fbpx

Nyt Horsens Rådhus

Udnyttelse af eksisterende rammer til at samle Horsens Rådhus på én lokation.

Se mere

Nyt Horsens Rådhus

Udnyttelse af eksisterende rammer til at samle Horsens Rådhus på én lokation.

Læs projektets egen beskrivelse

De mange afdelinger og medarbejdere i Horsens Kommune lå spredt rundt omkring på forskellige lokationer i kommunen. Med et ønske om at samle flere af kommunens afdelinger, for at højne vidensdelingen på tværs, kunne det være nærtliggende at bygge et nyt samlende rådhus.

Horsens Kommune valgte tværtimod at omdanne en eksisterende undervisningsbygning til et nyt og moderne rådhus for kommunens ansatte og byens borgere. Det gav kommunen et nyt samlende rådhus for et lavt budget og mindre ressourceforbrug, end et nyt byggeri havde krævet.

Det ’nye’ rådhus skulle rumme 1000 medarbejdere samt kommunens jobcenter. Kommunen ønskede at skabe en moderne arbejdsplads, der understøtter moderne arbejdsformer og krav til medarbejderne, videndeling og interaktion i langt højere grad end før. Derfor valgte man at udføre en indledende behovsafdækning,
potentialevurdering af den eksisterende bygning og omfattede brugerinddragelse for at sikre, at renoveringen af den eksisterende uddannelsesinstitution, kunne leve op til Horsens Kommunes behov.

Blik for brugerne

Der har været flere målgrupper i spil, da det nye rådhus hver dag skal rumme kommunens medarbejdere og borgere. Der har været brugerinvolvering i forbindelse med integrering af kommunens eksisterende møbler i de nye rammer, en proces omkring farver, hvor der er arbejdet med farver, som har resulteret i et katalog, de forskellige afdelinger kunne tilpasse deres ønsker efter. Det har man gjort ud fra tanken om demokratisk medbestemmelse på arbejdspladsen.

Inspirerende ressourcetiltag

Horsens Kommune har i projektet fokus på cirkulær økonomi og derfor har tilgangen til ombygningen været at bevare så meget som muligt, der kan skabe værdi for den fremtidige brug. Det har resulteret i at den gamle klasseværelsesstruktur er bevaret og omdannet til fælleskontorer. Eksisterende foldevægge er bibeholdt, ligesom de fleste overflader bliver renoverede og genbrugt. Bygningens dybe arealer, der ikke tilbyder nok dagslys til arbejdspladser, er ved hjælp at enkelte nye vægge omdannet til samarbejdsområder og møderum.

Eksempelværdi

Landets kommuner råder over mange kvadratmeter. I takt med at nye behov opstår, er det en nødvendighed at udnytte den eksisterende bygningsmasse, som kommunen har til rådighed. Nyt Horsens Rådhus er et eksempel på netop dette, hvor man med let og målrettet renovering, har fået et helt ’nyt’ og moderne rådhus, der imødegår de krav og behov, der er på en moderne arbejdsplads. Samtidig er Nyt Horsens Rådhus et eksempel på, hvordan man inddrager brugerne helt ned på detaljeniveau og dermed er med til at skabe ejerskab på arbejdspladsen. Ved at analysere og sikre et solidt vidensgrundlag, er vi godt og ordentlig klædt på til at skabe rigtige og holdbare løsninger.

Levende bygningskultur

Et formål ved at samle kommunens afdelinger under ét tag, var at øge samarbejdet og videndelingen på tværs af afdelingerne. Gennem diverse greb som placering af kaffemaskiner, printerrum, brede gange og små åbne samtalerum, har man bidraget til en levende bygningskultur.

Parter bag projektet

Bygherre: Horsens Kommune og CASA A/S (Delegeret bygherre og totalentreprenør)

Bygherre- og arkitektrådgivning: ERIK arkitekter A/S

Sted

Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Fotos: ERIK arkitekter

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2