fbpx

GAME StreetMekka

Læs projektets egen beskrivelse

Esbjerg er som den første ud af tre byer uden for København valgt til at få udviklet et indendørs mekka for gadeidræt – et GAME StreetMekka. Projektet ligger centralt i byen på en gammel DSB-remisegrund, som før var en hengemt ruin, hvor streetkulturen florerede uorganiseret blandt de unge med graffiti, hjemmebyggede skateboardbaner og hiphop. GAME StreetMekka Esbjerg, der blev indviet 6. januar 2016, omdanner de historiske og nedslidte værkstedsbygninger sammen med nybyggerier til et mekka for streetkulturen. Transformationen af en af Esbjerg bys ældste bygninger til en multianvendelig kulturel og sportslig legeplads for byens børn og unge har ikke alene været en overvældende succes med langt flere besøgende end planlagt, men også skabt en rå arkitektonisk perle, som skaber en fantastisk storbystemning.

Byggeriet er et spændende og banebrydende projekt, der huser en mangfoldighed af funktioner og aktiviteter som streetbasket, -fodbold, -hockey, parkour, streetfit, hiphop- og breakdance, dj- og graffitiskole, store og udfordrende skatearealer til både street- og bowlskate, plads til socialt samvær og meget, meget mere. Målet er at gøre gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle – specielt dem som ikke normalt opfanges af det etablerede foreningsliv. Gadeidrætten har derfor et stort potentiale til at styrke de sociale relationer og skabe nye fælleskaber mellem børn og unge på tværs af sociale og kulturelle skel. Projektet skaber ligeledes rum for det aktive og sunde liv hele året.

Transformationen af remisebygningen fra et råt, gammelt og nedslidt bygningsværk til et råt og moderne hus for streetkultur har givet nyt liv til både bygningen og de omkringliggende byområder og fungerer som et stærkt bindeled mellem byens forskellige kvarterer.

Der er ingen tvivl om at GAME StreetMekka Esbjerg vil være en katalysator for ny og positiv energi og udvikling i området, og det har allerede skabt Esbjergs største forening i antal af medlemmer.

Blik for brugerne

Med en pragmatisk tilgang til renovering og kulturarv, bevares de unikke historiske rumligheder, og der bygges videre på den eksisterende bygning med en nyfortolkning af remisebygningen. Med forskellige temperaturzoner tilpasset de enkelte programmer optimeres bygningsdele og økonomi således at deropnås maksimal værdi for slutbrugerne.

Brugskvalitet

Det nye GAME Streetmekka i Esbjerg blev på få måneder den største forening i kommunen med over 4.000 medlemmer mellem 4 og 60 år.

Bidrag til omgivelser

Projektet håndterer et forurenet efterladt industrielt overskudsareal og opløfter det til en sprudlende kulturplatform til gavn og glæde for alle byens borgere. Den historiske arv er bibeholdt og danner en perfekt rå ramme for gadeidræt, streetart og sociale møder på tværs af interessefelter, kulturel baggrund, alder og køn.

Eksempelværdi

Danmark og Europa har som følge af effektiviseringen af jernbanenettet en lang række rangerbygninger, remiser og stationer stående tomme og uudnyttede. Streetmekka giver et bud på hvordan disse ofte misligeholdte industrielle anlæg kan genanvendes og får nyt liv som kulturhuse eller andre formål.

Solidt samarbejde

En ambitiøs brugerindragelse har dannet grundlag for hele designprocessen fra den oprindelige programmering til konkrete designløsninger i skatearealerne. Brugerne har desuden fysisk deltaget i byggeriet af såvel skateareal som inventarprojekt. Processen har således favnet alle byggeriets implicerede parter.

Økonomi og værdiforøgelse

Den pragmatiske tilgang til materialeholdning sammenholdt med en optimal multianvendelig rumudnyttelse skaber maksimal anvendelses- og arkitektoisk værdi for slutbrugerne og samtidig lave vedligeholdelsesudgifter for bygherren. De hårdføre overflader sikrer ligeledes at bygningen kan holdes døgnåben uden fast personale.

Udførelseskvalitet

De nye tilbygninger er inspireret af nutidens industriarkitektur, men har individuelle karakteristika, som giver hvert delafsnit sin egen identitet. Ved at de tidligere remisebygninger er forholdsvis uberørte, skabes en smuk balance mellem nyt og gammelt.

Parter bag projektet

Bygherre: Esbjerg Kommune, Realdania, Tryg Fonden, Nordea Fonden
Totalentreprenør: VestByg
Arkitekt: Effekt
Landskabs arkitekt: Masu Planning
Ingeniør: Rambøll
Skatedesigner: Luke Jouppi

Sted

Nørrebrogade 1C
6700 Esbjerg

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²