fbpx

Oehlenschlægersgades Skole

Helhedsrenovering af historisk skole på Vesterbro har skabt arkitektonisk helhed og moderne funktionalitet

Se mere

Oehlenschlægersgades Skole

Helhedsrenovering af historisk skole på Vesterbro har skabt arkitektonisk helhed og moderne funktionalitet

Læs projektets egen beskrivelse

Oehlenschlægersgades Skole er en byskole i København, der siden 1885 har været forankret i den centrale del af Vesterbro og det lokale bymiljø. Skolen er blevet udbygget over flere tidsperioder (1942, 1969 og 2010) og i 2021 helhedsrenoveret og udvidet med et ekstra skolespor fra 2- til en 3-sporet skole med tilhørende fritidshjem.
Det overordnede mål for helheldsrenoveringen har været at bevare, udvikle og forny de iboende rumligheder og bygningsmæssige kvaliteter, som skolens seks forskellige bygninger besidder. Ombygningen har været underlagt en omfattende miljøsanering og klimatilpasning samt opgradering af skolens tilgængelighed og tekniske installationer.

ENERGIKRAV OG BÆREDYGTIGHED

Oehlenschlægersgades Skole leverer bæredygtighed på forskellige planer.

1. SOCIAL BÆREDYGTIGHED Det har været et ønske at skabe større sammenhængkraft mellem skolens mange bygninger og funktioner og det omkringliggende Vesterbro. Skolen skal i højere grad skabe relation til og inddrage lokalområdet i dagligdagen. Derfor er underetagerne bearbejdet med henblik på at skabe større transparens og åbenhed, som en invitation til forbipasserende. I dag benytter lokalområdet de opdaterede faglokaler og faciliteter til kulturelle og aktive tilbud udenfor skolens åbningstider.

2. FYSISK BÆREDYGTIGHED Til fordel for en ny og større nybygning er en af skolens ældre bygning nænsomt blevet demonteret. Teglsten og den gamle solide trækonstruktion er genanvendt på andre byggesager i Københavns kommune.

3. AREALMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Med fokus på at optimere skolens arealer er der i projektet arbejdet med dobbelt udnyttelse af lokaler, etablering af indskudte dæk og inddragelse af gangarealer. Der er desuden skabt ekstra arealer i en nedgravet underetage.

4. ENERGIMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Der er udført omfattende energioptimering ved etablering, renovering og udskiftning af tekniske installationer på skolen. Elinstallationer og belysning er udskiftet, VVS- og ventilationsinstallationer er renoveret og udskiftet, og der er etableret mekanisk ventilation i basislokaler for et bedre indeklima. Alt sammen tiltag, der er med til at give børnene en bedre skoledag.

Inspirerende ressourcetiltag

Skolen har været igennem en stor oprydning. Arealer og funktioner er disponeret så der nu opleves et bedre flow for elever, lærere og øvrige brugere. Det har været en væsentlig ambition at bevare skolens historie ved udvendigt at renovere og genoprette de eksisterende bygninger og ved indvendigt at bevare og forny eksisterende kvaliteter. Skolens arkitektoniske karaktertræk er så vidt muligt bevaret og indgår i stedets historiske fortælling. På Litauens Plads er skolen tilført en ny fireetages bygning, hvor skolens indskoling, fritidshjem og en stor gymnastiksal er placeret. Den nye bygning har et nutidigt udtryk, der materiale- og detaljemæssigt refererer til de to eksisterende klassiske skolebygninger.

Eksempelværdi

Helhedsrenoveringen af Oehlenschlægersgades Skole er et fint eksempel på, hvordan en sammensat skole kan renoveres. Med respekt for de oprindelige skolebygninger og i kombination med ønskerne om modernisering af undervisningsfaciliteter er der skabt en tidssvarende pædagogisk funktionalitet, der rækker mange år ud i fremtiden.

Solidt samarbejde

Den komplekse helhedsrenovering og udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole er, fra programmering til det færdige resultat, løst i tæt samarbejde mellem brugere, bygherre og det strategiske partnerskab TRUST. Det gode teamwork har afstedkommet, at skolen nu, med respekt for bygningernes forskellige arkitektoniske tidsperioder er opdateret, hvad angår moderne læringsmiljøer. Skolen har været i drift under hele byggeperioden.

Parter bag projektet

Det strategiske partnerskab TRUST bestående af:
Bygherre: Københavns Kommune, ByK

Udførende arkitekt:
Nøhr & Sigsgaard/Sweco Achitects (tidl. Kant)

Ingeniør:
Dominia/Norconsult

Landskabsarkitekt:
LYTT/Kragh & Berglund

Entreprenør:
TRUST/Enemærke & Petersen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/projekt/trust_oehlenschlaegersgades-skole

Sted

Saxogade 104A og Oehlenschlægersgade 57
1663 København V

Fotos: Nøhr & Sigsgaard

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2