Nomineret 2018

Multikulturhuset Sønderborg

Nyt og gammelt samler kunst, kultur, historie og læring

Se mere

Multikulturhuset Sønderborg

Nyt og gammelt samler kunst, kultur, historie og læring

Realiseret

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Sønderborg Havn lå øde hen. Industrivirksomheder havde for længst forladt området og efterladt tomme og faldefærdige bygningen. I sandheden et trist syn.
Men Byrådet havde en vision for området. Den verdenskendte arkitekt Frank Gehry blev bedt om at lave en masterplan for Sønderborgs nye havn. Al byggeri på havnen var dimensioneret, så det var tydeligt at se, hvor meget og hvordan de enkelte byggerier skulle fylde i byrummet og i forhold til hinanden. Alle bygninger på havnen skulle rives ned, på nær én. Det 100 år gamle pakhus fik en central rolle i masterplanen.
Det var langt fra alle, der kunne forstå, at lige netop det gamle faldefærdige pakhus skulle bevares, når alt andet skulle være nyt og innovativt. Det førte til mange og lange diskussioner blandt menigmand og mellem kommunens politikere. Det endte med, at byrådet besluttede, at pakhuset skulle være en del af Multikulturhuset. Nyt og gammelt skulle kendetegne huset. Ved at bevare så meget så muligt af pakhusets karakter, kan der skabes et solidt kulturhistorisk islæt i Multikulturhuset og det omgivende havnemiljø.
Pakhuset ligger nu som et arkitektonisk og kulturhistorisk bindeled mellem den nye bydel på havnen og den omkringliggende bydel, der blev etableret for over 100 år siden.

Sønderborg Kommune har en vision om at blive CO2-neutral i 2029. Vi ønsker at profilere os som frontløber inden for energirigtige løsninger og bæredygtighed – og derved skabe økonomisk vækst i området baseret på en CO2-neutral udvikling. Der er derfor strenge krav til nybyggeri og omdannelser mht. bæredygtighed og energiforbrug. Disse krav skal Multikulturhuset også leve op til. Multikulturhuset er derfor opført efter BR2015/20.
Pakhuset er opført i gedigne materialer og i sit udgangspunkt med en holdbarhed, der ligger langt ud over de moderne. Alene materialernes værdi i sig selv taler for en bevaring, da det må anses for at være mere bæredygtigt at bevare det end at rive ned og bygge op med nye materialer.

Med donationer fra fonde har det været muligt at give renovationen af pakhuset et yderligere løft. Der er støbt nye jernvinduesrammer, ødelagte mursten er udskiftet med specialfremstillede sten fra det lokale teglværk, samtlige fuger er skiftet, spejlene i facaden er pudset på ny og der er lagt Dinesen plankegulve i hele pakhuset ligesom den overdådige tømmerkonstruktion er bevaret.

Eksempelværdi

Renoveringen af pakhuset kan i den grad inspirerer andre til, hvordan etablerede bygninger kan være arkitektonisk bindeled mellem fortid og fremtid i et byrum.

Samarbejde

Samarbejdet mellem entreprenør, bygherre, arkitekter, ingeniøren, fonde m.fl. har været præget af en god stemning hele vejen gennem projektet. Dette har bestemt været med til at bidrage til det gode resultat. Alle har haft ejerskab til projektet og det er en kæmpe fordel, når man arbejder med så uforudsigelig en bygning.

Brugskvalitet

Den eksisterende bjælkekonstruktion i pakhuset er ikke noget, man oplever mange steder. Den er derfor bevaret og blevet en del af bygningen, nu fremstår huset med et helt særligt udtryk. For at opnå en brugbar bygning er 5 etager blevet til 3 etager, alle med god rumhøjde. Dette er helt i overensstemmelse med at tilføre kreativitet i bygningen. På øverste etage er der opført 2 atelier, der tilhører Sønderjyllands Kunstskole. I stuetagen og på 1. sal er henholdsvis børnebiblioteket og Det tyske bibliotek designet sådan, at reoler og inventar passer ind mellem de originale bjælker og søjler.
Taget var på et tidspunkt blevet skiftet til eternit tag. Det er nu igen belagt med vingetegl og er igen forbundet med den omkringliggende bydel, der også er over 100 år gammel.

Bidrag til omgivelser

Sønderborgs nye havn skal være et område, der er præget af enestående arkitektur, høj kvalitet og mange aktiviteter. Området skal være tiltrækkende for både byens beboere, tilflyttere og gæster og det skal være et sted, man gerne rejser til for at opleve på egen hånd.

Multikulturhuset er i front med digitale/interaktive løsninger, som stimulerer samarbejde og nytænkning både mellem husets faste ”beboere” – Biblioteket Sønderborg, Sønderjyllands Kunstskole og Det Tyske Bibliotek – og samspillet med borgerne. Det er et tværkulturelt hus, der bygger bro mellem installationskunsten, maleriet, den interaktive læring, bøgerne og det sociale liv, der danner rammen om kulturformidling.

Multikulturhuset inviterer i den grad byens borgere og gæster inden for. Dagligt kommer folk i alle aldre på besøg. For at bytte bøger, nyde en kop kaffe i cafeen, høre foredrag fra fjerne egne, gå på opdagelse i litteraturens verden eller blot nyde den smukke udsigt over Alssund.

Økonomi og værdiforøgelse

Økonomisk havde det været billigere at fjerne pakhuset og bygge en ny bygning, men værdiforøgelsen ligger i at komme ind i et fantastisk hus, som giver en oplevelse ud over det sædvanlige samt bevarelse af en historik fra en svunden tid.

Energikrav og bæredygtighed

Multikulturhuset er opført som 2 bygninger, der er forbundet af en mellembygning, der huser en skulpturel trappe.
Den nye del er opført som et 2020-byggeri, mens det gamle pakhus er opført som et 2015-byggeri. Hele pakhuset er bevaret i sin oprindelige udtryk, men tilført spor fra nybyggeriet f.eks. ved at udføre glasåbninger i stil med nybyggeriet.
Det gamle murværk er bevaret, men en del sten er skiftet ud og hele huset er fuget om med kalkhydraulisk mørtel lavet efter gammel byggeskik. Spejle på facader er blevet stænkpudset som de oprindelige forhold.
For at opfylde BR15 energi krav er der valgt at opføre en bygning i bygningen. En let konstruktion af gips, isolering og rigler. De gamle mure står synlige gennem store glaspartier, der giver udsyn til det gamle murværk og støbejernsvinduer. Alle støbejernsvinduer er blevet genskabt med støbeforme og muret ind.

Udførelseskvalitet

Den mere end 100 år gamle trækonstruktion i Pakhuset blev gennemgribende renoveret. Rådne spær og bjælker er nænsomt blevet repareret og forstærket. Pakhusets tag blev udskiftet og dele af det gamle bindingsværk er udskiftet ved brug af de samme håndværksmetoder, som da pakhuset blev opført. Dengang brugte man ikke sømbeslag, så håndværkerne har skåret samlingerne ud i tømmeret og f.eks. lavet en ”fransk lås”

Sted

Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg