fbpx

Søjlehuset

Læs projektets egen beskrivelse

Søjlehuset er udført som en moderne betonkonstruktion midt i den historiske bykerne i Aarhus. Bygningen er
oprindeligt tegnet af Knud Blach Petersen og indeholder Føtex i stue og parterre (bevares), åbent parkeringsdæk på 1. sal(bevares), kontorer på 2. og 3. sal samt ungdomsboliger i tagetagen. De tre øverste etager renoveres og nyindrettes til tidssvarende ungdomsboliger med stor fælles tagterrasse på taget samt terrasser mod syd. Der er nu gennemført en gennemgribende og samlet renovering.

Boligerne er i dag tidssvarende, og energiforbruget i betonkonstruktionen var alt for højt.
Projektet er en lavenergirenovering af en etageejendom. En klima- &
lavenergirenovering af boligblok hvor samtlige kuldebroer er fjernet og betonen er skånsomt pakket ind i tombak med bagvedliggende isolering.
For at opnå en højisoleret klimaskærm er facadeelementerne udført med højisolered facadeprofiler, der efterfølgende er beklædt med tombak. Taget har fået ny
isolering og der er udført grønt tag, og stor tagterrasse. Her kan beboerne grille, og have et socialt fællesskab med udsigt over byens tage. Endvidere er det grønne tag med til at køle taget om sommeren og at forsinke regnvandet, så der er tænkt på klimaet også. Der er endvidere skabt tilgængelighed med ny elevator som forsyner samtlige etager.

Renoveringen belyser mulighederne for en vidtgående lavenergirenovering af en oprindelig betonkonstruktion og
bringer energiforbruget ned på et niveau, der svarer til den forventede, fremtidige
lavenergiklasse 2020. Projektet er med til at fremtidssikre og forøge værdien i lokalområdet, idet oprindelige kontorarealer som står tomme om aftnen er udskiftet med ungdomsboliger, som giver liv til bymidten. samtidig er facaderne forskønnet og indpasset i den oprindelige bykontekst, og det grønne tag er smukt at betragte fra omkringliggende ejendomme.

Blik for brugerne

Ændring af udtjent betonkonstruktion fyldt med kuldebroer til isoleret og energirigtig konstruktion.

Brugskvalitet

For at opnå fantastiske friarealer er der udført en stor og indbydende tagterrasse med plads til grill, socialt fællesskab, fester mv. - og med en placering, hvor man ikke generer omgivelserne for meget. De 48 ungdomsboliger ligger i byens hjerte

Bidrag til omgivelser

Eksisterende udtjent betonkonstruktion ændres til et stedtilpasset og bymæssigt hus. Harmoniske facader, grønne tage mv. bidrager til byens forskønnelse. Brugen ændres fra dagbrug til døgnbrug

Eksempelværdi

Ændring af kontorejendom til ungdomsboliger Giver et smukkere hus og mere levende hus til omgivelserne

Solidt samarbejde

Særdeles tæt samarbejde mellem de involverede parter. Bygherre og entreprenør er gået hånd i hånd gennem projektforløbet. Endvidere et tæt samarbejde med Aarhus Kommunes stadsarkitekt

Økonomi og værdiforøgelse

Stor reduktion i bygningens energiforbrug og vedligehold. Samtidig nyindrettede boliger, som giver væsentligt højere værdi end oprindelige åbne kontormiljøer

Udførelseskvalitet

Projektet fremstår med tekniske løsninger på et højt niveau og med stor æstetisk og tekniske kvalitet

Parter bag projektet

Bygherre: Sinding Gruppen
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Entreprenør/udførende: Sinding & Co.

Yderligere information om projektet

http://www.gpp.dk/siteGPP/projectdetail.asp?x=&catlist=11687

Sted

Guldsmedgade 3
8000 Aarhus C

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2