fbpx

KUNSTEN

Revitalisering og restaurering af Aalborg Kunstmuseum

Se mere

KUNSTEN

Revitalisering og restaurering af Aalborg Kunstmuseum

Læs projektets egen beskrivelse

Alvar Aaltos ikoniske museumsbygning er en tidlig forløber, der passer perfekt ind i den profil, som Aalborg i dag ønsker at tegne af sig selv. Derfor er der nu gennemført en omfattende restaurering og revitalisering af Alvar Aaltos arkitektoniske perle.

Aaltos fine hvide hus med de flotte forskydninger og det magiske lys er et fremragende eksempel på en skandinavisk modernisme der balancerer højstemte visioner med følsomhed for sted og funktion. 40 år efter sin opførelse er bygningen stadig en attraktion i sig selv og et skattet vartegn for kulturen i det nordlige Danmark. Det trappeformede hus rejser sig fra dalen og de hvide flader og det spejlende glas tegner sig flot i kontrast til de frodige skrænter. Husets indre flow forløber omkring det høje udstillingsrum, og fra det indre cirkelslag fordeler man sig til husets udstillingsrum. Stueetagen er præget af dagslys, forskydninger, flow og gedigne materialer. Parterre etagen er meget sammensat og blev allerede kort tid efter konkurrencen omprogrammeret og omtegnet. Yderligere er etagen udvidet i 1981 og fremstår ikke optimal til dens funktion.

Tiden er kommet til at opdatere det markante hus, så KUNSTEN kan drage nytte af optimerede installationer, nyeste byggeteknik samt opdatere husets rum så de kan honorere tidens krav til et moderne museum.

Projektet omfatter blandt andet en gennemgribende restaurering af bygningen og parken, en revitalisering af udstillingsarealer og publikumsfaciliteter, et bedre flow gennem museet samt nye og forbedrede personalefaciliteter. Bygningens status som fredet har sat sine klare rammer for arbejdet, men ved at grave ned i jorden og med en bedre udnyttelse af det underliggende parterre-plan er der tilføjet modige nyskabelser, der fungerer overraskende godt i bugen på Aaltos bygning.

Blik for brugerne

Revitaliseringen af museet er sket i Aaltos ånd. Opgaven har bestået i at bevare mest muligt af Aaltos enestående bygning og samtidig skabe et moderne og tidssvarende museum. Det er lykkedes os at opfylde museets ønsker inden for husets rammer ved at operere under jorden. Det er også her, de væsentligste ændringer er foretaget – både i parterre-plan og i kælderen. Til gengæld har stueetagen – hvor Aalto er stærkest repræsenteret – været så godt som urørt. Der er sket ændringer i velkomstarealet, museumsbutikken er flyttet og har fået mere plads, og så er der etableret et vidensrum i den gamle kammermusiksal. Men ellers er der tale om en yderst nænsom restaurering. Med forslaget har vi ønsket at fastholde Aaltos og Baruëls arkitektoniske visioner for huset - i det ydre og indre - og har således - hvor muligt - fastholdt eller genbrugt alle overflader og detaljer. Vi har været fuldt bevidste om, at en opdatering af huset skal respektere og fastholde de arkitektoniske motiver og virkemidler fra det oprindelige hus. Teknisk er museet opgraderet så krav til indeklima, belysning, luftfugtighed, sikkerhed og drift er ført op til nutidig standard. En stor opgave med en fredet bygning, men det er løst på forbilledlig vis.

Brugskvalitet

Med tilførelsen af ’Ny sal’ i parterreetagen, et nyt og moderne udstillingsareal, udvides udstillingsrepertoiret, og skaber moderne og tidssvarende rammer for museet. ’Ny sal’ bindes sammen med stueetagen ved hjælp af en ny trappe, som styrker publikumsflowet markant. Flowet fra receptionen, til butik, ovenlyssal og skulptursal i stueetagen, og ned til ’Ny sal’ og den omdannede café i parterreetagen binder på naturlig vis de publikumsorienterede funktioner sammen og gør museumsbesøget til en helstøbt og sammenhængende oplevelse.

Bidrag til omgivelser

Med revitaliseringen af KUNSTEN og de nye publikumsfaciliteter har museet på ny åbnet sig mod sit publikum og tilbyder et væld af nye funktioner: Ny sal i parterreetagen, som gør det muligt at udstille lysfølsomme værker, en moderne café i forbindelse med museumshaven, som også er blevet renoveret. Der afholdes nu, efter genåbningen, koncerter på ugebasis i museumshaven – noget som ikke før har fundet sted. Der er etableret kunstnerværksteder/Kreativitarium hvor børn, unge og ældre kan arbejde med kunst og kunstnere i forlængelse af udstillinger. Nye faciliteter til skoleklasser og daginstitutioner er etableret, så der nu er langt bedre rammer for at invitere indenfor. Herudover har facaderenoveringen i marmor givet Aalborg sit strålende hvide museum tilbage i en ny og restaureret version, som bidrager til skønheden i området.

Eksempelværdi

Alvar Aaltos eneste bygning i Danmark er blevet restaureret og revitaliseret, så den ikoniske bygning møder nutidens krav og samtidig fortæller historien om en bygning skabt til dagslys og skabt til kunst. Museet har fået tilført nye faciliteter, som møder nutidens krav til et moderne museum og kulturhus uden at gå på kompromis med det smukke hus og de oprindelige tanker bag.

Udførelseskvalitet

Projektet er tro over for Aaltos arkitektoniske sprog og hans materialeholdning. Aalto arbejdede med et begrænset materialevalg – træ, tegl, marmor, messing og beton. Det er blevet respekteret. I revitaliseringen er materialepaletten fastholdt og der er med respekt for helheden tilføjet nye materialer i samme gedigne kvalitet. Her er tale om poleret betongulv med tilslag, smukke flisebeklædninger og nyt fast og løst inventar som løfter rummene. Udførelseskvaliteten er meget høj, da det ikke var en mulighed at gå på kompromis med det smukke hus og dets materialer.

Parter bag projektet

Arkitekt
EMA – Arkitekt hovedansvarlig for restaurering, Totalrådgiver
TRANSFORM – Arkitekt hovedansvarlig for revitalisering - de nye tiltag - samt indretning af museet, underrådgiver.

Landskabsarkitekt
GHB Landskabsarkitekter

Ingeniør
Søren Jensen

Bygherre
KUNSTEN Aalborg, Museumsdirektør Gitte Ørskou

Yderligere information om projektet

http://transform.dk/da/project/kunsten-1

Sted

Kong Christians Alle 50
9000 Aalborg

Realiseret

2016

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000 m²