fbpx

Nomineret 2024

Hellebæk Klædefabrik

Fællesskab i første række

Se mere

Hellebæk Klædefabrik

Fællesskab i første række

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelsen nedenfor er projektets egen beskrivelse. Du kan desuden finde begrundelsen fra Nomineringsudvalget for Renoverprisen for at nominere projektet, en artikel om projektet og en film under “Nyheder” her. 

Projektet indebar at en historisk industribygning, der tidligere havde fungeret som klædefabrik, blev transformeret til både attraktive ejerboliger og erhvervslejemål med både renoverede industribygninger og nybyggeri i træ. Boligerne har som de første i Danmark opnået DGNB Platin præ-certificering i kategorien ”Nye bygninger og omfattende renoveringer”. Derudover er boligerne præ-certificeret med DGNB Hjerte, som fremmer sundhed og velvære med mennesket i centrum.

Udfordringen var at store dele af ejendommen stod tom, og at ejer derfor ønskede at lave dels boliger, dels opgradere en del af erhvervslejemålet.
Processen gik fra en udviklingsplan med inddragelse af lokalmiljøet, til udarbejdelsen af ny lokalplan for området og efterfølgende realisering.

Løsningen blev ”fællesskab i første række”, hvor ambitionen først og fremmest var at skabe et levende fællesskab som den optimale ramme om et sammenhængende arbejdsliv og fritidsliv. Tilmed i første række til både hav og natur.

Det særlige ved projektet er at området fra at være et halvtomt erhvervslejemål, nu er et levende område, hvor man kan bo og arbejde samme sted og dermed kan projektet være et billede på en ny måde at leve på, hvor både arbejdsliv og fritidsliv kan hænge sammen i gennemtænkte rammer. Endda i rammer, der kan opnå både DGNB Hjerte-certificering og DGNG Platin-certificering.

Blik for brugerne

Brugerne har været involveret helt fra begyndelsen gennem udviklingsfasen og frem til lokalplanen. Udviklingsplanen blev udarbejdet under Corona-epidemien, så det var med zoom og teams, men gav værdifulde input til projektet. Et andet vigtigt fokus i inddragelsen har også været de eksisterende brugere af ejendommen, der også får glæde af de nye tiltag og det nye miljø i bebyggelsen.

Inspirerende ressourcetiltag

Et ressourcetiltag, vi især finder inspirerende i projektet, er, udover det åbenlyse i at genanvende bygninger til nye formål, det at opvarmningsformen i de renoverede bygninger er ændret fra gas til jordvarme. Jordvarmen er udført med vertikalt borede jordvarmespiraler, der samles i et fælles anlæg og giver varme til alle boliger, hvilket giver en markant CO2 besparelse. Derudover er mursten fra en nedrevet transformerstation genanvendt i områdets fælles drivhus, og alle belægninger fra det tidligere haveanlæg er genanvendt til nye.

Eksempelværdi

Projektet er et godt eksempel på, hvordan eksisterende ejendomme med fordel kan genanvendes i stedet for at blive revet ned. Derudover demonstrerer projektet, hvordan et flerfunktionelt byggeri ikke behøver at være enten erhverv eller bolig, men at kombinationen kan give nogle særlige kvaliteter, f.eks. et miljø med liv hele dagen, og et arbejdsliv, hvor man måske kun tager ind på sin arbejdsplads et par gange om ugen, og resten af tiden arbejder tæt på sin bolig og tæt på skov og hav. Fællesskabet og den sociale dimension er også vigtige emner, og ambitionen er at skabe et levende fællesskab, der både skaber de optimale rammer for at få arbejdsliv og fritidsliv til at hænge sammen. Ønsket er at skabe øget livskvalitet for både beboere og kontorbrugere samt for både naboer og foreninger i området.

Solidt samarbejde

Ejerne, Pension Danmark og Velliv har fra starten været meget aktive i at sætte høje ambitioner for projektet, både hvad angår udviklingen af det samlede fællesskabskoncept og særligt omkring bæredygtighed. Efter lokalplanen var vedtaget, har projekteringen forløbet med tidlig inddragelse af entreprenøren, for at sikre økonomi og få de udførendes tanker med tidligt i processen. Alt i alt har det givet et solidt samarbejde hele vejen igennem, der har skabt et unikt projekt der til og med kan bryste sig af at være det første ombygningsprojekt af en eksisterende ejendom i Danmark, der præ-certificeres til DGNB Platin i kategorien ”nye bygninger og omfattende renoveringer”.

Faglig kvalitet

Der har fra starten været et ønske om at udnytte de helt særegne bygninger til at skabe nogle helt særlige boliger. Da bygningerne jo ikke er designet til boligformål, har der været en hel egenartet proces omkring at skabe gode dagslysforhold i boligerne, og at udnytte de særlige rum optimalt i forhold til at skulle bo i dem. Vi synes det er lykkedes at skabe nogle unikke boliger, der udnytter bygningernes og arkitekturens iboende kvaliteter, og som klart giver noget andet end hvis bygningerne var bygget fra ny, herunder den industrielle atmosfære.

Levende bygningskultur

Hellebæk Klædefabrik har nu fået lagt endnu et lag historie over sig. Fra at have været en klædefabrik, der lavede stof til militæret, til at være en kontorejendom, er bygningerne nu et mangfoldigt fællesskab, med boliger i mange størrelser til unge og gamle og med erhvervslejemål til alt fra møbelfirmaer til podcastproducenter.

Parter bag projektet

Pension Danmark, Velliv, Deas, BGB, Øllgaard ingeniører, Aaen Engineering og WERK arkitekter

Sted

Nordre Strandvej 119
3150 Hellebæk

Fotos: Fotos: wichmann+bendsen og Kontrapunkt. Renderinger: Flow Studio

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000 m²