fbpx

Skjern Å

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en omdannelse af tre pumpestationer, der er opført i slutningen af 60’erne i forbindelse med det store landvindingsprojekt hvor Skjern Å blev rettet ud. Da der var en række miljømæssige problemer forbundet med denne udretning, gennemført man en genslyngning af åen. På den måde genopstod et stort og rigt naturområde, med mange besøgende.

De oprindelige pumpestationer indeholdt underjordiske vandkamre, en pumpehal, depotrum og elektricitetsrum. De oprindelige pumper i pumpehallen var hovedsageligt taget ud af drift og der er blevet etableret en ny type pumper placeret i de underjordiske vandkamre. På den måde er den øvre del af bygningen ikke længere i brug. Opgaven lød på at omdanne denne øvre del af bygningerne til udstillingsrum, eventspaces, varmestue og toiletfasciliteter til områdets besøgende. Desuden skulle der etableres overdækkede og vind- og vejrbeskyttede udsigts- og spisesteder på bygningernes tage.

For os var en af opgavens store udfordringer at arbejde videre med de eksisterende bygninger, der har en historie, der ikke er specielt positive, men ikke desto mindre er ret interessant. Samtidig har de en usentimentale rationalitet, der kun brydes af betonfacadernes relief. Relieffet leder tankerne hen på marklandskabets pløjefuger og på de jordvolde der beherskede åens løb. Vi ønskede at opnå dels at gennemføre omdannelsen så man forsat oplevede de enkelte pumpestationer som værende ét samlet hele med nyt og gammelt, vi ønskede at udfordre deres massive og tunge karakter og styrke deres figur i landskabet, og vi ønskede at tilføje en menneskelig skala og materialitet.

Generelt er de oprindelige pumpestationer detaljeret ens, men forskellige i størrelse form og indretningen. På samme måde er de nye tilføjelser til de tre pumpestationer også både ens og forskellige. Generelt er de nye bygningsdele og tilbygninger udført i træ, i profiler der fortolker de oprindelige bygningers betonrelief.

Blik for brugerne

Tilføjelserne er simple trækonstruktioner udført på stedet af lokale håndvækere. Træet er behandlet med en særlig imprægneringsform, der udføres uden opløsningsmidler. Derved opnås en lang levetid uden miljøbelastning. Bygningerne er uopvarmede.

Brugskvalitet

Projektet har fået en særdeles god modtagelse, og besøgstal er langt over forventet.

Bidrag til omgivelser

Ved at bygge videre på de tre eksisterende pumpestationer bestyrkes, deres oprindelige karaktertræk og figurer i landskabet. Landskabsbilledet forstærkes og der skabes pejlemærker og nye mødesteder i landskabet.

Eksempelværdi

Projektet eksemplificerer hvordan transformation og konvertering af ”den negative kulturarv”, med fokus på at omdanne fremfor at nedrive, kan udfylde en dobbeltrolle som både formidler af fortrængt historik og som formidler af det nutidige.

Solidt samarbejde

På trods af sin begrænsede størrelse udspænder projektet et stort geografisk område og involverer mange forskellige aktører. Samarbejdet mellem arkitekter, ingeniører, håndværkere, ejerlag, kommune og fonde har været meget effektivt og værdiskabende.

Økonomi og værdiforøgelse

Grundet en begrænset projektøkonomi er arkitekturen tilrettelagt med henblik på "at spare et udtryk frem". Som eksempel er trækonstruktioner udført således at listebeklædningen udgør selve bygningens bærende konstruktion.

Udførelseskvalitet

Projektet er udført i billige simple materialer der er behandlet med stor omhu både i projektets udvikling på tegnebordet og udførelsen af de lokale håndværkere på stedet.

Parter bag projektet

Arkitekt: Johansen Skovsted Arkitekter (ophavsret)
Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS
Ingeniør: Ingeniørgruppen Vestjylland ApS
Hovedentreprenør: Hansen & Larsen A/S
Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune (støttet af Realdania m.f.)

Yderligere information om projektet

http://johansenskovsted.dk

Sted


Skjern

Vinder af Specialprisen 2016

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2