fbpx

Home of Carlsberg

Nyt besøgscenter i fredet bygning i Carlsberg Byen

Se mere

Home of Carlsberg

Nyt besøgscenter i fredet bygning i Carlsberg Byen

Læs projektets egen beskrivelse

Historisk bryggeri transformeret til besøgscenter
I de historiske bygninger, hvor de første Carlsberg-øl blev brygget, har Arkitema været med til at restaurere og udvide Carlsbergs besøgscenter, Home of Carlsberg, til en rejse gennem øllets historie.

Projektet formidler en unik forståelse for bryggeriets arv, fra det øjeblik kornet ankom til Kornmagasinet, til den sidste øl tappes i bryggeriet , alt imens besøgende kan mærke bryggeriarbejdernes historie gennem de autentiske omgivelser. Transformeringen af de gamle industribygninger til et moderne Carlsberg Visitors Center omfatter restaurering, omdannelse og fornyelse af 10 eksisterende bygninger fra produktionsfaciliteter til besøgscenter.

Målet har været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse. Den karakteristiske bræddeinddækning omkring bryggeriets maskiner, de støbte gulve og ståltrapperne er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling.

Med ønsket om et højt antal besøgende og en avanceret interaktiv udstilling, har det været nødvendigt at indarbejde en række tekniske anlæg. Teknikrummene er blevet placeret i afsides rum, som i forvejen var stærkt ombyggede, ligesom ventilationen er skjult for de besøgende. Til gengæld er el og VVS ført synligt uden på vægge og lofter, som man altid har gjort det i bygningerne.

Transformationen af et stort lavloftet rum, tidligere brugt til produktion af de klassiske røde ølkasser, til en restaurant, bidrager til at åbne det historiske anlæg op mod det omkringliggende Carlsberg Byen. Med et nyt bræddeloft er rummets akustik forbedret markant, hvilket understøtter restaurantens ambition om at tilbyde en unik spiseoplevelse i omgivelser, der understøtter bygningens historie og kvalitet.

I processen med at omdanne de fredede bygninger fra industri til kultur har Arkitema og COWI været i tæt dialog med fredningsmyndigheder, plan- og byggemyndigheder, bygherre og den udførende entreprenør, således at vi som et samlet team sikrer bygningsarven med nyt indhold for fremtiden.

Blik for brugerne

Renoveringsprojektet danner rammen for et ny museum for Carlssberg. Brugerne har været i fokus fra start, og således har det også været et stort ønske at forbedre indeklima i bygningerne. dette har været en stor udfordring, da hele bebyggelsen er fredet. Nyt klima- og ventialtons anlæg er tilpasset bygningenres arkitektur og de historiske rammer.

Eksempelværdi

Projektet er en konkredt eksempel til inspiration for andre. Det er kæmpe værdi i at bevare og arbejde med det eksisterende. De historiske rumligheder har informeret ny tiltag og skabt nogle unikke rumligheder som er iscenesat på ny.

Faglig kvalitet

Målet har været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse. Den karakteristiske bræddeinddækning omkring bryggeriets maskiner, de støbte gulve og ståltrapperne er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling. Alt dette er udført med største omhug for det oprindelige og med høj håndværkmæssig kvalitet.

Levende bygningskultur

Med fornyelsen og udvidelsen af Carlsbergs besøgscenter er et unikt stykke dansk industri historie blevet offentligt tilgængelig. Bebyggelsen tæller omkring 8.500 m2 hvor de de oprindelige produktionsanlæg er bevaret og sammen med nyt udstillings design formidler den unikke historie omkring Carlsberg. Den besøgende kan her opleve bygningskulturen, de tekniske anlæg samt kulturmiljøet på Carlsberg. Målet med projektet har været at revitalisere de historiske rammer med dyb respekt for bygningernes oprindelse. Den oprindelige materialitet med karakteristisk pantina, er blevet bevaret og integreret i designet af nye rum og forbindelser. Samtidig er bygningernes overflader er renset for senere tiders tilføjelser og farver, så de står med den oprindelige farvesætning og bryggeriarbejdernes slid. På den måde danner bygningerne et solidt og roligt fundament for den interaktive udstilling. Gåreummet er offentligt tilgængeligt og den besøgende som kan slentre rundt i de historiske rammer og få en oplevelse af de oprindelige rammer for datens ølproduktion. Bebyggelsen har med renoveringen bevaret sin oprindelige ydre og de særlige kendetegn, og står i sin helhed med det omgrænsende gårdrum som et intakt historisk monoment, som bidrager til Carlsberg Byens autenticitet. Carlsberg Byen er igennem de seneste år forvanlet til et nyt boligkvarter, og mellem alle de nye bygniner er bebyggeksen på Gamle Carlsberg med til at styrker den historiske fortælling og oplevelsen af bydelen, hvilket har været en gennemgående overvejsle og ambition i udvikling af projektet. Renoveringsprojektet er kva bygningernes historie og byggetekniske kvalitet og materialer med til at hæve den arkitektonisk niveau på hele Carlsberg, både til gode for beboerne i området smat de besøgende.

Parter bag projektet

Bygherrre: Carlsberg Breweries A/S.
Totalrådgiver: Arkitema K/S
Ingeninørrådgiver: COWI.
Hovedentreprenør: Jakon
Udstillingsdesign: Event

Sted

Gamle Carlsberg Vej 11
1799 København V

Fotos: Niels Nygaaard

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000m2