fbpx

Øbro Hallen

Renovering af klimaskærm og bassinrum

Se mere

Øbro Hallen

Renovering af klimaskærm og bassinrum

Læs projektets egen beskrivelse

Det omfattende renoveringsprojekt af Øbro Hallen, Københavns smukkeste svømmehal, repræsenterede en holistisk tilgang til bevarelse og fornyelse. Den indvendige og udvendige renovering blev udført med en nøje afstemt balance mellem æstetik, funktionalitet og bevarelse af bygningens historiske karakter.

Renoveringen af en kendt og velbesøgt københavner-svømmehal medførte et øget fokus fra både brugere og naboer og det var tydeligt gennem hele projektet at svømmehallen havde en særlig plads i lokalområdet.

Ved at kombinere robuste løsninger inden for materialer og teknikker, har vi genskabt en svømmehal, der forbliver tro mod sin fortid samtidig med at den møder de moderne behov i mange år frem.

Projektet er et levende eksempel på, hvordan omhyggelig planlægning, koordinering og samarbejde mellem professionelle aktører kan resultere i en helstøbt renovering, der forbedrer og bevarer den historiske værdi af bygningen.

Indvendig Renovering af Promenader og Bassin:
Den indvendige renovering fokuserede på promenaderne og bassinet, hvor tidligere anvendte naturstensfliser, ad flere omgange viste sig at blive nedbrudt pga. svømmehalsklimaet.

For at løse dette problem, blev det valgt, at der i de områder, hvor der var stor påvirkning af bassinvand, skulle der anvendes en robust keramisk flise, med et print, der matchede udseendet af de oprindelige naturstensfliser.

Renoveringen blev udført i tæt samarbejdede mellem specialiserede svømmebadsrådgivere, erfarne entreprenører og bassinmurere for at sikre, at den indvendige renovering blev udført præcist og i overensstemmelse med både bygningsmæssige og funktionelle krav.

Udvendig Renovering af Klimaskærm:
Facaderenoveringen havde en række komplekse arkitektoniske udtryk, som gesimser, balustre mv. i en kombination af murværk og beton, der efter fjernelse af eksisterende overflader viste adskillige udfordringer i forbindelse med den oprindelige konstruktion, grundet omfattende nedbrydning af bærende konstruktioner både inde og ude, samt uhensigtsmæssige løsninger fra opførelsen.

Et særligt fokus under udførelsen var bemandingen og sikringen af en høj grad af ensartethed i renoveringsarbejdet. Entreprenøren sikrede at arbejderne blev udført af de samme folk og at der blev mandet op, således at større felter uden en naturlig afgrænsning på facaden kunne udføres i en arbejdsgang.

Det tætte samarbejde mellem alle parter og det konstante fokus på bemandingen fra entreprenørens side var afgørende for at håndtere projektets kompleksitet, og sikrede at facaderenoveringen ikke blot opfyldte, men overgik forventningerne.

Blik for brugerne

I forbindelse med renoveringen har bygherre fra start inddraget både brugere og drift, så ønsker til forbedringer og ændringer, kunne indarbejdes i projekterne. Både medarbejdere fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, teknikere og andre medarbejdere fra svømmehallen har deltaget i bygge- og tidsplansmøder for at sikre passende rammer og for at koordinere med de mange naboer samt i forbindelse med de mange begivenheder, blandt andet på Østerbro stadion, som har påvirket byggepladsen og projektet.

Inspirerende ressourcetiltag

Den oprindelige årsag til renoveringen skyldtes at de eksisterende natursten på promenader og tribuner, ikke kunne anvendes i det hårde klima i svømmehallen. Naturstene var blevet nedbrudt efter ganske få år og det blev derfor besluttes at naturstenene skulle skiftes efter kun 5 år. I samarbejde med bygherre undersøgte rådgiver adskillige alternativer og indgik dialog med forskellige leverandører af natursten. De eksisterende sten blev undersøgt under mikroskop, for at vurdere nedbrydningsmekanismer og dermed årsager til nedbrydningen. Det lykkedes at få afklaret årsagerne til nedbrydningen, men dog ikke at finde et naturprodukt med dokumenteret holdbarhed overfor svømmehallens indeklima. I stedet blev der fokuseret på udvælgelse af passende keramiske fliser. De endelige fliser der blev lagt i forbindelse med renoveringen, har udtryk tilnærmet de tidligere natursten og har samtidig dokumenteret modstandsdygtighed over for kemikalier, således at der blev fundet en robust og langtidsholdbar løsning.

Eksempelværdi

En svømmehalsrenovering er meget specifik og særligt en bevaringsværdig svømmehal fra 1930erne med et meget unikt udtryk som Øbro Hallen, med placeringen direkte ud til Gunnar Nu Hansens Plads, sikrer at bygningen skiller sig ud. Øbro Hallen passer dog samtidig ind i nærområdet med sine pudsede facader med refendfuger, balustre, gesimser osv. Netop de udsmykkede, pudsede facader går igen i bybilledet og renoveringen fremstår som en klassisk facaderenovering, med løsninger der både er specielle, men også er generelt anvendelige i det danske bybillede.

Solidt samarbejde

Hele renoveringen har båret præg af en sammenhængende koordinering mellem bygherre, rådgiver og de udførende, og selvom der i princippet er tale om to separate projekter for hhv. den indvendige og udvendige renovering, har der været fokus på sammenhæng mellem de to projekter. Bygherre, rådgiver og brugere har derfor prioriteret samme bemanding hen over projekterne. I projekteringsfaserne har leverandører og producenter været involveret i udarbejdelsen af de gode løsninger, blandt andet i forbindelse med holdbare valg til promenader og tribuner, men også til udvælgelse af egnede tagsystemer, der kunne anvendes i forbindelse med en svømmehals indeklima, uden at der blev gået på kompromis med bygningens bevaringsværdi og udtryk. Tekniske udfordringer opstået under udførelsen er effektivt blevet løst i et effektivt samarbejde mellem rådgiver, entreprenør og til tider byggesagsbehandleren. Både den indvendige samt den udvendige renovering blev udført med fokus på kvaliteten og til trods for de mange udfordringer med den eksisterende bygningsmasse, der kom frem i lyset, blev de to renoveringsprojekter udført inden for tidsrammen.

Faglig kvalitet

Alle arbejder, både inde og ude, er udført med højeste håndværksmæssige kvalitet og gennem hele projektet, har der væres fokus på robuste og langtidsholdbare løsninger. Manglen på svømmehaller i København betyder at hver en dag, hvor svømmehallen er åben, tæller og projektet havde fra dag et, det formål at svømmehallen, ikke skulle lukkes grundet renovering igen, før om mange år. Den indvendige renovering bibeholdt bassinrummets eksisterende udtryk bedst muligt, trods udskiftningen af naturstensfliser til keramiske fliser og der blev fundet særlige fliser til den specielle overløbsrende, der matchede de eksisterende. Bygherres tilsyn udførte løbende særlig kvalitetskontrol af arbejderne med membraner og fliser og fandt på intet tidspunkt udførte arbejder der ikke levede op til de strenge krav sat i udbuddet. Samme kvalitet blev opnået på klimaskærmsdelen af projektet, hvor grundige forundersøgelser havde sikret at de korrekte løsninger var på plads inden projektopstart. Sammen med både entreprenør og leverandøren af facadeprodukterne blev projektet løbende tilpasses de faktiske forhold uden at dette medførte en forsinkelse af byggeriet.

Levende bygningskultur

Inden renoveringen af Øbro Hallen havde bygningen og området allerede en særlig status i bybilledet. Området ved både Østerbro Stadion og Parken samt selve Øbro Hallen er flittigt besøgt af både brugere og turister og de mange artikler omhandlende svømmehallen i løbet af renoveringsprojektet har bevist at svømmehallen har været savnet. Renoveringen har medført at den smukke bygning fremstår som den bør mange år frem.

Parter bag projektet

Bygherre: Købehavns Ejendomme
Rådgiver: Rambøll
Hovedentreprenør, Bassin og promenader: JDN Entreprise A/S
Hovedentreprenør, Klimaskærmsprojekt: Øens Murerfirma A/S

Sted

Gunnar Nu Hansens Plads 3
2100 København Ø

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000m2