fbpx

Sea War Museum

Læs projektets egen beskrivelse

De Røde Barakker, hvoraf 4 huse danner rammerne for Sea War Museum, består af i alt 12 røde træhuse fra 1930-45, arbejdsbarakker og værksteder for det daværende Vandbygningsvæsen, som byggede høfder, diger og Thyborøn Havn. Hele Thyborøns historie er bundet i denne ”arbejdsby”, som med sin unikke placering alleryderst på Harboøre tange ved indsejlingen fra Nordsøen til Limfjorden har et stort turismepotentiale. Barakkerne har længe ligget ubenyttet hen og blev i 2011 overdraget til Lemvig Kommune fra Kystdirektoratet. Der har været flere planer og ideer for ny anvendelse af de unikke træbygninger, men intet er blevet realiseret pga. manglende bæredygtighed. I 2014 fik Lemvig Kommune en henvendelse fra den professionelle dykker Gert Normann, som ville etablere og drive sit Sea War Museum i 4 af bygninger med sin unikke samling af dykkerfund fra 1. Verdenskrig. Renovering er sket ved efterisolering udvendigt af facader og tag med ny bræddebeklædning og tagpap, som de oprindelige bygninger. De bevaringsværdige indvendige konstruktioner er således bevaret og danner et smukt samspil med udstillingen. De oprindelige gulve er ligeledes bevaret pga. den historiske værdi i togskinnerne i gulvet, som vidner om den tid hvor mindre damplokomotiver og vogne var en del af arbejdsprocessen fra værkstederne til høfdebyggeriet. Vinduerne er delvis bevaret og renoveret, delvis udskiftet, alle med forsatsvinduer for sikring af klimaskærmen. De oprindelige porte i alle gavle er genskabt med træporte. Indvendigt i alle portåbninger er der isat moderne aluminiums-vinduespartier, således at nye og gamle bygningsdele adskilles visuelt og klimaskærmen holdes tæt. Projektet er et eksempel på hvordan bevaring af historiske bygningsdele kan gå hånd i gang med fornyelse. Erfaringen efter ibrugtagning viser nu at husene til fulde lever op til stabil rumtemperatur og fugtstyring i forhold til den nye anvendelse som museum.

Bidrag til omgivelser

Projektet bidrager til udnyttelse og bevaring af et af byens vigtigste kulturmiljøer. Det giver helt særlige oplevelser for de besøgene og skaber en forståelse og et ejerskab til bygningsarvens betydning lokalt

Eksempelværdi

Projektet danner eksempel for den videre renovering af de øvrige bygninger og er et eksempel på hvordan bevarelse af historiske spor kan gå hånd i hånd med fornyelse

Solidt samarbejde

Samarbejdet med bruger har været eksemplarisk og resultatet er blevet en udstilling som på flere måder integrerer husets arkitektur og synlige konstruktioner. Eksempelvis danner væggene flere steder bagvæg i montréne.

Udførelseskvalitet

De lokale håndværkere har bidraget med unikt håndværk til eksempelvis rekonstruktion af oprindelige port og andre detaljer.

Parter bag projektet

Lemvig Kommune, Tyge Dahl Arkitekter (Rådgiver og udførende)

Sted

Kystcervej 11
7680 Thyborøn

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2