fbpx

Medicinsk Museion

Renovering og restaurering af kulturhistorisk bygningskompleks

Se mere

Medicinsk Museion

Renovering og restaurering af kulturhistorisk bygningskompleks

Læs projektets egen beskrivelse

Det fredede bygningskompleks på Medicinsk Museion, Københavns Universitet, har været igennem en gennemgribende men nænsom indvendig og udvendig renovering og restaurering – herunder den fredede Hovedbygningen fra 1787, Leprahuset, Titkens Gård og Panumhuset.

Medicinsk Museion er et bugnende skatkammer af både medicinsk- og bygningsmæssig kulturarv, som udover udstillinger rummer forskning, kontorfaciliteter og auditorium. Bygningerne er i sig selv en museumsgenstand, der danner en enestående ramme om udstillingerne. Det historiske auditorium er et pragteksempel på det bedste inden for nyklassicistisk arkitektur.

Efter renoveringen står alle bygninger smukt i sin helhed. Medicinsk Museion kommer nu virkelig til sin ret og pryder området med afsæt i de historiske lag. Arkitekturen indvendigt og udvendigt kan let aflæses og patina og spor til historien står tydeligt frem. Renoveringen har medvirket til, at Medicinsk Museion nu kan række ud til et nyt og bredere publikum og bruge stedets relationer i universitetsverdenen til at skabe fællesskaber omkring museet. Den gamle bygning har fået tidssvarende rammer, som understøtter nutidig og moderne forsknings- og undervisningsmiljø.

Blik for brugerne

Medicinsk Museion forener kontorer, undervisningsmiljøer, herunder Danmarks ældste auditorium, samt udstillinger, arrangementer og events. Som følge af de mange interessenter og funktioner, der skulle tages hensyn til var der tale om en kompliceret opgave i restaureringen og renoveringen, da bygningen var i drift under arbejdet. I dag anvendes auditoriet til undervisning for medicinstuderende, forskning, foredrag, disputats- og ph.d.-forsvar, samt koncerter og andre kulturelle aktiviteter. Dertil rummer Medicins Museion også et museum bestående af over 250.000 genstande. Her kan man opleve det seneste århundredes medicinske udvikling – se fostre, menneskekroppe, knogler og organer. Bygningerne er blevet indbydende for publikum, som nu møder historien og formidling af nyere forskning i velfungerende rammer til stor værdi for brugere og gæster. Det var afgørende at sørge for stabilt indeklima for at beskytte de mange genstande og skabe de bedste forhold for bygningernes brugere.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet var karakteriseret af stort fokus på originale materialer og løsninger. De kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningsmassen stillede høje krav til renoveringen, og en bred vifte af fagdiscipliner samt et større detektivarbejde skulle i spil. Farvearkæologerne fra Nationalmuseet arbejdede som ”pigmentdetektiver”, og ved hjælp af deres indgående kendskab til historiske pigmenttyper samt modefarver og tapeter fra forskellige tidsperioder, kunne de afdække farver i rummene gennem tiden, ligesom de kunne afdække de mange lag linolie på vinduer, porte og døre. Disse analyser dannede grundlag for de arkitektoniske beslutninger i renoveringen. Analysearbejdet afslørede, til alles overraskelse, at hjørnebygningen Tiktens Gårds facader oprindeligt var malede. Inden renoveringen fremstod facaderne triste og skadede af cementpuds, men i dag pryder de Bredgade med en af byens ganske få linoliemalede facader. Facaderestaureringen omfattede afrensning af puds og udbedring af murværk før facaderne blev genskabt i indfarvet kalkpuds changerende med de smukke rosa sandsten. For at skabe det specielle farvespil blev den kalkhydrauliske mørtel farvet med knuste røde og brune teglsten. Mycelium fra ægte hussvamp blev omfangsregisteret, og facader blev ikke lukket før, alt var registreret som inaktivt. I alt blev 254 vinduer og porte afrenset, rådudbedret og prydet med håndsmedet beslåning i oprindeligt fjermønster. Facadernes mange sandstensgesimser og ornamenter var generelt i en medtaget forfatning. En del af de største sten øverst på palæets facade skulle forankres på ny og kunne derefter konsolideres. Andre sten blev udbedret med fyringer og herefter bearbejdet. De sten der ikke stod til at redde, skulle udskiftes og nyhugges. Det lykkedes at anskaffe Nexus sandstenen hertil fra det originale brud på Bornholm. Sideløbende foretog konservatorer rensning og restaurering af facadernes relieffer. Et af tagene blev udskiftet, og i den forbindelse forberedt for en eventuel fremtidig udnyttelse af det spændende tagrum. Det idylliske Leprahus i kompleksets baggård blev istandsat indvendigt og fugtsikret udvendigt for at indgå i Museets udstillingsarealer og muligvis huse en foreslået fremtidig café.

Eksempelværdi

Renoveringen blev i alle henseender foretaget med fokus på kompleksets oprindelige arkitektoniske stil. Med valg af naturligt forgængelige og originale materialer har renoveringen af Medicinsk Museion sikret, at bygningskompleksets holdbarhed er øget og løftet til et tidssvarende niveau, alt imens stedets særlige identitet og historie er blevet styrket. Renoveringen har vist, hvordan man kan forme og udvikle metoder, værktøjer og materialer til at bevare vores kulturarv. Renoveringen har været karakteriseret ved en ekstraordinær og kompromisløs indsats fra alle involverede parter, der er gået til opgaven med høj faglig integritet.

Solidt samarbejde

Den omfattende renovering er udført i et velfungerende og dedikeret samarbejde mellem Københavns Universitet, rådgiver, håndværkere, konservatorer, Slots- og Kulturstyrelsen og National Museet. Alle sammen kompetente specialister med en gensidig respekt for hinandens forskelligheder og fagligheder. Det gode samarbejde var præget af en usædvanlig høj grad af dialog, passion og nærvær og har i sidste ende medført et rigtigt godt resultat. Renoveringen blev i detaljen afstemt og godkendt i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen, som var engageret i projektet fra de tidlige faser. Det tætte samarbejde med styrelsen og tilknyttede specialister dannede grundlag for projektet – også i udførelsen, hvor specialiserede håndværkere og konservatorer blev håndplukket til opgaven. Byggeledelsen og fagtilsyn var til sammen fuld tid på pladsen og sikrede, at alt spillede.

Faglig kvalitet

Den høje bygningskulturelle værdi i Medicinsk Museions bygningsmasse stillede store krav til renoveringen – og dermed til rådgivning og håndværksmæssig kvalitet på et højt fagligt niveau. Alt sammen på baggrund af- og med respekt for bygningernes eksisterende materialer og kvaliteter samt med forståelse for nutidens krav og behov.

Levende bygningskultur

Medicinsk Museion rummer mere end arkitektonisk kulturarv. Medicinsk Museion viser den danske medicinske kulturarv og giver et indblik i lægevidenskabens evolutionshistorie. Museion betyder samlingssted for kunst, kultur og videnskab på græsk, og det må man sige, renoveringen har været med til at løfte for fremtidige generationer ved at styrke stedets særlige identitet og historie. Derudover har vi forberedt komplekset til fremtidig bedre tilgængelighed og ikke mindst til en fremtidig café, der kan byde endnu flere besøgende til at opleve de smukke historiske rammer. Renoveringen er udført med respekt for det oprindelige arkitektoniske udtryk og bygningskultur.

Parter bag projektet

Københavns Universitet
Slots- og Kulturstyrelsen
H+
Torben Seir – Materialeanalyse.
National Museet, Line Bregnhøi
SKARK Konservering, Eva Bøje Nielsen
Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniørfirma
Søren Vadstrup, Lektor, Arkitekt m.a.a.
Afrenser: Cortex
MUR: K.A. Hansen
TØM: A/S Julius Nielsen & Søn
MAL: C. Møllmann & Co
SMED: Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Stenkonservator: AKANTHUS STENKONSERVERING
Stenhugger: Rudi Larsen/Paw Rubin Stenhuggeri

Yderligere information om projektet

https://hplus.dk/referencer/medicinsk-museion-restaurering-af-fredet-bygningskompleks/

Sted

Bredgade 62
1260 København K

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2