fbpx

Oehlenschlægersgades Skole

Helhedsrenovering af historisk skole på Vesterbro har skabt arkitektonisk helhed og moderne funktionalitet

Se mere

Oehlenschlægersgades Skole

Helhedsrenovering af historisk skole på Vesterbro har skabt arkitektonisk helhed og moderne funktionalitet

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Oehlenschlægersgades Skole er en byskole i København, der siden 1885 har været forankret i den centrale del af Vesterbro og det lokale bymiljø. Skolen er blevet udbygget over flere tidsperioder (1942, 1969 og 2010) og i 2021 helhedsrenoveret og udvidet med et ekstra skolespor fra 2- til en 3-sporet skole med tilhørende fritidshjem.
Det overordnede mål for helheldsrenoveringen har været at bevare, udvikle og forny de iboende rumligheder og bygningsmæssige kvaliteter, som skolens seks forskellige bygninger besidder. Ombygningen har været underlagt en omfattende miljøsanering og klimatilpasning samt opgradering af skolens tilgængelighed og tekniske installationer.

Energikrav og bæredygtighed

Oehlenschlægersgades Skole leverer bæredygtighed på forskellige planer. 1. Den sociale bæredygtighed og relationen til lokalmiljøet Der har fra både skolen og politisk side været et ønske om, at Oehlenschlægersgades Skole skal være en skole i bevægelse og med en større sammenhængkraft mellem skolens forskellige funktioner. Skolen skal i højere grad inddrage lokalområdet i dagligdagen på skolen og i anvendelsen af skolens faciliteter. Ved ombygningen er der således skabt læringsmiljøer, hvor blandt andet skolens underetager er gjort mere transparente og udadvendte mod lokalområdet med aktive funktioner som faglokaler og fritidshjem. Forhold der kan danne baggrund for kulturelle og aktive tilbud med fleksibelt brug for både skolens elever men også borgere udenfor skolens åbningstider. 2. Den fysiske bæredygtighed Til fordel for en nye og større nybygning er en ældre bygning nænsomt blevet demonteret, så det har været muligt at genanvende både teglsten og den gamle solide trækonstruktion, som genbrugsmaterialer på andre byggesager i Københavns kommune. 3. Den arealmæssige bæredygtighed Med fokus på at optimere skolens arealer er der i projektet arbejdet med dobbelt udnyttelse af lokaler, etablering af indskudte dæk og inddragelse af gangarealer. Der er skabt ekstra arealer i en nedgravet underetage. Der er udført omfattende energioptimering ved etablering, renovering og udskiftning af tekniske installationer på skolen. Bl.a. er el-installationer og belysning udskiftet, VVS- og ventilationsinstallationer er renoveret og udskiftet, og der er etableret mekanisk ventilation i basislokaler for et bedre indeklima. Tiltag, der er med til at give børnene en bedre skoledag.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

Ambitionerne har udvendigt været at renovere, genoprette og forbedre de eksisterende bygninger og indvendigt at bevare, udvikle og forny eksisterende kvaliteter, så skolens historiske træk så vidt muligt bevares og indgår i skolens historiske fortælling. Både helhedsrenoveringen og landskabsprojektet er udført med henblik på at imødekomme fremtidens pædagogiske læringsmiljøer med nye hjemmeområder, fagområder og fællesarealer. TILFØJELSE AF NYBYGNING I forbindelse med sporudvidelsen har det været nødvendigt at tilføre ekstra arealer for at tilgodese skolens forøgede elevtal. Der er således mod Litauens Plads opført en ny fireetages bygning, hvor skolens indskoling, fritidshjem og store gymnastiksal er placeret. Den nye bygning har et nutidigt udtryk, der materiale- og detaljemæssigt refererer til de to eksisterende klassiske skolebygningers murværk og reliefvirkninger i murfladerne.

Eksempelværdi

Helhedsrenoveringen af Oehlenschlægersgades Skole er et fint eksempel på, hvordan en sammensat skole kan renoveres, med respekt for de oprindelige skolebygninger og i kombination med ønskerne om modernisering af undervisningsfaciliteter og en tidssvarende pædagogisk funktionalitet, der rækker mange år ud i fremtiden.

Samarbejde

Den komplekse helhedsrenovering og udvidelse af Oehlenschlægersgades Skoles er, fra programmering til det færdige resultat, løst i tæt samarbejde mellem brugere, bygherre og det strategiske partnerskab TRUST. Det gode teamwork har afstedkommet, at skolen nu, med respekt for bygningernes forskellige arkitektoniske tidsperioder er opdateret, hvad angår moderne læringsmiljøer. Skolen har været i drift i hele byggeperioden.

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/projekt/trust_oehlenschlaegersgades-skole

Sted

Saxogade 104A og Oehlenschlægersgade 57
1663 København V