fbpx

Aggersvold Gods Hotelfløj

Transformation fra ridesal til eksklusive hotelværelser udført i klimavenligt træ (CLT)

Se mere

Aggersvold Gods Hotelfløj

Transformation fra ridesal til eksklusive hotelværelser udført i klimavenligt træ (CLT)

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omfatter 49 nye hotelværelser i 2 etager, som en del af Aggersvold Gods konferencecenter. Alle værelser er bygget under tag i en bevaringsværdig eksisterende ridehal. Udadtil fremstår bygningen tilnærmelsesvist, som inden man startede.

Transformationen af ridehaller er sket ved at der under taget er monteret værelser og dæk af CLT-elementer. Processen har nænsomt taget højde for eksisterende konstruktioner, herunder de eksisterende fundamenter til limtræssøjlerne. Præcisionen ved CLT-elementerne har været en stor fordel i forhold til en nem og hurtig byggeproces.

Fra opstart af projektering til aflevering af de rå værelser gik der cirka 9 måneder. Der var et ønske om en hurtig byggeproces, så konference delen og hotelværelserne kunne komme i brug så hurtigt som muligt. Selve montagen af væg- og dækelementer skete med en el-drevet kran.

Løsningen består af CLT-vægge og CLT-dæk. Der er en høj grad af visuelt CLT inde i værelserne. De eksisterende limtræsspær står mellem værelses væggene. Der er etableret et fantastisk atrium med svalegangen for værelserne på 1. sal. Atrium virker også som afslapningsområde og uformelt samlingssted.

Projektet viser, hvordan man kan opgradere en ret simpel bygning til at blive en kompleks og smuk hotelbygning. Værelserne fremstår eksklusive og indbydende. Badeværelserne er store og yderst funktionelle. Alt er udført i bedste materiale. Materialet i sig selv (CLT) har oplagret ca. 700 tons CO2.

Inspirerende ressourcetiltag

Dertil har man valgt at benytte fornybare ressourcer med et lavt klima aftryk. Yderligere har man valgt at eksponere material valget, som videre understreger det aktive valg. CLT giver et godt indeklima, som ligeledes vurderes at være et aktiv for værelserne.

Eksempelværdi

Eksempelværdien er stor, i det man her har transformeret en bygning til en helt ny funktion, som har gjort den levedygtige mange år fremad.

Levende bygningskultur

Atrium imellem værelserne har sit eget liv og funktionalitet og fremstår som et yderst attraktivt område, der indbyder til netværk og samtaler.

Parter bag projektet

Bygherre: Aggersvold Gods A/S
Arkitekt: Cobe Arkitekter
Rådgivere: Norconsult
Entreprenør: WR Entreprise A/S
CLT Leverence: CLT Denmark A/S

Yderligere information om projektet

https://clt-denmark.dk/projekter-clt/aggersvold/

Sted

Tornbrinken 24a
4450 Jyderup

Fotos: CLT Denmark

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2