fbpx

Lærkevej

Afd. 107-0

Læs projektets egen beskrivelse

Lejerbos afd. 107-0 Lærkevej var oprindeligt en trist ejendom uden arkitektoniske kvaliteter og rummede 36 små utidssvarende boliger som blev betjent via en altangang mod Frederikssundsvej. Bygningen er beliggende tæt ved Nørrebro Station og der er kort afstand til alle bymæssige funktioner.
Bygningen blev med Landsbyggefondsmidler renoveret og ændret til 18 moderne lyse boliger med altaner og en stor tagterrasse med en fantastisk udsigt over byen.
Renoveringen løb hurtigt ind i store konstruktive udfordringer idet den eksisterende bygning var en konstruktiv ustabil betonelementbygning som krævede større stabiliserende tiltag end først beregnet.
Renoveringen har haft fokus på kantzonen både mod byen med en forplads der kan bruges i byens rum samt private mindre haver i stueplan og altaner i øvrige etager. Som toppen på kantzonen er der etableret en stor tagterrasse på øverste plan.

Bilag

Brugskvalitet

Renoveringen er et eksempel på at det er muligt at ændre brugskvaliteten i nærområdet ved at ændre boligudbudet til en anden type.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen bringer kvalitet til omgivelserne med sin arkitektoniske kvalitet og anvendelse af kantzoner mod byen og boligens uderum. Byens kvaliteter udnyttes optimalt.

Eksempelværdi

Renoveringen er et eksempel på at byggeri uden arkitektonisk identitet kan renoveres og bringe værdi til byens rum. Arbejdet med kantzonen mod byen og boligens uderum mod syd kan bringe værdi til nærområdet i byen

Parter bag projektet

Totalrådgiver Wissenberg A/S
Underrådgiver Zeco Architects
Hovedentreprenør Hal & Halberg A/S
Bygherre Lejerbo København

Sted

Lærkevej 1
København

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017