fbpx

Riffelsyndikatet

Historisk renovering i hjertet af Nordhavn

Se mere

Riffelsyndikatet

Historisk renovering i hjertet af Nordhavn

Læs projektets egen beskrivelse

EN BROGET HISTORIE

Riffelsyndikatets røde facade var en stærk identitetsmarkør for frihavnen på Østerbro, allerede da huset i 1900 blev hovedsæde og produktionshus for metalvare- og våbenfabrikanten, Compagnie Madsen A/S.

Siden da, har det bemærkelsesværdige havnebyggeri i folkemunde været kendt som Riffelsyndikatet. Og husets brogede historie slår ikke alene rødder under den københavnske fortid, men udgør et særligt stykke danmarkshistorie.

Under 2. verdenskrig satte den Nordhavnske fabrikshal scenen for et dramatisk opgør mellem danske sabotører og våbenproducentens forhold til Tyskerne. Og efter adskillige, ødelæggende angreb på byggeriet, måtte våbenproduktionen i 1950’erne forlade huset og søge ud af byen.

PROJEKTET

I 2017 samledes bygherre By & Havn, arkitekt COBE ApS, totalentreprenør Rasmus Friis A/S og Acting Bygherrerådgivning ApS om en totalrenovering af den gamle bygning.

Formålet var at modernisere og energioptimere den gamle fabrik og forvandle den til et levende, tidssvarende erhvervslejemål – uden at gå på kompromis med husets historie og oprindelige karakter.

Blik for brugerne

Under moderniseringen af det gamle byggeri, blev der taget en række bæredygtige valg både for processen og for den fremtidige brug af huset. MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED I Menys splinternye slagterafdeling i stueetagen, var det nødvendigt at installere en brugsvandstank. Her valgte man at lade overskudsvarmen fra kølemaskinen, som leverer køl til alle kølebokse og komfortkøl i stueetagen, bidrage til at opvarme brugsvandet – og spare ca. 40% af forbruget til opvarmning af tanken. I dag er der installeret en nyere og endnu grønnere løsning, der generer så meget genbrugsenergi, at det overskydende sendes fra butikken og tilbage til Hofor. Derudover er ventilationsanlægget til stueetagen udført med blandespjæld. Denne løsning sikrer i en betydelig reduktion i luftmængden og en væsentlig besparelse på energien. Det samme gælder for de store, solafskærmende glasfacader på 1. sal, der sikrer et behageligt indeklima og et mindre behov for aktiv opvarmning og nedkøling. SOCIAL BÆREDYGTIGHED Den sociale bæredygtighed har også spillet en stor rolle i arbejdet med Riffelsyndikatet - og alle projektets parter, har gjort deres for at opnå et sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø. Et eksempel på de gode, bæredygtige forhold er den konsekvente brug af indeklimamærket maling, fugemasse og lignende materialer for at begrænse afdampningen, forurening og skadeligt arbejdsmiljø.

Brugskvalitet

En af projektets hovedudfordringer bestod i at transformere den gamle fabrik til et dynamisk og relevant kontorhus med alle de moderne faciliteter, som en stor virksomhed har brug for i dag - uden at gå på kompromis med huses særlige karakter. Løsningen blev en udbygning på første sal, som både taler visuelt ind i den eksisterende bygnings udryk og som opfylder de høje krav, der under projekteringen blev stillet til brugskvalitet og indeklima. Og mens de store spejlvinduer og det særlige rødpigmenterede glas har stor betydning for husets visuelle fremtoning, er disse elementer også en vigtig faktor for brugskvaliteten og det gode miljø. I dag bor kapitalfonden NREP i de moderne omgivelser på 1. sal – i hjertet af netop den bydel, som de til hverdag spiller en stor rolle i at udvikle. I videobilaget kan du høre lidt om, hvordan historien, huset og hverdagen harmonerer for dem, som har deres daglige gang i Riffelsyndikatet.

Bidrag til omgivelser

Som et rummeligt hus, i hjertet af et af de hurtigst voksende kvarterer i København, skaber Riffelsyndikatet de perfekte rammer om Nordhavns velbesøgte dagligvarebutik, Meny. Forelskelsen i Nordhavn og i fabrikkens historie gik også rent ind hos samarbejdspartnerne hos Meny, der spillede en betydelig rolle i forhold til at indrette et topmoderne supermarked, som harmonerer med husets eksisterende elementer. Meny er i dag et centrum for Nordhavns handlende familier og bringer dagligt kvarterets begivenhedsrige liv helt ind i hjertet af den gamle fabrikshal.

Eksempelværdi

Riffelsyndikatet er renoveret med et kompromisløst ønske om at værne om bygningens særlige historie og samtidig sikre, at huset fortsat er relevant, harmonisk og brugbart i et moderne Københavnerkvarter under rivende udvikling. Det nordhavnsrøde byggeri står i dag som en identitetsbærende bro mellem 1900’tallets dramatiske begivenheder og det moderne, livlige Nordhavn.

Solidt samarbejde

Respekten for Riffelsyndikatets historie og ønsket om at bevare den betydningsfulde kulturarv, skabte allerede fra projektets start et fælles mål for alle projektets parter og har været en styrke for samarbejdet gennem hele processen. Historien om Riffelsyndikatet blev allerede i projektets allerførste faser overleveret, i samarbejdet med Københavns Kommune, til bygherre og totalentreprenøren – og blev en stærk fælles fortælling for alle, der var involveret. En fortælling, som gjorde det, at bygge med omtanke for det gamle hus, et urokkeligt fælles succeskriterie for renoveringen. Den delte ærekærhed for det særlige hus resulterede i klare, fælles linjer fra start til slut - og et oprigtigt ønske fra alle om på bedst mulig vis at kombinere historie, bygbarhed og brugbarhed.

Økonomi og værdiforøgelse

Det er ikke alene bygningens betydningsfulde historie, som gør Riffelsyndikatet til et værdifuldt hus. Som et resultat af renoveringen, er der sket en generel forøgelse i husets værdi – og bygningen lever i dag op til de nyeste BR-krav. Samtidig har udbygningen på førstesal frigivet et udlejningsareal, som svarer til en forøgelse på 20%. Kombineret med den høje byggestandard og de nye, moderne faciliteter, giver det husets ejere mulighed for at udleje med en større fortjeneste. Også lejer vil opleve den øgede værdi, som renoveringen har medført. Den høje byggestandard har en positiv effekt på driftsomkostningerne og betyder en besparelse for husets brugere. Sidst men ikke mindst, er erhvervslejemålet indrettet med fokus på fremsigtet, økonomisk bæredygtighed. De nye kontorlokaler er indrettet, så de kan deles i 1-4 separate erhvervslejemål. På den måde er det med ombygningen sikret, at Riffelsyndikatet er brugbart og fleksibelt – også i fremtiden.

Udførelseskvalitet

MODERNISERING AF DEN GAMLE FACADE Som en vigtig del af moderniseringen, bød arbejdet blandt andet på en gennemgripende renovering af den gamle, røde facade og af husets klimaskærm. Husets oprindelige fremtoning satte retningslinjerne for den ydre renovering, og gennem denne del af processen blev der arbejdet intenst for at kombinere gode, tekniske løsninger med Riffelsyndikatets særprægede æstetik. Den gamle facade blev strippet, og alt blev skiftet, isoleret og pudset op igen i den ikoniske, røde farve. De gamle vinduespartier blev udskiftet med store, energioptimerende 3-lagsruder - og med specialdesignede vinduesrammer, som fremhæver den gamle fabriks udtryk. TILBAGE TIL DET RÅ I renoveringen af husets indre blev det et dogme at bringe de gamle, rå elementer frem i kontrast til de nye, moderne kontorlokaler. Derfor handlede store dele af renoveringen om at fjerne nedhængte lofter og lignende nyere løsninger – og om at lade de originale konstruktioner komme til syne igen. Alle nye elementer, som gips- og glasvægge - og gulvets brede, naturlige planker - blev ligeledes nøje udvalgt med formålet at fremhæve Riffelsyndikatets sjælfulde, rå fremtoning.

Parter bag projektet

Bygherre: Retreal Nfs Nordhavn 1 P/S (By&Havn og NREP)

Arkitekt: COBE ApS

Totalentreprenør: Rasmus Friis A/S

Ingeniør: Acting Bygherrerådgivning ApS

Bygherrerådgiver: Tetris A/S

Yderligere information om projektet

https://www.rasmusfriis.dk/2019/01/16/riffelsyndikatet/

Sted

Southamptongade
2150 Nordhavn København

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2