fbpx

ØRESUNDSKOLLEGIETS TAGTERRASSE

Transformation fra grå beton-tagterrasse til biodiversitet og by-oase

Se mere

ØRESUNDSKOLLEGIETS TAGTERRASSE

Transformation fra grå beton-tagterrasse til biodiversitet og by-oase

Læs projektets egen beskrivelse

Øresundskollegiets tagterrasse er gået fra at være en kedelig, går beton flade, som sjældent blev brugt i hverdagen, til at være en frodig, vild og grøn oase som både bruges dagligt af beboerne, bidrager som smuk udsigt fra omkringliggende boliger og har skabt nye habitater og højnet biodiversitet i området.
Drømmen om en transformation af Øresundskollegiets tagterrasse, opstod under en tidlig beboerinddragelsesproces og en generel opgradering af hele kollegiets udendørs arealer. Kollegiet er nordens største, og er overgået til at være almene boliger med anvisningsret for udsatte unge. Kollegiet har derfor store ambitioner om de fælles arealer de ønsker sig i fremtiden, og tagterrassen blev startskuddet på deres drømme. Projektet blev således udviklet af beboerne selv, med støtte fra FA09 og faglig rådgivning fra arki_lab, som også forestod inddragelsen og hjælp til fondssøgningen.
Med fondsmidler fra VILLUM Fonden, udskrev kollegiets beboerråd en arkitektkonkurrence, og SLA blev valgt som udførende arkitekt.
Konkurrenceprojektet blev herefter videreudviklet med beboerne, og blev endeligt skitseret gennem endnu en inddragelsesproces.
Projektet er ambitiøst ift. genanvendelse, biodiversitet, social bæredygtighed og blev realiseret for et lavt budget.

Blik for brugerne

Beboerne kan fra deres vinduer nyde synet af en frodig have, og tagterrassen trækker liv op langs de høje betonblokke. Beboerrådet på kollegiet udformede og fulgte projektet tæt, og ejerskabet er derfor stort til projektet blandt beboerne på kollegiet. Tagterrassen har givet nye muligheder for at gå udenfor og trække luft, eller opholde sig i grønne omgivelser, med god effekt på både mentalt og fysisk helbred.

Inspirerende ressourcetiltag

F.eks. blev træer som skulle fjernes på terræn grundet facaderenovering transplanteret til tagterrassen, og fliser på stedet blev flyttet op og benyttet på terrassen.

Eksempelværdi

Projektet har stor eksempelværdi, da det både er skabt gennem en socialt bæredygtig inddragelseproces som har skabt forankring og med øje for genanvendelse. Projektet anvender simple greb, som sagtens kan indtænkes i andre typer projekter og i både stor og lille skala.

Solidt samarbejde

Der har været et stærkt samarbejde i projektets faser, som har ledt til at det blev realiseret på kort tid og for få midler. Det tværfaglige samarbejde har sikret en god forståelse for alle aspekter af projektet - Inddragelse, skitsering, projektering, anlæg og ibrugtagning samt drift.

Faglig kvalitet

Der er tænkt over hvordan materialiteten i projektet spiller sammen med kollegiets 70'er udtryk, og tagterrassen står både i kontrast til det stringente med sit grønne, vilde udtryk, samt spiller op ad det karakteristiske arkitektoniske udtryk for bygningerne ved at bruge betonfliser og røde tegl som gennemgående belægningselementer.

Levende bygningskultur

Projektet har sat kollegiet på landkortet, har vundet Scandinavian Green Roof Award samt var finalist til Dansk Landskabspris 2023. Kollegiet har fået et unikt og attraktivt uderum som styrker deres profil som et ambitiøst kollegie der taler ind i den grønne dagsorden om at skabe mere biodiversitet i vores byer.

Parter bag projektet

arki_lab (Bygherrerådgivning og inddragelse), SLA (Udførende arkitekt), Optimus Anlæg A/S (Anlægsgartner), ABC (Ingeniør), FA09/Øresundskollegiet (Kunde og samarbejdspartner)

Yderligere information om projektet

https://www.arkilab.dk/projects/ok-roof-terrace-2/

Sted

Dalslandsgade 8
2300 København

Fotos: arki_lab

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2