fbpx

Nomineret 2018

Moderniseret Hosbyhus

Komplet renovering af typehus fra 1973

Se mere

Moderniseret Hosbyhus

Komplet renovering af typehus fra 1973

Begrundelse for nominering

Ankomsten i midtjysk tropehede, efter to timers bustur, til et typisk velbygget parcelhuskvarter i Herning lagde ikke umiddelbart op til noget særligt. Den opfattelse blev der lavet godt og grundigt om på ved mødet med det renoverede Hosby typehus fra 1974. Det var dengang forfatteren Tage Schou Hansen, som en af de få, havde et skarpt blik for nybyggerfamiliernes sociale fællesskab og de værdifulde minder for livet, der fulgte med det første berusende, inderlige kys bag parcelhusets ligusterhæk en tidlig maj morgen.

Hosbyhuset trængte til en kærlig hånd, men prisen var, sammenlignet med områdets øvrige huse, attraktiv. Så attraktiv, at der var et økonomisk råderum til en dybdegående renovering. Målet med moderniseringen var at skabe en moderne familiebolig med en åben, fleksibel grundplan og sikre bygherrerne en økonomisk gevinst på sigt ved at bo i huset. Det er med en ihærdig indsats fra bygherreparret – Marianne og Morten – og Christoffersen arkitekter lykkedes på en overbevisende måde.

Før den energimæssige genopretning blev Hosbyhuset endevendt indvendigt med fjernelse af skillevægge og lette fiberholdige plader. De indvendige væg- og loftflader blev efterisolerede, og der blev trukket ny elinstallation. Men ikke nok med det! Huset fik nye vinduer, krybekælderen blev efterisoleret, og der blev etableret ny gulvvarme over hele huset med mulighed for en natfunktion, når temperaturen falder. Naturlig ventilation og dagslys til køkkenet blev etableret med et nyt ovenlys. Det sikrer samlet en energimæssig standard i en kombination mellem BR 2015 og BR 2020.

Marianne og Mortens ønske om minimalistisk modernitet og arkitektens sikre greb med de glidende rumlige overgange, de store panoramaruder og farvesætningen for gulve, vægge og loft i kølige, usentimentale, hvide nuancer er helstøbt og fungerer godt. Det fremgik tydeligt ved bygherrernes indlevede fortælling om deres glæde ved at bo i huset. Alrummet med det nye køkken og opholdsstuen bruges flittigt, og det store panoramavindue mod haven skaber en fornem sammenhæng mellem ude og inde.

Samarbejdet med arkitekten har været frugtbart og åbnet familiens øjne for nye løsninger. Renoveringen gik lynhurtigt i en effektiv proces med flittig tilstedeværelse på byggepladsen af bygherren.

Hosbyhuset er med det minimalistiske, usentimentale, hvide, rumlige univers dybtgående renoveret indvendigt. Udvendigt er huset moderniseret nænsomt med respekt for omgivelserne. Partier med træ er udskiftet med præcise paneler af patineret metal og taget blev beklædt med tagpap, opdelt af trekantlister. Alt sammen udført på en måde, som respekterer de historiske spor og gør det gamle typehus nærværende.

Med den øgede brugsværdi, den rumlige funktionelle fleksibilitet og åbenhed mod omgivelserne og det forfinede, elegante, præcisionshåndværk har bygherreparret ud over deres drømmehus fået en værditilvækst i husets friværdi. Positivt er det også, at Hosbyhuset efter den sexede make-over har fået henvendelser fra andre parcelhusejere, som ønsker at høre om renoveringen.

Hosbyhuset er et værdifuldt eksempel på en vellykket, dybdegående renovering. Artikler i BO BEDRE og markedsføring for Rationel- og Veluxvinduer er perspektivrig, fordi en betydelig del af Danmarks mere end 1 mio. enfamiliehuse har nået en alder, hvor valget mellem nedrivning eller renovering bliver aktuelt.

Samlet vurderet er renoveringen af Hosbyhuset fra 1974, med bygherreparrets organisatoriske talent, engagement og det traditionelle typehus’ nye sexappeal så overbevisende, at der ikke er tvivl om nomineringen til RENOVER Prisen 2018.

Læs projektets egen beskrivelse

Bygherre havde forelsket sig i et typehus fra 1974 i Herning, men huset trængte til en kærlig hånd, og valget stod i mellem at rive ned og bygge op eller modernisere. I samarbejde med arkitekt Jan Christoffersen har familien fået udnyttet husets klassiske gule mursten med nye og moderne linjer, der giver det klassiske typehus en ny og moderne energi.
Arkitekten har imødekommet familiens ønsker om indretning og udtryk, og har gennem en nøje designet plan for energirenovering sikret, at moderniseringen sikre familien en økonomisk gevinst på sigt ved at bo i huset.

Renoveringen har skabt åbent plan i daglidagsfunktionerne, hvor indretningen er prioriteret omkring spisebordet og de daglige gøremål i husets fællesfunktioner. De 3 steder, omkring køkkenøen i det store rum, har forskellige arealer, men kan alle fungere som sofagruppe, spiseplads eller arbejdsplads. Stederne fremhæves via et nedsænket loft over køkkenområdet og gang- og synslinje fra fordør til havesiden.

Overordnet set har renoveringen tilført familien: Totalrenoveret 190 m2 typehus fra 1974 med nyt køkkenalrum med kontor, spiseplads og stue, to nye badeværelser, tre børneværelser, et soveværelse, en entre, ny flisebelægning rundt om hele huset inkl. stort terrassedæk, nyt tag af tagpaplister, ny zinkbeklædning på dele af facaden og gavle, nyt vindfang ved hoveddør, gulvvarme, nyt gulv i hele huset, nyt el trukket i nye fermacell vægge, nye vinduer, skydedøre og ovenlysvinduer.

Dette projekt er indstillet i samarbejde med Danske Boligarkitekter.

Blik for brugerne

I stedet for at opsætte et genveksanlæg, er der opsat to ovenlysvinduer, der udover at bidrage med lys, fungerer som en skorsten i huset i forhold til udluftning. Herudover er der blevet lavet energirenovering i huset. Her blev den eksisterende isolering eftergået, og der blev efterisoleret på lofter, i væge og i krybekælderen, ligesom alle vinduer blev erstattet af nye trelagsmodeller.

Brugskvalitet

Det implementerede ovenlys vindue giver huset et blødt lys fra himlen og en anderledes oplevelse af rummet alt afhængig af, hvor du står. Ovenlyset bryder også med parcelhusets traditionelle lige linjer, og giver boligen et personligt præg. Vinduet er sensorstyret, så det lukker, når det regner og åbner, når solen bager, så det har en ventile. Dette har øget brugskvaliteten for familien, fordi alle døgnets lyse timer udnyttes til fulde, og det sensorstyrede system gør det behageligt at opholde sig uanset årstid og vejr, hvilket øget den daglige brugsværdi.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem bygherre og arkitekt har været rigtig godt og fornuftigt. Arkitekten har været i stand til at imødekomme bygherres, i dette tilfælde familien selv, ønsker, og har endvidere åbnet bygherres øjne for, hvordan eksisterende materialer kunne udnyttes i en moderne kontekst.

Økonomi og værdiforøgelse

Energirenoveringen har sammen med den øvrige renovering vist sig som en god investering - også på kort sigt. Huset har ikke mindst på grund af dets beliggenhed opnået en merværdi der gør, at alle udgifter er tjent ind og mere til, hvis familien skulle have lyst til at sælge i morgen.

Udførelseskvalitet

Udvendigt har man valgt zink på facaden mellem vinduer og døre samt benyttet IBF bordur fliser rundt om hele huset. Indvendigt har man benyttet Fermacell på vægge, gips og akustikfelter på lofter.

Parter bag projektet

Arkitekt: Christoffersen Arkitekter APS
Bygherre: Mariane Søndergaard & Morten Brinch Jensen

Yderligere information om projektet

http://www.christoffersenarkitekter.dk

Sted

Spinkebjerg 14
7400 Herning

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2