fbpx

Specialskolen Rosenvængets Hovedvej

Transformation af gamle hospitals- skolebygninger til fleksibelt brug i undervisning af specialskole elever

Se mere

Specialskolen Rosenvængets Hovedvej

Transformation af gamle hospitals- skolebygninger til fleksibelt brug i undervisning af specialskole elever

Læs projektets egen beskrivelse

Rosenvængets Specialskole er en ny selvstændig specialskole i Københavns Kommune, beliggende på Østerbro.
Specialskolen skal indrettes i to eksisterende bygninger henholdsvis en, i størrelse anseelig villa og en bygning opført til hospitalsformål i begyndelsen af det forrige århundrede.
Projektet omfatter en gennemgribende renovering af to større bygninger, opført og siden udvidet mellem slutningen af forrige århundrede til ca. 1930. Disse har været anvendt til hospitals- og siden skole & undervisningsformål af forskellig art.

Blik for brugerne

I disponeringen af skolens bygninger er der tilstræbt en høj grad af fleksibilitet med man¬ge muligheder for at kunne dele op i helt små grupper og “solist-situationer”. Som tilskud til basisområder indrettes flexzoner, der bestyk¬kes med fast inventar, som skal hjælpe børne¬ne til at forstå og guide i forhold til rummenes anvendelse. Elevgruppen vil være kendetegnet af, at bør¬nene vil komme med vidt forskellige kapacite¬ter og behov i forhold til at trives og opnå det ønskede udbytte af skoledagen. F.eks. er der i planløsningerne arbejdet med at skabe højere eller mindre grad af visuel kontakt til omgivende gangarealer i form af glasarealer og nicher, hvor børnene i egne tempi bestem¬mer graden af “deltagelse”, da denne elevtype rent kognitivt har behov for at kunne trække sig tilbage til disse “solist-situationer”.

Solidt samarbejde

Fordi opgaven er løst i ByK og TRUST, der et strategisk partnerskab om udvikling og udførelse af botilbud- og institutionsbyggerier i København, har det undervejs været en berigende proces for projektet, at Bygherre & brugere, de tekniske og de arkitektoniske rådgivere, entreprenører & underentreprenører alle har siddet sammen i udviklingen af projektet, hvor alle parter arbejder sammen mod et fælles mål og har delt både risici og fordele. I dette samarbejde indgår alle i en tidlig fase og etablerer en åben dialog for at udnytte hver parts styrker og ekspertise. Dette har ført til en effektiv projektudvikling og gennemførelse. Vores strategiske samarbejde er derfor ikke kun en kontraktmæssig aftale, men også en filosofi om åbenhed, tillid og fælles målsætning, som alle parter arbejder hen imod.

Levende bygningskultur

Disse bygninger fremstår i dag med oprindelig facader, og et fokuspunkt i projektet har været at bibeholde den æstetik de tilbringer ambassade- villakvarteret, og som gerne skal opfylde ønsket om at med den nye specialskole skabe indbydende rammer for børn og ansatte, hvor mulighederne for mangfoldige og udviklende aktiviteter er i fokus, og være en tryg base i hverdagen og samtidig inspirere til, at børnene i takt med at de modnes, indtager bygninger og udearealer i egne tempi.

Parter bag projektet

ByK og TRUST er et strategisk partnerskab om udvikling og udførelse af botilbud- og institutionsbyggerier i København. Det strategiske partnerskab TRUST består af:

Bygherre: Københavns Kommune, ByK
Udførende arkitekt: Nøhr & Sigsgaard/Sweco Achitects (tidl. Kant)
Ingeniør: Dominia/Norconsult
Landskabsarkitekt: LYTT/Kragh & Berglund
Entreprenør: TRUST/Enemærke & Petersen A/S
Rådgiver på indvendigt inventar: Matters

Sted

Rosenvængets Hovedvej 35
2100 København Ø

Fotos: Foto: Laura Stamer 2023

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000 m²