fbpx

Matas kantineudvidelse

Udvidelse af eksisterende kantine og kantinekøkken

Se mere

Matas kantineudvidelse

Udvidelse af eksisterende kantine og kantinekøkken

Læs projektets egen beskrivelse

Matas har siden 1998 haft hovedkontor i Lillerød i Nordsjælland, beliggende i et industrikvarter der siden 1980 er vokset til et alsidigt erhvervsområde, med flere bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.
Kontoranlægget er oprindeligt tegnet af SHL og består af administrationsbygning og centrallager. I takt med at virksomheden er vokset, har Matas valgt at renovere og udvide den eksisterende struktur med en ny kantine, fremfor at bygge nyt. Den nye kantine er centralt beliggende i anlægget, og bliver virksomhedens samlingspunkt.
Renovering og udvidelse indeholder kantine og kantinekøkken samt et nyt venteområde i forbindelse med den gamle foyer. Udvidelsen bygger videre på kontoranlæggets eksisterende arkitektoniske principper med fløjbygninger i én etage, der skyder sig ud fra hovedbygningen og afsluttes af et tekniktårn. Det nye kantinerum i træ, vokser ud af den eksisterende bygningsfløj og forsøger at tilpasse sig det eksisterende kontoranlæg. Snarere end at overtage, markerer udvidelsen sig ved et skift i materiale, og fremstår dermed let i kontrast til de eksisterende fløjbygninger i tegl. Den øvre del af facaden er delvis transparent. Gennem de vertikale lister fornemmer man konturerne af taginstallationerne som facaden afskærmer, men også formgives af. Den nye facadebeklædning skaber genkendelighed og sammenhæng med hele bygningskomplekset, idet den taler sammen med hovedbygningens originale facadebeklædning i træ.

Blik for brugerne

I processen, der udspringer af behovet for mere plads, opstår nye muligheder i overgangene mellem nyt og gammelt samt inde og ude. Bygningen udvides ind i en af de små grønnegårde der adskiller bagfløjene, og haven der tidligere primært fungerede som lysgård, er nu blevet mere intimt. Det har gjort haverummet mere interessant for medarbejderne at benytte til ophold og til at spise frokost i på solskinsdage. De store vinduespartier fra kantinerummet skaber en tæt kontakt til den lille grønnegård. I overgangen mellem kantinerum og den gamle foyer, er indrettet en venteniche for virksomhedens besøgende.

Eksempelværdi

Projektet er en forholdsvis lille udvidelse på samlet 230 m2, men med en stor effekt. Den sætter eksempel for hvordan tilbygninger kan styrke fleksibiliteten og udvide funktionaliteten af eksisterende byggerier. Udover en nødvendig udvidelse af køkkenfaciliteter og kantinerum er tilbygningen også planlagt til at kunne anvendes som konferencerum og samlingsrum for hele virksomheden. Udvidelsen er et bud på en mere bæredygtig fremtid, hvor man udvider, fortætter og optimerer i stedet for at rive ned, bygge nyt og større.

Solidt samarbejde

Der har fra start været en tæt dialog og et godt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og håndværkere. I hele byggeperioden har arkitekt- og ingeniørrådgivere været inddraget og der er afholdt faste møder mellem bygherre, hoved- og underentreprenører og arkitekt. Alle fag har bidraget med viden, ekspertise og gode, holdbare løsninger. Konkrete eksempler er samarbejdet mellem smed, tømrer og arkitekt ved løsningen af den skjulte dør til taget i listefacaden.

Faglig kvalitet

Der har fra starten af projektet været fokus på at skabe en bygning af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet fra formgivning til detalje. Udvidelsen viderefører derfor karakteristiske træk fra den eksisterende bygning, og bliver dermed en naturlig og underspillet udvidelse, som yderligere tilføjer lyse, behagelige og indbydende rum. Materialer og overflader tager udgangspunkt i det eksisterende. Nogle steder for at skabe sammenhæng og kontinuitet, andre steder for at skabe kontrast eller fremhæve en overgang. Trækonstruktionen er synlig indvendigt. Det tydeliggør det nye kantinerums opbygning og tilfører rummet varme. Det gode håndværk i detaljerne fremhæves af bygningens simple geometri.

Levende bygningskultur

Hele projektet er baseret på en ambition om at opretholde og bygge videre på Engholm Erhvervsområdes historik for god arkitektur af højtprofilerede tegnestuer. Projektet er således ak83’s bud på at insistere på høj arkitektonisk kvalitet i erhvervsområder, som ofte er overset.

Parter bag projektet

Bygherre: Matas Operations A/S
Arkitekt: ak83 arkitekter a/s
Ingeniør: Jens-Peter Madsen ApS, rådgivende ingeniører
Indretningsarkitekt: Laika Rumdesign ApS
Hovedentreprenør: Nordliv Byg A/S
Brandrådgiver: DBI

Sted

Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fotos: ak83 arkitekter

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2