fbpx

GAME Streetmekka Aalborg

FRA INDUSTRIHAL TIL GADELABORATORIE

Se mere

GAME Streetmekka Aalborg

FRA INDUSTRIHAL TIL GADELABORATORIE

Læs projektets egen beskrivelse

GAME Streetmekka Aalborg er en del af transformationen af byområdet Eternitten i Aalborg. Gadeidræts- og kulturhuset er indrettet i en produktionsbygning fra 1963, der vidner om kvarterets industrielle fortid, og dens rå og særprægede udtryk er videreført i det nye design. Konceptet fletter den uformelle karakter af gadeaktiviteter ind i de forhenværende laboratoriefaciliteter med en række rumlige eksperimenter til følge, så bygningen i dag kan danne rammen om den internationale nonprofitorganisation GAME’s aktiviteter i Nordjylland.

Bygningen består af to sektioner, der oprindeligt har haft to forskellige funktioner, Forsøgshallen og Laboratoriefløjen. Forsøgshallen danner med sin højde og rummelighed den perfekte ramme for klatring, parkour, basketball og gadefodbold. Laboratoriefløjen er indrettet til aktiviteter med praktiske og akustiske krav såsom dansesal, lydstudie, gadekøkken og kontorlokaler. Udendørsområdet er organiseret som et stort streetscape med træningsområde, parkourbane og boulderklippe.

Inspireret af skønheden i den allerede eksisterende bygning er hensigten at bevare den industrielle magi og skabe et miljø, der inviterer brugerne til at lege og eksperimentere med nye former for bevægelse, sociale møder og overraskende hændelser. Med GAME Streetmekka Aalborg har byen fået sit helt eget gadelaboratorium.

Blik for brugerne

GAME er en nonprofitorganisation, der arbejder for at udbrede gadeidræt blandt unge mellem 12-18 år. De unge kommer især fra udsatte boligområder. En vigtig del af GAME's koncept er uddannelse af de unge til instruktører og ambassadører for gadeidræt i deres lokale boligområde - og på den måde få andre unge med på vognen. Den grå hals urbane, industrielle udtryk går godt i spænd med GAME’s vision og mission, og mange af de eksisterende bygningsdele er derfor bevaret eller genanvendt i det nye design. I forbindelse med udskiftningen til et nyt og mere energivenligt ventilationssystem, er bygningens gamle ventilationsrør blevet genbrugt som plantekasser. De gamle vaske fra laboratoriets omklædningsrum er lavet til nye vandposter, og døre fra laboratoriefløjen er lavet til møbler og vægge i forskellige dele af GAME Streetmekka Aalborg.

Brugskvalitet

GAME Streetmekka Aalborg er bygget op omkring laboratoriebygningens to oprindelige sektioner, Forsøgshallen og Laboratoriefløjen, og kvaliteterne og potentialet i de to rum er på én og samme tid bevaret og videreudviklet. Forsøgshallen danner med sin lange, skrå klatrevæg og de mange trapper og platforme et rum, hvor man naturligt ledes videre fra ét plan til et andet. De mange træningsfaciliteter i Forsøgshallen smelter sammen og giver mulighed for at blande aktiviteter som eksempelvis klatring og bouldering. I midten af lokalet står en stor kran, som er bevaret fra den gamle laboratoriebygning, men modificeret med en siddeplatform og en adgangstrappe. Laboratoriefløjen, der oprindeligt var mere tillukket, danner nu ramme om danseundervisning, musikproduktion, køkken og kontorlokaler og giver altså plads til en anden type af aktiviteter. I begge sektioner er der også gjort plads til at hænge ud med venner på trappetrin og puder. For mange børn og unge, der normalt ikke trives i det traditionelle foreningsliv, betyder det, at de kan gøre brug af stedets trygge og frie rammer, uden nødvendigvis at skulle være fysisk aktive hele tiden. De fysiske aktiviteter og de sociale relationer går på den måde hånd i hånd i GAME Streetmekka Aalborg.

Bidrag til omgivelser

GAME Streetmekka Aalborg er et godt eksempel på, hvordan man, ved at gentænke anvendelsen af rum, der ellers var til overs, kan skabe liv, der gør en stor forskel for udviklingen af et nyt byområde. GAME Streetmekka Aalborg har dagligt flere skoleklasser på besøg, og siden åbningen i 2018, er der dannet mange nye fællesskaber på tværs af alder og kultur. Det asfalterede indendørsmiljø gør det muligt for Aalborgs børn, unge og voksne at mødes og dyrke en masse forskellige aktiviteter, hvilket også afspejles i nye facebookgrupper som ’Streetmekka Aalborg Floorball’, ’Aalborg klatreklub’, ’Madmekka Aalborg fællesspisning’ og ’Fodbold for sjov Aalborg’. I 2019 blev GAME Streetmekka Aalborgs besøgstal mere end fordoblet i almindelig åbningstid med over 30.000 besøgende, og GAME Streetmekka Aalborg er det mest besøgte Streetmekka-miljø i Danmark.

Eksempelværdi

GAME Streetmekka Aalborg udgør en vigtig del af udviklingen af Eternitten som ny bydel. Transformationen af Laboratoriebygningen er et eksempel på, hvordan man på respektfuld vis bevarer en bydels historiske fortid samtidig med, at man giver plads til nye ideer, funktioner og fællesskaber. GAME Streetmekka Aalborg skaber sociale, aktive og kulturelle muligheder for børn, unge og voksne i alle aldersgrupper. Hvad der før var en tom industribygning, er nu en levende aktivitetshal.

Solidt samarbejde

I forbindelse med etableringen af Streetmekka i Aalborg, har der været et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, GAME – som skal drive Streetmekka – og det lokale streetmiljø. Ideworkshop og brugerforum har givet input til byggeprogrammet samt rummenes form og funktion. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Realdania, Aalborg Kommune, GAME, Nordea Fonden, TrygFonden og det Obelske Familiefond. Rådgiverteamet bestod af JAJA Architects, Pallisgaard A/S, Moe A/S, Street Arena, Abekatten / Virklund og CLEAN.

Økonomi og værdiforøgelse

Transformationen af GAME Streetmekka Aalborg har også haft fokus på at kunne generere ekstra indtægter gennem udlejning af faciliteterne i forbindelse med afholdelse af eksempelvis events, workshops og konferencer. GAME Streetmekka Aalborg har plads til 600 personer fordelt på husets aktivitetsområder, dansesale og forskellige mødelokaler. Bygningen og dens faciliteter kan tilpasses netop det møde, arrangement eller den aktivitet, arrangøren ønsker.

Udførelseskvalitet

Transformationen har taget udgangspunkt i en strategi om at bevare og formidle bygningens og områdets kulturarv i tæt samspil med nye initiativer og tiltag. Udvendigt ses i bunden af bygningen en række forskellige materialeprøver, som er bevaret fra den originale laboratoriebygning, og længere oppe ad facaden ses et ’levende lærred’ med streetart, der løbende bliver ændret af brugerne. Indvendigt er både den store kran, laboratorieborde, døre og de rå betonvægge bevaret og indarbejdet i det nye design. Hvad der før var produktionsmaskiner er nu ”bevægelsesmaskiner”, og laboratorieinventar er blevet til ”streetinventar”.

Parter bag projektet

Arkitekt: JAJA Architects. Bygherre: Aalborg Kommune, GAME. Totalentreprenør: Pallisgaard A/S. Ingeniører: Moe A/S. Konsulenter: Street Arena, Abekatten / Virklund, CLEAN.

Yderligere information om projektet

https://www.ja-ja.dk/project/streetmekka/

Sted

Kridtsløjfen 10
9000 Aalborg

Fotos: Rasmus Hjortshøj

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2