fbpx

Sankt Peders Stræde

Bæredygtig renovering med respekt for arkitektur og historie

Se mere

Sankt Peders Stræde

Bæredygtig renovering med respekt for arkitektur og historie

Læs projektets egen beskrivelse

Sankt Peders Stræde er en smuk, bevaringsværdig bygning fra 1906, som er blevet omdannet fra tidligere kommunalt plejecenter til 32 tidssvarende ungdomsboliger i hjertet af Roskilde.

Renoveringen forener bæredygtighed, historik og brugskvalitet med respekt for de arkitektoniske kvaliteter og bygningens historiske betydning i bybilledet. Bygningen er nabo til Roskilde Kloster og ligger i umiddelbar nærhed af Roskilde Domkirke. Den nænsomme renovering fastholder derfor bygningens æstetiske og historiske bidrag til Roskilde centrums karakter og identitet.

I hele Danmark melder de store byer om mangel på ungdomsboliger – også i uddannelsesbyen Roskilde, hvor godt 3000 er på venteliste til en studiebolig eller et kollegieværelse. Med afsæt i visionen om, at Roskilde midtby skal være en bydel for alle generationer, har Roskilde Kommune gjort det muligt for Boligselskabet Sjælland at omdanne det tidligere plejehjem til ungdomsboliger.

I stedet for, at en developer kunne omdanne den smukke, historiske bygning til dyre liebhaverboliger, har Boligselskabet Sjælland således købt bygningen for at omdanne det tidligere plejecenter til 32 1 og 2V studieboliger på hhv. 34 og 50 m2. Som følge af urbaniseringen og indbyggervækst adresserer Sankt Peders Stræde derfor boligmanglen i Roskilde ved opførelsen af gode ungdomsboliger, der er til at betale.

Ejendommen består af tre boligetager, kælder og spidsloft. Den historiske bygning er opført i røde teglsten, hvide kviste med halvcirkeltag og småsprossede dannebrogsvinduer. For at bevare det arkitektoniske udseende og sikre bygningens bidrag til bybilledet er renoveringen udført indefra og ud, således bygningens impossante ydre er bevaret mest muligt. Udvendigt er der således udelukkende skiftet vinduer, der opfylder såvel de håndværksmæssige traditioner og arkitektoniske værdier som nutidens krav til brandsikkerhed og energi. Alle materialer og udstyr er derfor udvalgt i en god og robust kvalitet med henblik på holdbarhed og minimering af vedligeholdelsesomkostninger.

Respekten for de arkitektoniske kvaliteter er bevaret udvendigt som indvendigt. Høje rumhøjder med pudsede lofter, runde væg-overgange til lofterne og store gavlvinduer giver således boligerne en helt særlig stemning og herlighedsværdi.

Den indre planløsning fra det tidligere plejecenter er bevidst bibeholdt, mens indretningen er moderniseret. Hver bolig har således fået installeret små køkkener og private badeværelser, ligesom der som en del af indretningen er etableret fællesarealer på hver etage til studiemiljø, fællesspisning og festlige sammenkomster, som kan samle beboerne og understøtte fællesskabstanken. Fra fællesrummene er der desuden udgang til bygningens tre fællesaltaner. Renoveringens hovedgreb er et arkitektonisk koncept, der både fornyer Sankt Peders Strædes funktionalitet og samtidig fastholder bygningens brugskvalitet over for en ny generation.

Blik for brugerne

At bevare og omdanne den historiske bygning i stedet for at rive ned og bygge nyt understøtter den grønne omstilling, men også en etisk og bevidst tilgang til kulturarv, der understreger vigtigheden af at opføre langtidsholdbar arkitektur. Dermed er bygningen både i sig selv samt den omfattende men nænsomme indvendige renovering et foregangseksempel for branchen.

Brugskvalitet

Den centrale placering mellem kulturtilbud, parker, station, Domkirken og uddannelsesinstitutioner samt midtbyens caféer og byliv højner ejendommens brugsværdi for de unge beboere og deres gæster, der typisk er en del af Roskildes studiemiljø. Samtidig bidrager indretningen med flere fællesarealer til at skabe sammenhængskraft og understøtte de sociale relationer mellem beboerne.

Bidrag til omgivelser

Sankt Peder Stræde ligger centralt i Roskilde bymidte med Roskilde Domkirke, Palæet, museet, biblioteket og klosteret som umiddelbare naboer. Ejendommens arkitektur og historie er en integreret del af Roskildes DNA - og renoveringen er udført på en måde, der både respekterer kravene til en bevaringsværdig bygning og samtidig fører funktionaliteten ind i det nye årtusind. Med renoveringen bidrager Sankt Peder Stræde fortsat til fortællingen om Roskilde som historisk købstad med en dynamisk og levende bymidte.

Eksempelværdi

At renovere en historisk bygning fra 1906 fremfor at rive ned og bygge nyt understøtter kravene til den grønne omstilling i samfundet. Et så omfattende projekt er naturligvis ikke uden arkitektoniske, håndværksmæssige og installationsmæssige udfordringer. Men resultatet viser, at kombinationen af æstetik og historie skaber en helt speciel stemning og atmosfære, der ikke kan genskabes i nybyggeri. Ved at omdanne et forældet kommunalt plejecenter til tidssvarende boliger opnås der således på mere end en måde en cirkulær tankegang, hvor en bygning går i arv fra ældre til yngre generationer. Derfor er renoveringen af Sankt Peder Stræde til inspiration for funktionsomdannelse af andre historiske bygninger i Danmark.

Solidt samarbejde

Renoveringen af Sankt Peders Stræde er udviklet, opført og realiseret i tæt samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland som bygherre, Enemærke & Petersen som hovedentreprenør, mens NOVA5 med afsæt i den eksisterende planløsning har stået for design og indretning. Samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland og Enemærke & Petersen har i særdeleshed været godt, fordi parterne har samme tilgang til kvalitet, service, økonomi og tidsplaner. Trods en større og uventet asbestrenovering har det således været muligt at levere byggeriet til tiden og inden for budget. Dette bidrager til Boligselskabet Sjællands ønske om at højne respekten om alment boligbyggeri samt almene boligselskabers image som professionelle aktører i byggeriet.

Udførelseskvalitet

En 115 år gammel bygning kræver helt særlige kompetencer til arkitekter, projekterende, udførende og bygherren. Med en klassifikation som bevaringsværdig skal både rådgivererfaring, teknisk viden samt håndværksmæssige traditioner i spil. Især med omdannelsen af bygningens indre med utidssvarende indretning, installationer og faciliteter til et moderne ungdomsmiljø med tidssvarende indretning har Boligselskabet Sjælland ikke alene skulle arbejde med respekt for arkitektur og kulturarv, men også med kreativitet og innovation for at opnå et unikt og stemningsfyldt resultat i høj håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet.

Parter bag projektet

Bygherre, Boligselskabet Sjælland. Hovedentreprenør, Enemærke & Petersen. NOVA5, Ingeniør Rambøll

Sted

Sankt Peders Stræde 7, 4000 Roskilde
4000 Roskilde

Fotos: Lindskov Communication

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2