fbpx

Staldgaarden ved Holstenshuus Gods

Reetablering

Læs projektets egen beskrivelse

Den oprindelige Staldgaard fra 1870 stod som et forfaldent, misvedligeholdt og funktionstømt bygningsværk, med synlig relation til Holstenshuus Gods´ hovedebygning, parken, Møllehus, Forvalterbolig og avlsgård. Udfordringen er at bevare godsanlægget som en helhed, så samspillet mellem de forskellige bygninger, deres funktion og de bygningskulturelle værdier sikres til glæde for nutiden og fremtiden.

Det overordnet tema for istandsættelsen af Staldgården er, gennem restaurering med respekt for bygningens væsentlige karaktértræk og kvaliteter, at transformere den funktionstømte Staldgård til en moderne, rentabel udlejningsejendom. Præmissen har været at benytte kendte historiske bygningsmaterialer og håndværksteknikker, for at underbygge autentiteten af ejendommen og for at opnå en så langtidssikret bevarelse af ejendommen som muligt.

  • Af konstruktive bevarende tiltag kan jeg blandt andet fremhæve:
  • Håndhøvlling af alle facader på bindingsværket for at minimere fugtoptaget i veddet.
  • Overflade behandling med diffusionsåbne olier og malninger, for at minimere fugt ophobning i bygningsdele.
  • Diffusionsåbne isoleringsmaterialer i facade og på loftet, for at sikre minimal fugtophobning i bygningsdele og opholdsrum.
  • Innovative kondenseringsfri forankring udført i kulfiber mellem organiske og uorganiske bygningsdele.

Af æstetiske tiltag kan jeg blandt andet fremhæve:

  • Håndhøvlning af alle facader på bindingsværket for at slette sporene fra nutidig maskinel bearbejdning af tømmeret, så det ny bindingsværk opleves autentisk i forhold til ejendommens alder og karakter.
  • Genanvendelse af de oprindelige blødstrøgne facademursten for at bevare ejendommens karakter og samspillet med den helhed ejendommen indgår i.
  • Genanvendelse af alle oprindelige håndsmedet beslag og hængsler, for at underbygge ejendommens karakter og funktion.

Udførslen af restaureringen indfrier fuldstændig forventningen og leverer en troværdig bindingsværks ejendom i dens oprindelige udtryk, men lever samtidig op til nutidig boligstandard.

Blik for brugerne

Med brugen af diffusionsåbne isoleringsmaterialer samt CO2 neutral opvarmning med fjernvarme fra flisfyr, lever bygningen op til moderne energikrav samtidig med, at det oprindelige udtryk er fastholdt ned til mindste detalje. Der er benyttet traditionelle byggematerialer med lav og neutral miljø belastning. Dansk vokset tømmer, genbrugs mursten i facade og indervægge. Andre byggematerialer, der ikke kunne bruges i dette projekt, er blevet genanvendt i andre projekter.

Brugskvalitet

Gemmen det generelle fokus på materialevalg, den tekniske udførsel og den håndværksmæssige dedikationen i detaljen, fremstår restaureringen troværdig overfor bygningens historie, hvilket medvirker til støre brugsglæde hos såvel ejer, beboere og gæster på godset.

Bidrag til omgivelser

Staldgården fremstår både solid, afmålt, markeret og underdanig i forhold til Holstenshuus hovedbygning, der står stolt og majestætisk i nyklassisistisk stilart. Dermed er kontrasten mellem datidens simple "bondehus" bindingsværk og herskabet fastholdt og den oprindelige balance mellem gods og tjenestebolig er bevaret.

Eksempelværdi

Merværdien tilføres ved restaurering, når det er de historiske håndværksmæssige metoder og teknikker der er i fokus.

Solidt samarbejde

Restaureringen fusionerer kompetencer og teknikker hos nutidige, lokalt ansatte, håndværkere med kompetencer fra eksterne specialicerede håndværkere. Dette samarbejde bidrager til vidensdeling, kompetence løft, tværfaglig indsigt og ejerskab.

Økonomi og værdiforøgelse

Bevarelsen af det bevaringsværdige forfald, tilfører en storytelling, der ikke kunne være opnået uden de forgående generationers brug. Denne historiske synlighed bidrager med en værdiforøgelse i forhold til lejeindtægter og stedets generelle anseelse.

Udførelseskvalitet

Den faglige stolthed og bevidstheden om de oprindelige håndværks karakteristika, aflæses tydeligt i udførslen af facadernes tømrer, mure og maler arbejde. Alle løsninger er valgt ud fra ”best practice” samtidig med, at de tilgodeser ejendommens aldring og sætninger. Nye bygningsdele er tilføjet, så de passer med de oprindelig profiler. De gamle mursten er blevet genbrugt både ind- og udvendigt, ligesom der er anvendt gammelt rudeglas til vinduerne. Derudover er hele bygningens indmad blevet fjernet, og der er støbt nye gulve samt lavet nye skillevægge i bindingsværk og lofter.

Parter bag projektet

Niels Knoth - Knoth Restaurering. Selvstændig restaurerings snedker med speciale i fredet og bevaringsværdige bygninger.

Sted

Slotsalléen 6
5600 Fåborg

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2