fbpx

MØLLEHUSET

Opførelse af ny administrationsbygning til plejehjem

Se mere

MØLLEHUSET

Opførelse af ny administrationsbygning til plejehjem

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omhandler opførelse af ny administrationsbygning til plejehjemmet ”Møllehuset”, beliggende i De Gamles By på Nørrebro.
I dialog med bygherre og institutionens ledelse blev udviklingsscenarier defineret i en helhedsplan, der skal løfte Møllehuset ind i en ny epoke med høje ambitioner for livet som beboer, ansat og besøgende – alt skabt via en ny bygningsstrategi af bærdygtig arkitektur.
Der skabes mere nærhed og kontakt. Både mellem personale og beboere, mellem ude og inde, have og boliger og sanserne aktiveres via madduft, grønne omgivelser og fuglefløjt.
Første og vigtige del af helhedsplanen er implementeret: Flytning af administrationen fra mørk kælder til lys og luft, og i samme greb skabt en direkte tilgængelig beboer tagterrasse samt et haveanlæg med LAR i tilknytning hertil.

Blik for brugerne

Som led i verdens behov for grøn omstilling, var LAR, høj kvalitet, energikrav og bæredygtighed et ufravigeligt dogme.
LAR:
En af målsætningerne i projektet, var at forbedre forholdene for Lokal Afvanding af Regnvand.
Dette opnåedes ved etablering af et grønt tag med vækstlag bestående af græs, sedum, mås, hvilket forsinker/fordamper regnvand inden det når kloaknettet.
Samtidigt etableredes ”usynlige” lavninger i terrænet, som fungerer som periodiske vandreservoirs ved ekstreme nedbørsmængder.
Der er samtidigt skabt anordning for opsamling af regnvand i til beboernes vanding af højbede etc., til perioder med tørke.

Høj kvalitet, tektonik og bæredygtighed:
Nøje udvalgte bæredygtige materialer/produkter af høj kvalitet og som passer til eksist. bygge-tektonik, samt brugen af naturlig ventilation med automatiseret udv. solskærme, har en stor samfundsmæssig og økonomisk gevinst. Ved at vælge denne model, bliver anlægsudgiften lidt dyrere, men det vindes hurtigt ind, eftersom drift og vedligehold er minimal.
Indvendige overflader:
Linoleum på gulv, troltektplader på væg- og loftflader, træprofiler og forpatineret tombak-plader, glas/alu dør- og vinduespartier….et ekstra miljø og design-parmeter indgår det smukt patinerede og karakteristiske facade som en del af fremt. indv. vægoverflade, hvilket er md til at minimerer materialeforbrug, og samtidig forstærkes et særligt arkitektonisk kendetegn for Møllehuset.
Udvendig overfalder:
Træprofiler, tombak-plader, Tagpap/sedum tag, glas/alu dør- og vinduer.
Design for disassembly:
Hele konstruktionen og opbyggelsen af ny adm.bygnign, er designet så det nemt kan demonteres, adskilles og benyttes andet steds, om man over tid skulle have behov herfor.

Brugskvalitet

Bygningens placering og indretning forbedrer de administrative arbejdsforhold. Samtidig optimeres ankomstsituation for orientering mellem personale, beboer, gæster – dette sikre større synlighed, tryghed og nærvær.

Bidrag til omgivelser

Akserne i eksisterende kontekst strammes op ved synliggørelse, og samtidig iscenesættes uderummets beplantning for alle brugere af Møllehuset, via indretning, glaspartier og en stor tagterrasse på ny Administrationsbygning.
Tilbygningen og det nyetablerede rekreative areal skaber ny identitet, i et ellers trist og overset område i De Gamles By. Det har medført lokale vandringer via egen oprettet stisystem, der nu samler og forstærker lokalmiljøets særpræg.

Eksempelværdi

Nybyggeri og eksisterende bygningers fremtidige transformation, kan via ambitiøse helhedsplaner, være eksempel på hvordan en grøn omstilling kan implementeres i byggesektoren, og samtidig bevarer et områdets historiske særtegn og unikke miljø.
Målsætningen var at synliggøre eksemplerne i den nye adm.bygning og derigennem være bannerfører i den grønne omstilling, via inkorporeret metodik, bygget af kvalitetsmaterialer med ekstrem lang holdbarhed og minimum vedligehold, miljøvenligt Co2 aftryk og sundt indeklima – alt sammen designet så det kan adskilles og genbruges ved nedtagning.

Økonomi og værdiforøgelse

Bygherre, beboere, ansatte, besøgende og lokalmiljøet har fået direkte og indirekte værdiforøgelse af opførelsen af ny administrationsbygning. Ved at implementerer første del af en ambitiøs helhedsplan, er der skabt præcedens for ikke blot Møllehuset, men hele De Gamles By. Der er påbegyndt en bæredygtig bevægelse, hvor fremtidig nybyggeri og transformation af eksist. bygningsmasse, vil blive designet efter FN’s 2015 verdensmål, til stor glæde for nuværende og fremtidige generationer.

Udførelseskvalitet

Administrationsbygningen er skabt med øje for kvalitet i lokalområdets særpræg ned til overvejelsen i detaljen samt brugen og livet der skal leves på stedet.
Et eksempel er etableringen af et rekreativt uderum med niveaufri adgang (tagterrasse så vel som terrænplan), skaber muligheden for alle at komme i det fri. Det er med fornøjelse at have øget arbejds- og livsglæden, hvor det sanselige og de affektive værdier er komme i spil, hvor man kan høre, mærke, dufte, smage og se naturen på og omkring Møllehuset.

Parter bag projektet

Bygherre: Social- og Omsorgsforvaltningen, KK
Arkitekt: Hasse Selvig Sandell, v/ Krydsrum Arkitekter
Ingeniør: Anders Leth Hansen
Entreprenør: Skou Gruppen

Yderligere information om projektet

http://krydsrum.dk/projekter/moellehuset/

Sted

Edith Rodes Vej 11 (De Gamles By, Nørrebro)
2200 København

Realiseret

2015

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2