fbpx

Renovering af Hovedbygningen, Riber Kjærgaard, på Kjærgård Landbrugsskole

Herregården, der efter endt genopbygning og renovering atter udgør skole for fremtidens grønne hjerner

Se mere

Renovering af Hovedbygningen, Riber Kjærgaard, på Kjærgård Landbrugsskole

Herregården, der efter endt genopbygning og renovering atter udgør skole for fremtidens grønne hjerner

Læs projektets egen beskrivelse

En eksplosionsbrand i foråret 2020 medførte omfattede skader på den fredede hovedbygning Riber Kjærgård, der siden 1949 har lagt rammer til Kjærgård Landbrugsskole. Bygningen stammer tilbage fra middelalderen og har gennem årene været genstand for flere ombygninger. I 1940’ere var herregården i en dårlig forfatning, men stærke personer med tilknytning til landbruget fik oprettet en landbrugsskole, hvor herregårdens hovedbygning blev anvendt til undervisningsbrug m.m.
Eksplosionsbranden i 2020 (der skete som følge af indbrud) indebar at 2/3 af bygningen blev stærkt beskadiget.
Det stod med det samme klart at den fredede bygning skulle genopbygges i den oprindelige stil og med fuld respekt for fredningen. Det indebar at parterne omkring genopbygningen skulle koordinere og samarbejde tæt samtidig med, at der skulle findes gamle tegninger, foto og andet, der kunne dokumentere indretning, interiør, byggematerialer og ikke mindst ånden i bygningen.
Renoveringen tog derfor næsten tre år, men resultatet er en genskabt hovedbygning, der har rejst sig som Fugl Fønix og nu udgør fantastiske rammer for skolens elever og medarbejdere.
Undervisningen foregår i lokaler, der er opført i den oprindelige stil, men indrettet med moderne teknik og de udgør derfor en helt unik ramme for undervisningen.
Samtidig har renoveringen medført at alle installationer er lavet ud fra moderne og bæredygtige principper så skolen derved har opnået en markant energibesparelse til gavn for både miljø og skolens økonomi.
Lokalerne er bl.a. malet med en maling, der forbedre akustikken og lofterne er udført med lyddæmpende effekter, så de sammen med gulvene, der er lavet af pommersk fyrretræ indtager rummet på en fantastisk måde.
Det er derfor en daglig nydelse at befinde sig på skolen og eleverne får udover deres uddannelse til landmand en indføring i historien om den stolte herregård, der i fordums tid udgjorde en af de største godser i Danmark.

Blik for brugerne

Bygningen fremstår lys og venlig og pga. den helt unikke akustik, som der forefindes grundet lofterne og gulvene er undervisningen præget af de gode forhold. Indeklimaet er rigtig godt og der er ingen problemer med tung luft eller hovedpine i timerne.

Inspirerende ressourcetiltag

Branden ødelagde desværre en stor del af de indvendige materialer, men man har forsøgt at renovere bl.a. fordørene. Det er lykkedes godt.

Eksempelværdi

Renoveringen fremstår som et lysende eksempel hvordan en fredet bygning kan anvendes til moderne undervisning, når blot skolens personale og de ansvarlige for byggeriet formår at udnytte de muligheder der ligger i rammerne. Jeg vil her særligt fremhæve at inden af skolens mange lokaler er ens i hverken udseende, størrelse eller indretning. Variationen giver righoldige muligheder, men har også udfordret både arkitekt og håndværkere undervejs.

Solidt samarbejde

Jeg har flere steder fremhævet betydningen af det tætte og professionelle samarbejde mellem bygherre, arkitekt, ingeniør og håndværkere samt myndigheder og forsikringsskelskabet. Opgaven blev løst på fornemste vis og til tiden, hvilket vidner om god styring og stærk koordinering.

Faglig kvalitet

Skolen har været begunstiget med håndværkere, der har lagt både hjerte og hjerne i det meget store og krævende arbejde. De har skulle tænke alternativt og kreativt idet renoveringen har kastet dem ud på ukendte områder. Store dele af materialerne er specialfremstillede - fx. alle døre, vinduer, gulve og trapper m.m. Det har kun ladet sig gøre fordi samarbejdet partnerne i mellem har fungeret 100% fra start til slut.

Levende bygningskultur

Den gamle herregård summer af liv og beriger både elever, medarbejdere og skolens mange gæster med flotte rammer og udstråling. Renoveringen har resulteret i, at skolen i december 2023 modtog Esbjerg Kommunes bevaringsfond pris for for den flotte renovering.

Parter bag projektet

Kjærgård Landbrugsskole var bygherre.
Arkitekt Peter Brockhagen
Ingeniør og leder af byggeriet: Gånsager Tømrer & Snedkerforretning

Sted

Kjærgårdsvej 31, Hunderup
6740 Bramming

Fotos: Kjærgård Landbrugsskole

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2