fbpx

Medicinsk Museion

Renovering af et nationalt museum i historiske bygninger

Se mere

Medicinsk Museion

Renovering af et nationalt museum i historiske bygninger

Læs projektets egen beskrivelse

Medicinsk Museion er et universitetsmuseum, der indsamler og udstiller den medicinske kulturarv og er en del af Københavns Universitet. Udover udstillingsareal rummer bygningerne bl.a. kontorfaciliteter samt Danmarks ældste auditorium.

Medicinsk Museion er en fredet bygning og de omkringliggende bygninger er enten fredede eller bevaringsværdige.

Facaderestaureringen sket i et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver, håndværkere, konservatorer og Slots- og Kulturstyrelsen samt National Museet. I 2018 gennemførtes der forundersøgelser og registreringer for restaurering af vinduer og facader og der blev udarbejdede en metode til restaurering af erstatningssten. Det har mundet ud i en større restaurering af bl.a. 2.200 m2 facade og 254 vinduer.

Efter en nænsom afrensning sporede vi os frem til bygningernes oprindelige materialer. På baggrund af dette har vi udelukkende benyttet bæredygtige, naturligt forgængelige materialer, lavet efter de originale opskrifter uden tilslag af kemikalier. Der er bl.a. anvendt hydrauliske mørtler uden tilslag af farvepigmenter, Nexø sandsten, linoliemaling til vinduer og døre og linoliemaling til facader. Desuden er der til vinduespartierne produceret håndsmedede, detaljerige beslag udformet som fjer, dateret tilbage til 1755.

En af de store udfordringer med arbejdet på Medicinsk Museion var sandstenenes meget dårlig forfatning. Det har betydet et omfattende arbejde både med sten, der skulle repareres og stabiliseres, såvel som sten, der skulle udskiftes. Der er oprindeligt anvendt Nexø Sandsten til facaden, og det har derfor været essentielt at få fat i denne sjældne natursten til at erstatte de nedbrudte sten. Det lykkedes at skaffe partier af Nexø Sandstenen fra Bornholm, som ellers er særdeles svære at få fat i.

Når man arbejder med en fredet bygning, er det vigtigt, at så meget som muligt bevares. Det er vigtigt, at bygningens arkitektur kan aflæses, og at man samtidig kan se, at det er en historisk facade med patina og spor, der viser tilbage. Alt i alt har restaureringen øget bygningernes holdbarhed og løftet bygningerne op til et tidssvarende niveau.

Museion har en central placering i bybilledet, og gården og bygningerne er blevet indbydende for publikum. Særligt hjørneejendommen er kommet til sin ret og pryder området med afsæt i de historiske lag. Nu står alle bygninger smukt i sin helhed.

Restaureringen er udført i et velfungerende samarbejde med kompetente specialister med en gensidig respekt for hinandens forskelligheder og fagligheder. Det gode samarbejde var præget af dialog, passion, respekt og nærvær og har i sidste ende medført et rigtigt godt resultat.

Opgaver gennemført på det fredede Medicinsk Museion:

• Gennemgribende restaurering af Danmarks ældste auditorium inkl. farvearkæologiske undersøgelser og anvendelse af originale materialer ved istandsættelsen.

• Reetablering og istandsættelse af hele kælderetagen efter et skybrud, der forårsagede kollaps af kældergulvet samt forberedelse til brug som udstillingsfacilitet.

• Udskiftning og etablering af forsatsvinduer.

• Udskiftning af gesimsbånd og ny farvelægning af facade.

• Restaurering af trin på hovedtrappen.

• Udskiftning af ABA-anlæg og etablering af ABDL på døre.

• Konsolidering af Nexø Sandsten på hovedbygning Bredgade 62, udført af konservator.

• Rensning og restaurering af relief på Tietgens Gård (del af Medicinsk Museion), udført af konservator.

• Skimmelhandlingsplan og akut afrensning

• Indvendig totalrenovering

Følgende konsulenter var med på sagen:

• Torben Seir – Materialeanalyse.

• National Museet, hvor der blev foretaget forskellige farveanalyser.

• National Museet ved Line Bregnhøi, der sammensatte farverne til facaderne på Titkens Gård, hjørneejendommen der vender mod Bredgade og Fredericiagade.

• Nationalmuseet, Eva Boye Nielsen, grundig gennemgang an sandstenstilstanden.

• Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniørfirma.

• Søren Vadstrup, Lektor, Arkitekt m.a.a.

Følgende håndværkere var med på sagen:

• Afrenser: Cortex

• MUR: K.A. Hansen

• TØM: A/S Julius Nielsen & Søn

• MAL: C. Møllmann & Co

• SMED: Emil Nielsens Smedeværksted A/S

• Stenkonservator: AKANTHUS STENKONSERVERING

• Stenhugger: Rudi Larsen/Paw Rubin Stenhuggeri

Solidt samarbejde

Se under beskrivelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Universitet

Totalrådgiver: H+ Arkitekter

Udførende:
• Afrenser: Cortex
• MUR: K.A. Hansen
• TØM: A/S Julius Nielsen & Søn
• MAL: C. Møllmann & Co
• SMED: Emil Nielsens Smedeværksted A/S
• Stenkonservator: AKANTHUS STENKONSERVERING
• Stenhugger: Rudi Larsen/Paw Rubin Stenhuggeri

Sted

Bredgade 62
1310 København K

Fotos: H+ Arkitekter

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2