fbpx

VIVABOLIG – CAROLINE SMIDTS MINDE

FORVANDLING AF ALMENE BOLIGER TIL PSYKIATRIENS HUS

Se mere

VIVABOLIG – CAROLINE SMIDTS MINDE

FORVANDLING AF ALMENE BOLIGER TIL PSYKIATRIENS HUS

Læs projektets egen beskrivelse

Aalborg Vestby smukkeste ejendom Caroline Smidts Minde opført 1895 har gennemgået en omfattende ombygning og renovering med henblik på at omdanne en stor del af ejendommen til Psykiatriens Hus.

Inden ombygningen bestod Caroline Smidts Minde af 18 almene ældre boliger – efter endt ombygning består ejendommen af 6 almene ældre boliger og Psykiatriens Hus.

Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland.

“Den gamle dame” er klassificeret med bevaringsværdi klasse 3, som i kraft af dens arkitekttur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse. Dette har været i fokus i forbindelse med ombygningen og renoveringen bl.a. er den gamle hoveddør bevaret og renoveret.

Skibsreder og kobbersmed Henning Smidt anlagde i 1835 De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder. De Smidske – producerede dampvaskerier som var afgørende for industrialiseringen. Han var den første i Aalborg til at bygge en dampmaskine.
Henning efterlod sin formue til sin 2. hustru, Caroline Smith.

Hun sikrede med testamente ved sin død i 1891, at pengene skulle blive brugt til gode formål i byen. Caroline Smiths Minde er et eksempel her på.

Den blev bygget i 1895 som et sted, hvor enlige kvinder af det bedre borgerskab kunne bo, man ønskede at skærme kvinder af det lidt bedre borgerskab for at falde igennem på samfundets bund.

Man ønskede, at de skulle stilles bedre end dem, der f.eks. var henvist til byens fattighuse
Stiftelsen her er et eksempel på et ønske om at enlige kvinder måtte kunne bevare værdigheden også selvom, de ikke var i stand til at klare sig selv.

Ombygningen af ejendommen har været en lærerig proces i tæt samarbejde med Aalborg Kommune, brugere, rådgivere og entreprenører. Der er i godt samarbejde fundet vej gennem behov, ønsker og ikke mindst myndighedskrav.

Udfordringer med brandkrav og statik er løst efter en omhyggelig og dedikeret indsats mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Vi har arbejdet tæt for at sikre at ombygningen opfylder alle krav.

Ombygningen indeholder bl.a. sammenlægning af boliger til erhvervslokaler, efterisolering, nye vinduer, nye tekniske installationer, sanering og renovering af facader.

Blik for brugerne

I forbindelse med ombygningen af den historiske ejendom, har det være afgørende at have et skarpt blik for de kommende brugere og få indarbejdet deres behov. Ombygningen har haft respekt for at bevare ejendommens historiske karakter og arkitektoniske træk. Der er taget hensyn til behovene og ønskerne hos de fremtidige brugere. Dette omfatter de facililteter og rum der er etableret.

Solidt samarbejde

Samarbejdet er startet tidligt i processen for at sikre, at alle interessenter er blevet involveret fra begyndelsen og har haft mulighed for at dele deres perspektiver og input. Der har i projektet været en god dialog omkring ændringer og udfordringer undervejs.

Levende bygningskultur

Ombygningen har givet nyt liv til bygningen og området i Vestbyen. Bygningen er blevet tilpasset til et nyt behov og der er blevet indarbejdet fleksibilitet i designet for at imødekomme de kommende funktioner og anvendelser.

Parter bag projektet

Bygherre: Vivabolig
Arkitekt: FRIIS & MOLTKE Architects
Ingeniør: Harde Larsen
Hovedentreprenør: M. Thomsen Støtt
Lejer: Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Yderligere information om projektet

https://aalborgnu.dk/nyheder/livet-her/psykiatriens-hus-aabner-i-aalborg-vi-tror-paa-at-borgerne-er-eksperter-i-deres-eget-liv/4781197

Sted

Saxogade 14
9000 aalborg

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2