtaget to flotte anerkendelser i form af Odinprisen 2022 og Odense Kommunes arkitekturpris for: Bedste renovering i Odense 2022.

Parter bag projektet:
Bygherre: Ejendomsselskabet Olav de Linde
Arkitekt: Ejendomsselskabet Olav de Lindes tegnestue.
Rådgivende ingeniør: EKJ.
Udførende/Byggestyring: Ejendomsselskabet Olav de Linde (udliciteret med lang række fagentrepriser).
Entreprenør på opførelsen af bygning B: Hansson & Knudsen.

Blik for brugerne

Det helt særlige ved denne renovering er bevaringen af de oprindelige bygningers kvaliteter og kulturhistorie samtidig med, at ejendommen i dag fremstår imødekommende, åben og med alle moderne faciliteter til nutidens lejere. Kulturhistorien lever videre i Havnegade 32-34 samtidig med, at ejendommen er revitaliseret og på bedste vis i dag igen danner ramme om et aktivt erhvervsliv. De over 40 lejemål er så godt som udlejet, og de fremstår i dag som varierede erhvervslejemål fra 40 m² til ca. 3.000 m². Lejersammensætningen i Havnegade 32-34 er en god blanding af forskellige brancher og lejertyper, som bidrager til at skabe liv og miljø på Odense Havn. Ejendommens lejere tæller i skrivende stund: Foreflight/Boing, ingeniører, arkitekter, revisorer, film & TV, marketing, grafiker samt et spisested. Ambitionen med at etablere et spisested til et af bygningens stuelejemål var afgørende for ejendomsselskabet – ikke mindst for at åbne området op for besøgende til denne del af havnen, som før i tiden ellers var et affolket sted med tung industri. Visionen er at gøre denne del af havnen hyggelig og til en naturlig destination i byen. Hvor området omkring Havnegade 32-34 før i tiden måske ikke ligefrem indbød til en idyllisk slentretur imellem ejendomskomplekset, er sagen i dag en helt anden. Qua nedrivningen af enkelte bygninger, er der skabt hyggelige gårdrum med belysning, beplantning og brostensbelagte gangarealer. Nu er mørke gyder byttet ud med grønne, oplyste oaser, hvor påskeliljerne blomstrer om foråret. Der er på mange måder tænkt i at invitere besøgende indenfor i de nyetablerede gårdrum og gøre besøget til en oplevelse. Blandt andet med flere farverige streetart-værker på bygningsfacader og udadrettede aktiviteter som et spisested. Der er desuden etableret flere tagterrasser til lokalernes lejere, der inviterer til ophold udendørs og en snak med nabovirksomheden over eftermiddagskaffen.

Faglig kvalitet

Munke Mølle og Victoria Dampmølle udgør et samlet kompleks af bygninger. De gamle bygninger er opført over en årrække og de varierer i størrelse og arkitektonisk udtryk. Bygningerne fremstår som en unik helhed og et samlet område på havnen. Ejendomsselskabet Olav de Linde har i transformationen bevaret det samlede udtryk i bygningsmassen og således består det kendte pejlemærke på havnen også i dag efter den gennemførte transformation. Det arkitektoniske udtryk er opdateret på en måde, der udnytter højden på de eksisterende siloer samtidig med, at det skaber lys og luft i det tidligere lukkede og tætte bygningskompleks. Bygningskomplekset fremstår i dag åbent og imødekommende takket være et transformativt arkitektonisk greb, som er nøglen til ejendommens nye udtryk og funktion. Med næsten kirurgisk præcision er en række mindre bygninger i kernen af komplekset samt en central bygning i facadefronten ud mod vandet fjernet (se fotos). De var i en ringe forfatning, og det var noget nær umuligt at renovere dem. Herigennem er de tilbageværende bygninger og ejendommen som helhed optimeret og løftet i kvalitet. Ejendommene har været igennem en omfattende transformation, hvor bevaring af de originale bygninger og deres særlige kvaliteter har været rettesnor for den arkitektoniske vision. Et unikt træk ved den oprindelige ejendom er de smukke høje bygningskroppe i de gamle kornsiloer. Hvad der før var en høj, lukket facade fra tiden som siloer og produktionslokaler, er i dag blevet åbnet op. I dag fremstår facaderne moderne, indbydende og åbne. Lejere og forbipasserende inviteres indenfor af de åbne gårdrum og facader. Den store glasfacade i nr. 32 er bygningen født med og transparensen er bevaret samtidig med, at udtrykket er opdateret. Facadens udtryk udspringer af muligheden for, hvilke huller, det konstruktivt var muligt i siloerne facader. Ud mod Havnegade er store dele af den oprindelige facade bevaret med synlige spor af bygningernes tidligere funktion.

Levende bygningskultur

Det var med lige dele respekt og nysgerrighed, at ejendomsselskabet i 2018 gik i gang med at forvandle ejendommens over 12.000 m² fra udtjent industribygning til moderne kontorlejemål med udsigt til vand og udsøgt beliggenhed på kajkanten. Målet var dels at bevare så meget som muligt af bygningens struktur og oprindelige materialer samt at udnytte oprindelige installationer, overflader og historiske artefakter til at skabe et unikt og interessant miljø til glæde for ejendommens fremtidige brugere. Ejendomsselskabets tilgang til renovering og transformation er, at de store linjer er trukket og planlagt på forhånd. Samtidig er det en del af tilgangen at være åbne overfor de overraskelser og gaver, som ejendommen giver under renoveringsarbejdet. Når rummene er tømt, afrenses de nænsomt med det laveste tryk på sandblæseren, så det, der måtte gemme sig under overfladen, træder frem. Herunder et udpluk af bygningens fantastiske fund: Under renoveringen er de originale kornsiloer blevet etageadskilt med nye indskudte dæk, hvilket var muligt primært pga. deres medfødte dimensioner, der passer perfekt til nutidens cellekontorer og møderum. I nogle af lejemålene træder silobundene spektakulært frem fra loftet og fortæller om en tid, der engang var. Nogle i deres originale stand og andre delvist nedbrudt for at skabe loftshøjde. Rå omrids af de gamle siloer lever stadig på væggene i flere af lejemålene og er med til at skabe karakter til kontoromgivelserne. I andre lejemål træder de originale, indvendige trappetrin fra siloerne frem som en klar reference til den tidligere funktion. Overalt i ejendommene dukker originale og pudsige artefakter op – nu som dekoration. Her er bevarede el-tavler og skilte genmonteret på væggene samt originale valser og afstivning i loftet træder frem, som var de aldrig afmonteret. Det er genstande, som let kunne betragtes som udtjente og måske endda som ubrugelige, men som nu får en ny værdi som en væsentlig del af lejemålenes indretning til stor glæde for lokalernes lejere. Jernvinduer er bevaret og optimeret med ny forsatsrude for at bevare det originale udtryk både ude og inde, ligesom flere gamle træstolper - nogle med dekorativ udsmykning - og trælofter også fortsat har sin plads i flere af rummene. Originale døre, hoveddøre og trapper er ligeledes bevaret flere steder i bygningerne, og de indgår nu i smuk harmoni med de nye tilføjelser. Udtrykket indvendigt i bygningerne er på hver sin måde rå og unikke. Her er velsagt ikke to rum, der er ens, og de bærer alle hvert sit unikke udtryk. For eksempel er de gamle direktørlokaler bevaret, som i dag står næsten urørt og har funktion som et særligt mødelokale med smukke panelvægge i træ, fritlagte bjælker og sildebensparketgulv af højeste kvalitet. I andre rum er de gamle klinker bevaret fra tiden som bl.a. testbageri, og duften af fremadskuende produktionsvirksomhed kan næsten stadig anes i væggene. En gammel bankboks er bevaret og står som vidnesbyrd om bygningens historie. I dag er bankboksen indrettet som tekøkken og den har således både en kulturhistorisk og en praktisk funktion. De oprindelige konstruktioner og overflader er bragt sammen med nye glasvægge, moderne vinduer og inventar, der imødeser den moderne lejers forventninger til kvalitet og komfort og ikke mindst krav til energi. Selv de mange opgange bærer forskellige udtryk, og de byder på hver deres måde besøgende velkommen indenfor i denne historiske perle på Odense Havn. Tilsammen bidrager de bevarede genstande i høj grad til at give bygningerne karakter og det historiske islæt, som man aldrig ville kunne bygge sig til, hvis man byggede nyt.

Parter bag projektet

Bygherre: Ejendomsselskabet Olav de Linde.
Arkitekt: Ejendomsselskabet Olav de Lindes tegnestue.
Rådgivende ingeniør: EKJ.
Udførende/Byggestyring: Ejendomsselskabet Olav de Linde (udliciteret med lang række fagentrepriser).
Entreprenør opførelsen af bygning B: Hansson & Knudsen.

Sted

Havnegade 32-34, Odense Havn
5000 Odense

Fotos: Ejendomsselskabet Olav de Linde

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2