fbpx

Odense Offentlige Slagtehuse

Læs projektets egen beskrivelse

Odense offentlige Slagtehuse var det sidste tilbageværende af de gamle slagterikomplekser i Odense. Grundstenen blev lagt den14. april 1926,- men i 1989 var det slut. Tiden var blevet en anden, og bygningerne henlå i en mere og mere ussel tilstand, og de var tæt på at overgå som ruin.

Et samarbejde mellem SKJØDE, Archidea arkitekter og Odense Kommune muliggjorde at bevare hele bygningskomplekset, der i sig selv har stor historisk værdi.

Det giver samfundsmæssig mening at transformere gamle industribygninger og tilføre disse nye funktioner med respekt for det historiske favntag. I den proces har tillige bymuseet været gode medspillere, så transformationen sker med respekt for de kulturelle værdier.

Bygningerne fungerer nu som ungdomsboliger med stor indretningsmæssig variation og med helt anderledes fællesskabs muligheder. En revitalisering der bevæger bykvarteret Grønløkken ind i en positiv proces og sammenbinder området med city samtidigt med et tydeligt kvalitetsløft.

”Bygningskomplekset er tegnet af den kendte Odense arkitekt, kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, og det stod færdigt, så man den 1. januar 1927 kunne vise lokalerne frem for offentligheden. Komplekset rummede dels en administrationsbygning ud mod Store Glasvej, dels en restaurationsbygning ud mod Rugårdsvej og centralt på grunden ud over vandtårnet fire slagtehaller, en svale- og salgshal, en overdækket hal til pålæsning af kød, to forkølerum, køleceller, damp- og maskinanlæg, kødkontrolstation, staldbygninger, destruktionsanstalt med fodermelsfabrik, tarmhuse, hudesalteri, talgsmelteri og meget mere – herunder lokaler til byens mælkekontrol. ”

Kilde: ”Historiens hus ”

Genanvendelse af gamle industribygninger rummer generelt en unik mulighed for at opnå den fine kontrast mellem nyt og gammelt.

Bidrag til omgivelser

Den irregularitet som 60 års brug har givet facaderne er beholdt, og dette står i et smukt samspil med den stramme funktionelle enkelhed, som anlægget udtrykker. Samtidigt er de mange sandstensdetaljer, stenhover og tavler bevaret.

Eksempelværdi

Redningsaktionen af Odense Offentlige Slagtehuse er et stærkt og positivt eksempel på at renovering betaler sig. Både kulturelt og økonomisk.

Udførelseskvalitet

Mange bygningsmæssige detaljer er bevaret på trods af omdannelse til boliger. Den gamle kørehal med kranspor og de oprindelige fliser er stadig synlige i både boliger og gange. Omdannelsen er sket med vilje og indlevelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Odense Boligselskab
Bygherrerådgiver: Jesper Thyge Brøgger
Projektudvikler og totalentreprenør: H. Skjøde Knudsen A/S
Arkitekt: Archidea Arkitekter A/S
Ingeniør: Henry Jensen A/S

Sted

Grønløkkevej 32
5000 Odense C

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017